Hüseyin Akıncı: Asya Kıtasını Taliban ve El-kaideyle, Ortadoğuyu da İşid'le mi Dizayn Edecekler - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Hüseyin Akıncı Son Makaleler

Asya Kıtasını Taliban ve El-kaideyle, Ortadoğuyu da İşid'le mi Dizayn Edecekler

Kimin ve neyin nasıl dizayn edileceğini anlamak ve anlamlandırmak elbette ki çok ama çok önemlidir.
Asya Kıtasını Taliban ve El-kaideyle, Ortadoğuyu da İşid'le mi Dizayn Edecekler
Makaleyi Paylaş
Kimin ve neyin nasıl dizayn edileceğini anlamak ve anlamlandırmak elbette ki çok ama çok önemlidir. Ama daha önemlisi ve özelikle de hayati önem taşıyan böylesi karmaşık bir süreçte Kürtlerin beyinsel düşünsellikleri kendi ulusal çıkarlarıyla ilgili nasıl hareketleneceğidir. Kürt halkının bir ulus olmaktan kaynaklı haklarını mı öne çıkaracak, yoksa anlamsızlaşmaya koşar adımlarla koşan Ortadoğu kardeşliği mi öne çıkarıp dansa kalkacak? Aslına bakarsan bırakalım etnik ya da sermayesel çelişkilerı, mezhepsel çelişkilerin bile ayyuka çıktığı bir zamanda bahsedilen biz Kürtlerin politik aklı ve sorumluluğu, öncelikli bir aciliyetle harekete geçmesi gerektiğinden hiç kimsenin şüphesi yoktur sanırım.

Zira çok iyi biliniyor ki, Ortadoğu denilen bölgedeki politik kirliliğin çıkar çelişkileriyle daha da kirlenmeye doğru yol alıp yürüdüğünü dolayısıyla, ulusal ve uluslararası çıkarların ortaya çıkardığı güç deneklerin at koşuşturduğu Ortadoğu’da Kürtlerin kendi ulusal hakkaniyetleriyle hangi güç dengelerine daha yakın olacağını net olarak ortaya koymalıdır. Zira İŞID’le ortaya çıkan yeni güç dengeleri bu gelişmeye paralel yeni ittifak arayışları Kürtlerin siyasal arenasında olası patlamalara ve özelikle istikrarsızlığa yönelecek siyasal arenasının ayak seslerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Genelde Ortadoğu’da özeldeyse Kürdistan coğrafyasında kirlenmiş çıkarlarla yürütülen kirli savaşların yarattığı tahribatlardan çokça bahsetmişizdir. Uluslararası güç dengelerin parmak izleriyle meydana gelen ve özelikle de o parmakların bıraktığı kirlilikler Kürt halkını kendi hak ve hakkaniyetlerinden nasıl da koparıp uzaklaştırdığı az çok biliniyor. Dolayısıyla Ortadoğu koşullarında kalıcılaşan kirliliklerle menfi çıkarların yarattığı tahribatları bir tarafa bırakırsak bile başka güç odaklarının çıkarına göre hareketlenen kendi içimizdeki bağlantılı beyinsellileri dikkate alıp ortaya çıkarmak gerekir. Keza Kürt hareketinin siyasal arenasının içine kümelenmiş kirli eğilimleri es geçilip yarınlara bırakılma lüksü hemen hemen kalmamış gibidir…

Bu nedenle yeni gelişmelerin ortaya çıkaracak olabilecekleri Kürt halkının hakkaniyetler paralelinde ele almak gerekliliğinden de hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Zira mazlum bir halkın temel çıkarları Kürt halkının siyasal öncülerine göz kırpmaya devam ediyor. Özelikle de günümüz koşulları itibariyle ortaya çıkan yeni ittifaklarla yepyeni kirliliklerin ortaya çıkma ihtimali çok güçlü bir şekilde kendini gösterdiği bir dönemde. Bu nedenle Kürtlerin kendi ulusal hakkaniyetlerini birlik ve beraberlik ruhuyla güçlendirilmesinde büyük yararlar vardır. Zira Kürtlerin dünyadaki imajı, Kürtlerin olumlu veya olumsuz siyasal nitelikleri ile netleşecektir.

