Muazzez (Heja) Baktaş: Arapların Çöküşü - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Arapların Çöküşü

Kürtlerin Ortadoğu’da devletleşme sürecinde önlerinde çok önemli bir rol model bulunmaktadır. Kürtler Araplara bakıp onlar ne yaptıysa “tersini” yapmalıdırlar. O zaman ortaya çıkacak Kürdistan “bağımlı” değil gerçekten “bağımsız” olacaktır.
Arapların Çöküşü
Makaleyi Paylaş

Arap Baharı Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan halklar için büyük bir değişimin başlangıcı oldu ve etkileri yıllar boyu sürecek olan bir devrim dalgasının ateşleyicisi oldu.

Hiç kimse Arap Baharı’nın etkilerini küçümsemesin, üstelik bu daha başlangıç etkileridir.

İlk dalgayla anlı-şanlı diktatörler tarihin çöplüğüne atıldı…

Libya’da Kaddafi, Mısır’da Mübarek, Tunus’ta Zeynel Abidin, Yemen’de Abdullah Salih devrildiler.Suriye’deEsad görüntüde iktidarda olsa bile ülkesi bin bir parçaya bölünmüş durumda.

Bütün bunların öncesinde Saddam Hüseyin Irak’ta devrildi ve ülkesi işgal edildi.

Şimdi sıra Arap Emirliklerine geldi.

Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Ürdün ve Suudi Arabistan operasyonun son halkaları olacaktır.

Biraz daha geçmişe gidelim.

Lübnan iç savaşına sizi götürelim.

Savaştan önce Beyrut Ortadoğu’nun Paris’iydi.gerçekanlamda da durum böyleydi.Beyrut dünyanın en önemli finans merkezlerinin başında geliyordu.Beyrut’taki bankaların sayısı New York’tan fazlaydı.Hıristiyan-Müslüman savaşı başlatıldı, ardından bu yetmedi, Şii-Sünni mezhep çatışması körüklendi Lübnan harabeye çevrildi.

Daha yakın tarihte Cezayir benzer bir süreçten geçti.

Radikal İslamcılarla-Laikler arasında başlayan iç-savaş sırasında ortaya bir çok yeni aktör çıkarılarak savaş hem uzatıldı hem de Cezayir güçsüzleştirildi.

Mısır darbeyle toparlanmaya çalışmakta ama orada da işler yolunda gitmemektedir.

Libya birkaç parçaya bölünmüş durumda.

Yemen iç-savaşı gittikçe daha çok mezhep savaşı bataklığına gömülmektedir.

Tunus görece daha istikrar kazanmasına rağmen eski Tunus olmaktan oldukça uzaktır.

Irak deseniz fiilen üçe bölünmüş durumdadır.

Suriye’nin kaça bölündüğünü uzmanları bile söylemekten aciz durumdadırlar.

Filistin geleneksel durumunu korumakla birlikte Yaser Arafat’tan sonra siyasi ve diplomatik bir çok imkandanyoksun durumdadır.

Geriye Arap Emirlikleri kalmış durumdadır.

İşte bu emirliklerin ve dandik yönetimlerin sona erme zamanı gelmiş bulunmaktadır.

Petrol ve doğalgaz zengini bu ülkelerin liderleri belki Batıya ve özellikle Amerika’ya verecekleri rüşvetlerle, büyük silah antlaşmalarıyla, fonlarında biriken paraları oralara daha fazla aktararak ömürlerini biraz daha uzatabilirler ama bütün bunlar yönetimlerinin artık gün geçtikçe sona doğru ermesini engelleyemeyecektir.

Peki Araplar neden çökecektir?..

Arap dünyası “lidersiz” bir konumdadır.

1-Şu an itibariyle Araplar lidersiz durumdadırlar.

En son Suudi Arabistan Kralı Fahd’ın ölümüyle birlikte artık Araplar tamamen “başsız” bir duruma düşmüşler ve yakın zamanda birisinin ortaya çıkması da pek muhtemel gözükmemektedir.

Peki lidersizlik bu kadar önemli mi?..

Araplar sözkonusu olduğunda sadece önemli değil hayati bir meseledir.

Bu durum ta Hz.Muhammed Peygamber’den başlayarak Arap dünyası için en önemli yönetim meselesi olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

2-Şii-Sünni çatışması Arapları ikiye bölmüş durumdadır.

Irak ve Suriye en önemli örnekler olarak görünmelerine rağmen Yemen ve Lübnan’ı da unutmayalım.

Bu mezhep çatışmasının da kökeni yine neredeyse Peygamber döneminden beri devam eden bir çatışmanın sonuçlarıdır.

Günümüzde özellikle İran’ın “yayılmacı” ve “çatışmacı” politikası Arap dünyasının her bölgesinde mezhep çatışmasının körüklemeye devam edecek ve hiç beklenmedik coğrafyalarda iç-savaş durumları yaşanacaktır.

3-Lüks yaşam ve tüketim artık devam ettirilemez boyutlardadır.

Saraylarının ultra-lüks giderleri, altın kaplamalı tuvaletler,uçaklar dolusu saray mensuplarının seyahatleri, meşhur Arap görgüsüzlüğü bu şekilde artık devam edemez.

