Azad Yaşar: Kürt siyasetinin toplumsal tahribatları - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Azad Yaşar Son Makaleler

Kürt siyasetinin toplumsal tahribatları

Özgür düşünceyi ekmek su kadar anlamlı kılmadan ve de özgür bireyi esas almadan bu teknik çağda başarıyı yakalamak neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla Kürt siyasetinin de buna göre kendisini senkronize etmesi sebep ve sonuç ilişkileri üzerinden muhasebe yapması bir zorunluluktur.
Kürt siyasetinin toplumsal tahribatları
Makaleyi Paylaş

Sosyolojide siyaset nedir sorusuna verilen cevaplardan bir tanesi de "Siyaset iktidar olma mücadelesidir" şeklindedir. Kürt toplumunda da var olan politik oluşumların iktidar olma istemleri ve gayeleri anlaşılır bir şeydir. Özellikle de ilkel toplumlarda iktidar olma, bir anlamda gücü elde bulundurma arzusu hem bireysel bazda hem de gruplar nezdinde önem arz ettiğinden iktidar olmak uğruna beraberinde farklı mücadele kanallarını da doğurmuştur.

19.uncu ve 20.ci yüz yılda ulusal mücadelelerini devlet aygıtıyla taçlandıran toplumlarda politik hareketler bir takım toplumsal devinimleri gerçekleştirmek için sivil toplum örgütlerine dönüşerek ciddi gelişmelere imza attıkları gibi sağlıklı düşünen ve sorgulayan bireyi de yaratılar. Bugün halen düşünce dünyalarımıza ve felsefi görüşlerimize feyiz veren birçok düşünür o günün şartlarında düşünce devrimini başarıyla gerçekleştirmiş insanlardır.

Haliyle bireyi güçlü olan uluslarda toplumsal dokuda sağlam olur bu realite zaman içerisinde sınıflar arası çelişki ve çatışmaları da beraberinde hızlandırdı bundan kesinlikle korkmamak gerekir. 

Bugün modern dünyaya yön veren burjuva sınıfıdır burjuvazisi olmayan hiçbir halk ulusal devrimini gerçek manada gerçekleştirememiştir. Bu duruma ön yargıyla bakmanın yada işçi sınıfının, ezilenlerin haklarını savunuyoruz deyip saldırmanın mantığı yoktur.

Kürt siyasetinin son yüz yılda bir türlü aşamadığı sorunda budur bu nedenle hem ulus devlet algısı farklıdır, hem de hiçbir toplumsal devinim ve gelişimde de öncü değildir. Buda olması gereken başarıyı geciktirdiği gibi statükocu, özünde değişime karşı duran anti demokratik fraksiyonları yaratı.

Toplumsal tahribatlar ve apolitik çelişkiler tamda bu noktada başladı çok net bir biçimde söyleyebiliriz ki vücut bulmuş bireyini başta aile, toplum, grup yada politik görüş uğruna katleden ve bir türlü demokratikleşemeyen Kürt siyaseti bugün itibarıyla Kürt halkının yaşadığı mağduriyetlerin esas sorumlusudur.

Bu gerçekle yüzleşip bunun öz eleştirisi yapılmadan bir yere varamayız. Sorgulanması gerekmez mi eğer bugün Kürdistan 'da demografik yapı tahrip edilmiş ise, eğer sanayi toplumuna dönüşülememiş ise, eğer var olan alt yapı ve şehirleşme kültüründe halen aynı metotlarla devam ediliyorsa, eğer Kürt toplumunda politize olmuş bir jenerasyon heba ediliyorsa, eğer halen daha birbirinden korkunç onca tabuyla sosyal ve kültürel gelişmeler dizayn ediliyorsa, en kötüsü de düşünmekten ve sorgulamaktan korkup slogancı totaliter söylemlerle yaşamlarımız baskı altında tutuluyorsa Kürt siyasetinin ayırım yapmaksızın kendisini defalarca bilinç süzgecinden geçirmesi gerekmez mi?

Özgür düşünceyi ekmek su kadar anlamlı kılmadan ve de özgür bireyi esas almadan bu teknik çağda başarıyı yakalamak neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla Kürt siyasetinin de buna göre kendisini senkronize etmesi sebep ve sonuç ilişkileri üzerinden muhasebe yapması bir zorunluluktur.

OWN
Bu makale toplam: 6147 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:06:59:21

Son Makaleler

Küresel Tehdit İnsan Mı? Virüs Mü? Neden Mesud Barzanî? Ölmek yada Yaşamak Biz Kürdlerin Seferberliği... Sözün Özü: İslamcı Kemalist Türkiye’nin Kürdlere Darbesi... Türkiye ve Kürd Siyasetinde Yeni Arayışlar ve Yeni Söylem Mümkün müdür? Nupelda ve Ayaz’dan Alan Kurdî’ye... Aşiretten Demokratik Devlete: Başur... Yerel Seçimlerin Öğretisi... EĞER Kürd Sorununda Zamanın Öğretisi... Manüplatif Siyaseten Dağınık Kürd Ahalisine... Türkiye’de yeni sistem, Kürdlerde yeni söylem… Türkiye'leşen HDP'den Kürt ittifağına Bu toprakların dili olsa... Kerkük’ten Efrîn’e... Kürdün Vicdanı ve İhaneti... Bulutların Fragmanı Kuzey Kürd Siyasetinde Eksen Kayması Ey Türkiye'li, Irak'lı, İran'lı, Suriye'li Komşum... Adalet Ararken Adaletsiz Olmak... Kayıp zamanlar... Altmışlı Yıllardan Günümüze Kürd Profilli... Ey Hayat... Kürt Penceresinden Neden Evet/Hayır Yada Neden Boykot... Yeni Oluşumun Ana Parametreleri... Kürdün Kürde Güç Kullanma Hakkı ve Lüksü Yoktur... Kürt siyasetinin açmazları... Bir Sürecin Bilançosu... Susma Düşün... El İnsaf... Kürt Toplumunun Vicdanı Kim Ağa?, Kim Xulam?, Kim Kahraman? Kürt Aydınına Analitik Bakış Demokratik Cumhuriyetçiler Kimdir Kürt aydını? Biz Kürt Tarafıyız... Bireyini Öldüren Halk: Kürtler Sayın Tayyip Erdoğan'a Açık Çağrımdır... Hazan Vakitler... İz... Kürtlerin Terörize Edilmesi... Korku İmparatorluğu ve Emine Ayna... HDP’nin Kürt Damarı ve Rasyonel Siyaset Özür Bekliyoruz! Üzgünüz! Devrim Çocukları Ne de olsa Kardeşiz, Kardeş! Beş Ortak Neden... Rutin Savaş ve Olağan Yaşam