Bu bağlamda elde edilecek bir başarının, Kürtlerin genel hakkaniyetleri bağlamında çok büyük fırsatlar doğuracağı muhakkaktır. Bahsi gecen böylesi bir başarı her ne kadar güncelde şu isimli bir Kürt önderin ya da bir Kürt hareketinin hanesine mal edilecekse de, çok iyi bilinmelidir ki kalıcılığa yürüyecek bu başarı eninde sonunda Kürtlerin genel hakkanetiyle akan akıntısına akacağı bilinmelidir. Dolayısıyla olur olmaz ön yargıları ve bu ön yargılarla oluşagelen düşmanca duygularından kopup mazlum Kürt halkının genel çıkarlarına akan akıntıların aktığı güçlü akıntılar etrafında buluşma zamanıdır.

Haydi diyelim ki düne kadar El Kaide ya da Taliban denilen karanlık senaryolarla Asya’yı yeni dünya düzeni bağlamında nasıl dizayn edilmek istendiğinin üzerinde yeterince duramadık. Peki ya İŞID’le dizayna kalkışıldığı Ortadoğu’yla ilgili biz Kürtlerin konumu ne olmalıdır? Ortadoğu ekseninde görünen en temel sorun Kürt sorunu olduğundan ucan kuşların bile şüphesi yoktur. Kürt sorunu temel sorun olmaya taşıyan sebeplerin başından da yeraltı ve yerüstü zenginliklere sahip olmasından da kimsenin kuşkusu da yoktur. AMA? Her ne kadar Kürt sorunu Ortadoğu’nun temel sorunu olmaktan kimsenin şüphesi yoktur diyorsak da. Bahsi edilen temel sorunun Kürtlerin lehine çözecek anahtarın Kürtlerin birliği ve beraberliği olduğundan da en ağzında yine Kürtlerin şüphesi olmamalıdır.

İŞİD’LE dizayn edilmek istenilen bölgenin ismi ve cinsi Ortadoğu’dur, bu bahsi gecen bölgenin en temel sorununda Kürtler ve Kürtlerin sorunu olduğuna göre. Kürtlere ve özelikle Kürt halkına öncülük yapan önder ve partilerin yapması gerekenlerde mutlaka olmalıdır. Ve hiç kuşku yoktur ki, yapılması gerekenlerin başında Kürtlerin birliği ve beraberliğidir. Haydi diyelim ki, düne kadarki süreçte kirli savaşın yarattığı ortamdan kaynaklanan kendi yetmezlikleri sorgulama imkânı bulunamıyordu. Dolayısıyla da yapılan yanlışları sorgulama imkânı da olmuyordu. Peki ya şimdi? Her kim ne diyorsa desin, nispi olmanın dışında geçmişin kan deryasıyla oluşan karanlık ortamlarda akan kanlı talihsizliklere rağmen. Kürt halkının genel çıkarlarına göz kırpan Kürtlerin birliğine yönelik gidişat ve özelikle de özgürleşmesi gereken Kürt'ün şuurlu ve sorumlu duruşuyla ahenkli yürümüyor maalesef.

Dolayısıyla İŞID’le ortaya çıkan yeni gelişmeler paralelinde geçmişi, geçmiş yaşanmışlıklarla geride bırakıp yeni özlem ve istemlerle nakşedilen bütünlüklü bir ruhla Kürt halkının hakkaniyetlerini temsil ediyorum iddiasında bulunan ne kadar parti ve öncüler varsa Kürtlerin birliği ve beraberliğine yönelik ne tür hünerleri varsa ortaya koymanın zamanıdır. Keza Kürtlerin özlem ve istemlerdeki değişimin özü mutlaka ve mutlaka Kürt şuurundaki birlik ruhuna yansıtılmasına çok büyük önem verilmelidir. Bu nedenle geçmişin kanlı savaşın gölgesinde şekillenen bilinç ya da yapılandırmalar bahsi edilen bu yeni sürecin yepyeni düşünselliklerle hayat bulmasına büyük önem verilmesiyle mümkündür.

