Muazzez (Heja) Baktaş: Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2

Sünni-Şii ana ekseninde İslam ülkeleri arası gibi bir savaş veya iç-savaş gibi gözükmekle beraber savaşın tarafı olan “süper güçler”, koalisyon ortakları ve diğer ülkelerdeki yansımalarla aslında “Düşük Yoğunluklu 3.Dünya Savaşı” yaşanmaktadır.
Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2
Makaleyi Paylaş

Geçtiğimiz yazıda cepheleri ele aldım bu yazı ise bütün bir cephe gerisi incelemesi olacaktır.

Cephe gerisi neresi diye sorarsanız hemen cevabı vereceğim; neredeyse bütün dünya!..

Sünni-Şii ana ekseninde İslam ülkeleri arası gibi bir savaş veya iç-savaş gibi gözükmekle beraber savaşın tarafı olan “süper güçler”, koalisyon ortakları ve diğer ülkelerdeki yansımalarla aslında “Düşük Yoğunluklu 3.Dünya Savaşı” yaşanmaktadır.

Cephe gerisi onun için neredeyse bütün dünyadır.

Tezimi detaylandırayım; çünkü genel bir cephe gerisi analiz yapılmadan bu durum anlaşılamaz…

Cephe Gerileri

 • İran cephe gerisi

İran savaşın içerisinde belirleyici bir taraf olmakla beraber aslında henüz cephe gerisi konumundadır. İran cepheyi takviye etmek için General düzeyinde bile cepheye savaşçı takviyesi yapmaktadır.

“Devrim Muhafızları” bir çok cephede savaşmaktadırlar. Bir kısmı ise Şii milisleri eğitmektedirler.

İran devlet olarak Esad güçlerine her türlü silah ve diğer malzeme yardımında bulunmaktadır.

İran Esad’ı ve dolayısıyla Şii Cepheyi güçlendirmek için alanda her türlü girişimi yapmakta ve rejimin ayakta kalması için gerekli “diplomatik ilişkileri” yine her platformda sürdürmektedir.

Savaş yayıldığı zaman cephe gerisinden bizzat cepheye girecek en yakın “Şii Müttefik” İran olarak görünmektedir.

 • Lübnan ve Hizbullah, Ürdün Cephe Gerisi

Lübnan yaklaşık 30 yıldır dönem dönem cephenin kendisi ama Ortadoğu’daki her çatışmada mutlaka her daim cephe gerisi olma durumuyla karşı karşıyadır.

Hizbullah açık bir şekilde “Şii İttifakı” içerisinde yer almaktadır. Evet rejim karşıtı Sünni güçlerle dönem dönem savaşmakta ve Suriye’de bazı bölgeleri denetim altında tutmakla beraber henüz tam anlamıyla “cephe savaşına” girmiş değil.

Yine İran’la beraber savaşın yayılması durumunda cepheye girecek en etkin örgüt olarak Hizbullah görünmektedir.

Ürdün bir pilotunun “yakılması” sonucu etkili hava bombardımanı ile cephede savaşmasına rağmen cephe gerisi konumunu sürdürmektedir.

Hem Suriyeli hem de Filistinli mültecilerden ötürü cephe gerisinde zorluk çeken ülkelerin başında gelmektedir.

Ürdün’ün politikası şimdilik “bekle-gör” şeklindedir.

 • Kuzey Afrika cephe gerisi

En önemli ülke Libya’dır. Libya kendi içerisinde “bölünmüş” durumdadır. Savaş Ortadoğu ve Mezopotamya’da yoğun yaşandığı için Libya pek gündeme gelmemektedir.

İŞİD Libya’da ciddi bir coğrafyaya hükmetmektedir.

Fakat buradaki İŞİD varlığı tamamen şimdilik Ortadoğu’daki İŞİD’i rahatlatmak üzere hareket etmektedir.

Fas ve Tunus’taki canlı bomba eylemleri ve sivil halka, turistlere yönelik saldırılar tamamen İŞİD’in cephe gerisi “sabotaj” eylemleridir.

3.yazımda cephe gerisi savaşının “mantığını” analiz edeceğim için şimdilik genel bir tablo vermeye çalışmaktayım.

Mısır yine aynı şekilde cephe gerisi ülkelerden birisidir.

Bu halkaya Nijerya, Somali ve Etiyopya’yı da rahatlıkla dahil edebiliriz.

Nispeten sakin olan Cezayir yine cephe gerisi ülkelerdendir.

 • Afganistan, Pakistan cephe gerisi

Afganistan tamamen bir “kaos” konumundadır.

Tıpkı Libya gibi kendi içerisinde bir cephe savaşı olmakla beraber çoğu zaman müttefiklerin birbirleriyle çatıştıkları veya bir çok cephede farklı müttefik ilişkilerinin olduğu tamamen bir “kaos” durumu söz konusudur.(Taliban-mevcut devlet savaşı, El-Kaide-ABD savaşı, İŞİD-Taliban,El Kaide,ABD savaş hattı)

Fakat bütün bunları günümüzde şekillendiren en önemli durum “cephenin” kendisidir.