Üretime dayalı hiçbir adımın atılmadığı, halklarının da sadece tüketim odaklı yaşadıkları, çalışmayan,üretmeyenve sadece tüketime dayalı bir yaşam biçimine halkın en alt katmanına kadar yayan bu yönetim tarzı artık petrol ve doğalgaz paraları ile bile çevrilemeyecek duruma gelmiş bulunmaktadır.

4-Büyük silahlanma yarışması Arapların sonunu getirecektir.

En son Suudiler Amerika ile 330 milyar dolarlık silah antlaşması imzaladılar.Akabinde Katar 12 milyar dolarla sadece şimdilik savaş uçağı antlaşması imzaladı.

Bu silahlar elbette bir gün kullanılacaktır.

Batı silah antlaşmalarıyla Arapların iflahını kesmeye devam edecektir.

5-Petrol ve doğalgaz paraları Batıda rehin durumdadır.

Büyük Arap fonları tamamen Batılıların denetimi altındadır.

Arapların bu büyük paraları yönetecek,yönlendirecekimkanları ellerinden alınmış durumdadır.Bu fonlarda biriken büyük miktarda paralar ya fiilen Batılılar tarafından “rehin” alınmış veya onlardan habersiz kullanılamaz durumdadır.

6-Gökdelen ekonomisi sürdürülebilir bir ekonomi modeli değildir.

Katar, Kuveyt, BAE ve Suudi Arabistan tarafından onyıllardır devam eden “gökdelen” ekonomisi tamamen tüketim odaklı bir ekonomi modelidir ve ticari anlamda “batmaya” mahkum bir kaybedilen ekonomi modelidir.

Nitekim Hong Kong’da böyle bir ekonomi modeline sahiptir ama çok önemli bir farkla.Orada dünya ticaret hacminin önemli bir kısmı dönmektedir.

Arap ülkelerindeki gökdelen ekonomisi ise tamamen “gösteriş” ve “özenti” üzerine inşa edilmişlerdir.

7-Araplar arasındaki çatışmalar artarak devam edecektir.

Bugün Katar krizi yarın ise bilmem ne krizi Arap dünyasından eksik olmayacaktır.

Bu iç çatışmalar Arapların totalde sürekli olarak güç kaybetmelerine yol açacaktır.

Bütün bunların sonucu olarak bu emirlikler,şeyhlikler,prenslikler ve krallıklar yerle bir olacaklardır.

Belki kutsal topraklara sahip olduğu için Suudi Arabistan biraz daha uzun ömürlü olacaktır.Ama diğerleri önümüzdeki yıllarda tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır.

İşte burada Kürtlere çokkk çokkk önemli görevler düşmektedir.

Arapların bu çöküşü Kürtlere büyük fırsatlar doğuracaktır.

Fakat özellikle Güney’de etkilerini fazlasıyla gördüğümüz Arap Kültürünün Kürtler üzerindeki bütün “olumsuz” özelliklerini bir an önce reddetmemiz koşuluyla.

Kürtleri de “tüketim” odaklı bir ekonomiye hiç kimsenin “mahkum” etmeye hakkı yoktur.

Yine oldukça “gerici” olan “aşiretler federasyonu” tarzı yönetim biçimlerinden vazgeçmemiz gerekmektedir.

Yine tek aile yönetimini hiç kimse Kürtlere “dayatmasın”.

Yine Arap kültürünün etkisi olan vatandaşları “maaşa bağlama” yönteminden vazgeçilmelidir.

Kürtler “üretim” ve “ticaret” odaklı dünyayla entegre bir halk haline getirilmeli.

Yönetim kademeleri şeffaf ve hesap verme mekanizmalarına tabi tutulmalı.

“Demokratik” bir yönetim inşa edilmeli.

Araplar “taklit” edilerek “gökdelen” ekonomisinden uzak durulmalı.

Kürdistan tarımı ve hayvancılığı teşvik edilmeli.

“Kaçakçılık” ekonomisi teşvik edilmemeli.

Petrol ve diğer gelirler “lüks” harcamalarla heba edilmemeli.

Yoksa belki bağımsız bir Kürdistan kurulur ama “dandik” Arap devletlerinden bir farkı olmayacaktır.

Bağımsızlık referandumu hazırlıkları yapılırken Katar krizi henüz tazeyken Araplar arasındaki çelişkilerden sonuna kadar yararlanma yoluna gidilmelidir.

Unutmayın ki İran’a ve Türkiye’ye karşı her türlü girişime destek verecek olan Suudiler önderliğindeki  Araplar bağımsız Kürdistan konusunda geleneksel Arap reflekslerini bir kenara bırakıp “radikal” bazı kararlar alıp bizim tarafımızda yer alabilirler.

Kürtlerin Ortadoğu’da devletleşme sürecinde önlerinde çok önemli bir rol model bulunmaktadır.

Kürtler Araplara bakıp onlar ne yaptıysa “tersini” yapmalıdırlar.

O zaman ortaya çıkacak Kürdistan “bağımlı” değil gerçekten “bağımsız” olacaktır.

Bu makale toplam: 10265 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:12:53

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?