Çünkü yaşanılan ve yaşatılan her sürecin kendine özgü kuralları vardır. Eğer ki, Kürt halkının önüne bir başkasının eliyle konulan nitel anlamındaki bir süreç konuluyorsa, o zaman bahsi edilen sürece göre Kürt toplumun öncüleri durumundakilerin düşünselliklerinde bu doğrultudaki değişime göre yenilmelidir. Ve bu konudaki en büyük sorumluluk hiç ama hiç kuşku yok ki bahsi edilen süreci kendi halkının çıkarına göre şekillendirmekle görevli olan öncülerin görev sahasındadır. Velhasıl kelam ve sözün kısası, sadece düşman diye tabir edilen öğenin düşmanlıkların vurgusuyla yetinirsek eğer, kısır ve güdük siyasal kafa yelpazesiyle yola devam demekten başka bir anlamı olmayacaktır.OWN
Bu makale toplam: 8194 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:16:17

Son Makaleler

Aklı Önceliğinden kaymış Kürtlerle işimiz zor! Raydan çıkmış aklın getirisi olmaz Nasılsın Akıllım Çok dargın ve dalgınsın be Emine! Biz Kürdlerin Ehvali nedir Hocam? Kabullenmiş Kadere Olmaz diyerek çıktık yola Anlat Hele Ne Durumdayız Zeynep Olmazların yol yorgunu görünüyorsun Wense Leyla İle Baran’ın Hikayesi Gel Hele Bayramı Konuşalım Rehşan Gel Hele Şöyle Otur Mizgin Kürt Postuna Bürünen Kurtların Hikayesi Devam Ediyor! Hele Anlat Bizler İçin Ne Yaptınız Baba? YETER BE BIKTIRDINIZ ARTIK! Mustafa Selimi Olayı İhanetin Kökleştiğini Gösteriyor Çok Nankörsun Be Bozan? Pervin Kızım İle Sohbet Yaşar Kaya'yı Neden Sahiplenemiyoruz? Bugün 8 Mart Kadınlar Günüymüş! Cabbar Amcayla Sabri Yeğenin Sohbeti Geleceğe Yürümenin Yolu Gerçekleri Görmekten Geçer Ulusal Birlik mi Yangından Mal Kaçırmak mı? Kürtlerin Tüm Doğrularını Irkçı Anlayışa Kurban Edenlere Teşekkürler Nedersin Bu Kapışmaya Hemo Can? 2019 Yılının Canı Cehenneme Bu Yeni Yılda Kürtlerin Hali Ne Olacak Rahşan? Sağa Sola Savrulan Umutlar Anamın Mezarı Başında Yüreğiyle Sohbet Ettim Ulusal İçerikli Mayadan Yoksun Birliğin Getirisi Olmaz! Bu Coğrafyada Umutlar Ölüm Sancısı Çekiyor! Milli Repertuvarlarla Eritilen Solun Hazin Hikayesi! Arada Bir Konuşsak be Amca Murat Abi ile Sohbet Bir Meçhul ile Sohbet Kuzey Kürtleri Neden Sessiz? Ah Be Cımo Kardeşim! Hiç Sorma! Canım Sıkkın Be Loran Eywah Eywah! Hayde Memo, Gel Otur Şu Ağacın Gölgesine Otur Hele Ruken Savaşı Gündemde Tutmanın Faturası Ağırlaşıyor Biraz da Kendinle Barışık Olsan Be Mıho Şimdi Bunlara Sanatçı mı Diyeceğiz? Nereden Nereye! Kürtler Kayyumla Dizayn mı Ediliyor? Kısa ve Öz Yetmezliklere Kök Salmış Yanlışlardan Öcalan Umudu Yeşerir Mi? Dünden Kalan Yetmezliklerle Yola Devam Etmenin Getirisi Olmaz Hasan Ağa Sadece Aşiretin Değil Kürt Toplumunun Değeridir Saçı Beyazlaşan Hemo Amcayla Sohbet Ettim Şunun bunun sofrasında çarçur edilen mertliğin zamanı değil beyler! Seçimle gerginleşen söylemler geleceğin canına okuyor Geçmişin sancıları, günümüzde devam ediyor hala! Toplumsal Umutlar Buharlaşıyor! Keşke Kürt Halkı Bu Kadar Keşkelere Mahkûm Edilmeseydi! Belediye Başkanlık Adaylığı Kesinleşen Adaylara Başarılar Yerel Seçimler ve Kuzey Kürt Siyasetinin Açmazları Yeni Bir Yıla Girişle ne Değişebilir ki! Üstüne Alan Varsa Buyursun Alsın! Rüyalarla Keşkeler Gerceğe Dönüşseydi Keşke! 'Sen Bilmez Ben Bilirim'le Kürtlerin Hikayesı Devam Ediyor! Toplumun Tüm Kesimleriyle Barışık Adaylara İhtiyaç Var Beklentilere Cevap Vermek Siyasetin İşidir Geçici Çıkarlara Odaklı Göstermelik Manevraların Sonu Yok! Geçmiş Dün, Gelecek Yarının Aynası Olmalıdır Geçmiş Dün, Gelecek Yarının Aynası Olmalıdır Abdullah Öcalan’ın tasviye ediliş kararı kime, ne kazandırdı? Kürtlerin Ortak Akılda Buluşma Genetiği mi Bozuk? Düne Açıklık Getirmesen Gelecek Yarına Sözün Olmaz Apê Musa'nın Anısına Güncelleme Yaklaşan Yerel Seçimlere Dikkat? 'Kürt Partisiyim' ayıplama sendromu aşılmalıdır İlkesel duruşlar faili meçhule kurban mı ediliyor? Çarçur edenlerle buluşmama umuduyla Yeni Öngörülerle Deneyim Kazanmış Demirtaş'a İhtiyaç Var Seçimle Akla gelen birliğin getirisi olmaz Dünün Mazlumu bugünün Zalimi mi oluyor? Samimi Özeleştiri olmadan Birlik maya tutmaz! Karmaşıklaşan yanlışlara can simidi mi aranıyor? Felaketin en büyüğü aklı selimin raydan çıkmasıdır! Kuzey Kürtlerinin hak arayışında silahın rolü anlamsızlaşıyor mu? Aydın olmak, yanlışları eleştirmemek değildir Efrin hikayesi, hendekle devam eden Kerkük'ün devamıdır Genel doğrulara sırt çevirmekle bir yere varılmaz Şeyhmuz Akıncı'nın anısına Öcalan konuşmadıkça soru işaretlerinin sonu gelmez Yanlışı Mertce Eleştirecek Kürt Aydınlara İhtiyaç Var! Mutabakat Kararı Hdp'yi Bitirme Mutabakatı Mı? Kürt Halkına Yazık Eden Madalyonun Bir Diğer Yüzü de Vardır İllâ da 'Ben Doğruyum' Diyenlerle Nasıl Başa Çıkarız? Onun Çıkarına Bunun Yanlışına Kurban Edilen Kürtler! Kim ne derse desin Selahattin Demirtaş'a sahip çıkılmalı! Sırrı Süreyya Önder HDP'dir, HDP de Sırrı Süreyya Önder’dir! Yorgunum be Ana! Bilen Biliyor Bilmiyen de Mercimek Zannediyor Kürdün Acısına Eyvalah! Filistin Yarasına Eyvah? Sen Ben Çekişmeli Mantıkla Birlik Olmaz! Günü Kendi Lehime Kurtarayımla Yarının Aktörü Ben Olayımla Olmaz! Kürt Leş Kargaları bu kadar çokken Kürtlere Bağımsızlık dar gelir! Yetersizlik, İhanetin Kapısını Açan Anahtardır! Kürtlerin Geleceğine Karşıt Rol Oynamak Ciddi Bir Risktir Kim Batarsa Batsın Ama Güney Kürt Halkı Özgür Olmasın! Yüzyılın Geleceğini Şovenist Duygulara Kurban Edilmemeli Sayın Cumhurbaşkanına Çağrımdır Herkesin Gözü Kulağı Kürtlere Çevrilmiş Barış Cümlesinin Anlamsızlaştığı Bir Coğrafyadayız! Ciddi ve Samimi Özeleştiriye İhtiyaç Var Görünüyor Güney Kürtlerinin 25 Eylül Doğrusuna Omuz Verelim Neden Başka Kürt Partisi Değilde PKK'yi konuşuyoruz Hep? Öcalan’ın Özel Ricasıyla İletilen Mesaj Taca mı Atıldı? 'Evrenle İnsanların Aptalıkları Sonsuzdur' der Einstain? Seni Kemirip Bitiren Kendi Yetmezliğine Odaklan Erdem ile Erdem'sizin Hikâyesi Bacağı Kolu Kopmuş Kürtlerden Kimin Haberi Var? Geleceğin Getirisi 'Asker ile Gerillanın' Cenazeleriyle Yarıştırılmaz! Mıho ile Memo'nun Hikayesi? Olan Biten Bu Felaketin Tümü Türkiye İçinmiş! Başıyla Sonu Belli Olmayanlarla Bir Yere Varılmaz! İnsanlığın Yarası Derindir Bu Coğrafya'da Kürtlerin Esas Düşmanı Kürtlerin Kendisidir! Bağışlayın Beni Lütfen! Anlayamadım! Şengal Bahanesinde Kardeş Kanı Kokusu Gençliğimizden Bugüne Değişen Birşey Yok Sorun Ciddidir ve Zamana Havale Etme Lüksü de Tükeniyor. Kürtlerin Kendi Mecrasında 'Hayır' ve 'Evet' O Kadar Sahipsizken! Kürtlerin En Öncelikli Görevi Şuna ya Da Buna Yem Olmamasıdır! Doksanlı sürecin mantıksal ruhiyatı 2016 yılında hortladı! 2017 Yılını Dünü Aratma Hazırlığında Gelişini Kutlamam! Teorik Saçmalıkların Ürünü Olan Pratiğin Acı Tarafı Örtülemiyor Artık Kürt Halkının Sessiz Kalışından Ders Çıkarılmalıdır Vatan Millet Sakarya İhalesine Çıkartılan Kürt Sorunu! Giderı Getirisinden Ağır Olan Her Savaşın Sonu Felakettir Karayılan Vesilesiyle Diğer Tüm Kürt Partilerine de Cevaptır Kardeşliğin İsmi ‘Yalan’ - Çözümün Soy İsmi ‘Kandırma’ Görüşmenin Ortaya Çıkardığı Şifreler İyi Okunmalı! Kürt Hareketi Popülist Kürt Siyasetçilerin Elinden Kurtulmalıdır Mübarek Bayram Bu Sene de Kürt Halkını Pas Geçti! Birlikten Öcü Gibi Kaçan Siyasi Kürtlerin Anlaşılmaz Korkusu! Oldu Bittilerle Yetmezliklerin Üstü Örtülmemelidir Darbe Girişimi Demokratikleşme Darbesine Dönüşmelidir Darbeye Sahip Çıkmanın Aması Yok? Mıho'nun Yetmezliğini Sorgulayacak Memo'nun Önü Açılmalıdır Hendek Savaşıyla Doğan Sonuçlar Baş Ağrıtmaya Adaydır Nusaybin'deki Özyönetim Artı Kardeşlik Sergisinin Açılışı Var!!! Modernizimi Amcaya Anlatacaktım! Eli Vicdanına Dokunmuş Mardinli İşadamlarına Çağrımdır! Halkın Sorgulama Duygusu Körleşmişse O Halk Bitmiş Demektir Mıho’yu Sorgulama Zamanı Gelmedi mi? Nusaybin Kan Ağlamaya Devam Ediyor Beyler! (2) Nusaybin’in Ölümünden Haberiniz Var mı Beyler! Bu Kanlı Savaşın Amacı Netleşmelidir Barış Sürecini Savaşa Dönüştüren Kriz Masası Eğri Oturalım, Doğru Konuşalım Yaşanan acılar gözyaşlarıyla değil, ders çıkarmakla önlenir Kendi Yanlışına Karşı Savaşmak da Bir Erdemdir Ulus-Devleti Ret Paradigması (2) Ulus Devlet Dönemi Bitmiştir Varsayımı!! Merak Etmeyin, Yeni Yıllarda da Değişen Bir Şey Olmaz! Kürtler Şu yada Bu Mezhebin Truva Atı Değildir Düşman Kürtlere Düşman, Kürtler Kendine Düşman Kürt Davasını Kime Emanet Etmiştik?! Samimiyet Başarının Temelidir Bir Sen Eksiktin Zaten Ters Orantılı Gelişmeler Bu Yorgun Coğrafyanın Kaderi mi? Tarihsel Fırsatlar Çarçur Etmeye Gelmez Türkiye'nin Türk Solculuğundan Mı Bahsettiniz? Apê Musa'nın Anısına TC Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'a Açık Mektup Vicdanı Olanın Söyleyecek Bir Sözü Olmalı! Parti aydını mı, Kürdistan aydını mı olunmalı? Kardeşlik mi, Düşmanlık mı? Lütfen Karar Verin! Leyla Zana Gibi Öncülere Öncelik Verilmelidir Kürt Davasının Gelecek Yüzyılını Okuyabilen Önderler Lazım Kürtler Toparlanmak Zorundadır Yaz Ehvalımızı Be Usta Kürtleri Yok Saymakla Demokrasiye Geçilemez! Şeyh Sait ve Bir Amcamın Duyguları Yaşanmış Tarihin Hikayesidir! Seni 'Senden Daha Çok' Sevmemize İzin Ver be Duran Abe! Ak Parti Karşıtı İttifak ve Siyasal Linç Eğilimi HÜDA-PAR’ka kanlı bir savaşa hayır, demokratik siyaset savaşına evet! Türkiye Usulü 'Demokratik' Bombalama? Ana Toprak ile Kürdistan'ın Evlenme Hikayesi - 2 Ana Toprak ile Kürdistan'ın Evlenme Hikayesi Siyasi Kürt Abelerimiz Nereye Bakıyor! Yada Yolculuk Nereye Rehavet Yanlışları Besler Doğruya 'Doğru Mantıkla' Yaklaşılmalıdır! Kendimizden Vazgeçecek Kadar Cömert Olmamız Gerekmiyor Türklerin Kürtlerle kurulan çiftliğinin akıbeti Türklerin Kürtlerle 'Mozaik Kardeşlik Sendromu' Devam Ediyor 8 Mart mı dediniz? PKK Adına Mücadelenin Özünü Kirletenlerin Sonu mu Geliyor? Dünyada Hiç Bir Halk Kendi Sömürgecisini Bu Kadar Sevmemiştir! 68 Kuşağın Takibi Kusursuz Devam Ediyor Büyük Kardeş, Küçük Kardeş Yaklaşımıyla Olmaz Yerel Seçimle Oluşan Açmazlar, Genel Seçimle Kapatılmalıdır Kürt Halkının Teminatısınız Şehid Düşenlerin Partisi ve İdeolojisi KURDİSTAN'dır Artık İdeolojik Ütopyanın Ötesinde Göz Kırpan Bir Realitemiz Vardır Bu Rüya Gerçek Olsa Ne Oldu Ne Olmadı Değil Ne Olacağına Odaklanmalı Kürtler Büyük Düşünüp Büyük Kazanmalıdır Yine de ve İlle de BARIŞ Demekte Israr Edelim Ha bakkal Mıho'nun mantığı, ha Ankara'daki Kürt çözümünün mantığı IŞİD'le Ortaya Çıkan Çağrışımlara Karşı İyi Hazırlanma Gerekir Savaşın Doğurduğu Barış Çocuğunu Yaşatmalıyız Tarihin Kürtlere Sunduğu Şansa Kulak Verilmelidir Kürtlerin Ulusal Çıkarlarını Hedefleyen Akıl Acilen Devreye Girmelidir Kürdistani düşünce çok ciddi ve acil olarak yeni formatlara ihtiyaç duyuyor Ortadoğu Erdem Yoksunluğunda Bir Bayram Daha! Sorgulamaktan yoksunluğun sonu hayırlı olmaz Sıradan bir Kürt evladı neyi, nasıl düşünmelidir Sradan Bir Kürt Evladı Neyi, Nasıl Düşünmelidir? Önderler Muhteris Olursa, Kürdistan İşgalcilere Tutsak Kalır Tarihsel Dayatmalara Cevap Verilmelidir Halkını Savunmasız Bırakmanın Haklı Gerekçe Olamaz Kürt Halkının Önceliklerini, Partisel Önceliklerin Önüne Konmalıdır. Aman Peşmergeye Silah Verilmesin Diyebilir Mantığını Anlamak ta Zordur IŞİD Karanlığı Kürtlerin Düşünsel Dünyasını Aydınlatmalıdır Kürd Mücadelemizin İçine Eden Kumpasçılarımız Yok mu Dersiniz? Memonun ya da Mıhonun binek atı olmamak! Şeyh Sait ve Bir Amcanın Duyguları İşidle Ortaya Çıkan Çağrışımlara Karşı İyi Hazırlanmak Gerekir Savaşın Doğurduğu 'Barış' çocuğunu yaşatmalıyız! Yakınma Siyasetiyle Heba Edilen Yarım Asra Yakın Bir Süreç Kürtler arası kavganın temel getirisi ihanettir Kürt Ana Kadının Acılarından Başka Kutlanacak Neyi Varki? Kazanılan mevzileri terk ederek HDP'ye Katılmanın Amacı ne? Kürdistan'da 68 Kuşağından Günümüze! Beynimizi Çevreleyen Korku Dağları Rüstem’le Nazlı’nın Hikâyesi Değişimlere Direnen İdeal İnadımı Kürd Mücadelemizin İçine Eden Kumpasçılarımız Yok mu Dersiniz? Bedel ödemeyi Göze Alıp Özlemlerle Kucaklaşmaya Koşmak! Ferzende Arkadaşımla Şehirli Yaşama Merhaba Dem Halepçe'yi mi yazıp anlatacaktım? Tarih hataları affetmiş olsaydı, Kürtler çoktan Devlet olurdu Yanlışlıklarla Gölgelenen Doğrulara Sahip Çıkılmalı Artık Şehmus İnsan Ve Doğa Sevgisiyle Güzelleşmişti Ortamın mı yoksa doğruların mı aydını olmalı? Şeyh Said ve Bir Amcanın Duyguları Yakınma Siyasetiyle Heba Edilen Yarım Asra Yakın Bir Süreç Yerelde Sorumsuzluk Doğru İradeyi Ortaya Çıkarmaz Ulusal Kazanımlar Her Şeyin Üzerinde Olmalıdır Ha bakkal Mıho'nun Mantığı, Ha Ankara'daki Kürt çözümünün mantığı? Türk Aydının Rötuşları ve Türk Solcusu Olmanın Çeşitleri Geçmişimiz Geleceğimizin Aynasıdır ve Olmalıdır Derlerya? Kürt Mücadelemizin İçine Eden Kumpasçılarımız Yok mu Dersiniz? Yeni Yıla Düşüncede ve Pratikte Yenilenerek Girilmeli Laga Lugalarla Kürtlerin Özgürleşmesine Karşı Çıkmak Emperyalizme Karşı Ortak Mücadelenin Hazin Hikâyesidir Kürdün Ana Toprağında Leyla Zana’lar Çoğalmalıdır Demokrasi Teoride Kalıyor İçtenlikli Temennimiz ve Nerina Azad Sitesinden Beklentilerimiz