Afganistan’daki çatışmaların seyrini cephedeki gelişmeler belirlemektedir ve bu haliyle Afganistan cephe gerisindedir.

Pakistan hem Afganistan’daki cephe gerisinin de “cephe gerisi” hem de savaşın en önemli “cephe gerisi” aktörlerinden birisidir.

 • Kafkasya cephe gerisi

Bu cephe gerisinin en önemli özelliği IŞİD’e “insan gücü” ve “savaşçı” desteği vermesidir.

Özellikle “Çeçen Savaşçılar” IŞİD için hayati bir önem taşımaktadırlar.

Bunların “cihad” veya “paralı asker” olarak cepheye gitmeleri, bu kesimin savaş deneyimi ile IŞİD’i güçlendirmeleri gerçeğini değiştirmez.

Rusya’nın cephe savaşına katılması ile bu kesimin ve Kafkasya’daki diğer “Cihadçı grupların” cepheye İŞİD lehine katılmalarını büyük bir ihtimalle arttıracaktır.

Üstelik bu cephe gerisinin İŞİD bağnazlığına “Cihad” ekseninde en yakın kesim olduğunu da ifade etmekte yarar görüyorum.

 • Balkanlar cephe gerisi

Bu cephe gerisi şimdilik “Mülteci Akınlarıyla” gündeme gelse bile asıl işlevi yine IŞİD’i hem “savaşçı” hem de “finansal destek” olarak beslemeleriyle bilinmektedir.

Arnavut, Boşnak ve diğer Müslüman savaşçıların Balkanlardan IŞİD’e akın akın katıldıkları bilinmektedir. Bu bölge yine Türkiye üzerinden giden savaşçıların toplanma yeridir.

Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan’daki Türkler ve diğer Müslüman cihatçılar yine IŞİD’i beslemektedirler.

Balkanların tümü bu anlamda cephe gerisi konumundadır.

 • Suudi Arabistan, Katar, Yemen cephe gerileri

Bu ülkelerin ikisinin durumu oldukça karmaşıktır.

Özellikle Suudi Arabistan “Selefilik” sevdasına, Katar ise “Sünnilik” sevdasına uzunca bir süre “Sünni cephenin” en önemli destekleyicileri konumundaydılar.

Irak, Suriye ve İran “Şii yönetimlerine” karşı her türlü “selefi, sünni, cihatçı” grupları desteklediler.

Ta ki, ABD’nin cephede “Sünni İttifaka” karşı savaşa girmesine kadar be destekler “aleni” bir şekilde yapıldı.

Hala “duygusal” olarak “Sünni cepheyi” desteklemelerine rağmen artık “mantıken” ve “mecburi” bir şekilde “koalisyon güçlerine “ katılmış durumdadırlar.

Özellikle Suudi Arabistan’daki camilerde organize edilen “canlı bomba” saldırıları bu politika değişikliğinden sonra gerçekleşti.

Yemen ise; tıpkı Libya ve Afganistan gibi ülke içerisinde “cephe savaşının” verildiği ama yine asıl cephe savaşı olan “Sünni-Şii” savaşının ortaya çıkarttığı aynı zamanda bir cephe gerisi ülke konumundadır.

Suudi Arabistan Yemen’de Şii güçlerle cephe savaşı vermekte, Irak ve Suriye’de “göstermelik” bile olsa “Sünni güçlere” karşı savaşmaktadır.

Bu “karmaşık” tablo asıl cephe olan “Sünni-Şii Savaşını” daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokuyorsa da hem cephedeki güçlerin hem de cephe gerisindeki güçlerin savaş boyunca bazen “Sünni gruplarla”, bazen “Şii gruplarla” karmaşık ilişkiler içerisine gireceği ortada olan bir durumdur.

Mesela Kürtler büyük çoğunlukla “Sünni” olmalarına rağmen şu anda “Şii İttifakında” yer almaktadırlar.

 

 

 • İsrail-Filistin cephe gerisi

Yılların bitmeyen ve bitecek gibi görünmeyen İsrail-Filistin savaşı yapılan “3.İntifada” çağrılarıyla önümüzdeki dönemde tekrar yoğun çatışmalara sahne olacak gibi görünmektedir.

İsrail aslında uzun yıllar hem “Sünni” hem de özellikle İran, Suriye ve Hizbullah’tan ötürü “Şii” blokla çatışan bir güç olmasına rağmen bu savaşta şimdilik “Şii Bloka” daha yakın politika izlemektedir.

Filistinliler IŞİD’in Suriye’deki “mülteci kamplarına” saldırıları sonucu ne yapacaklarını şaşırmış durumdadırlar.

Aslında “Arap Milliyetçiliği” ekseninde uzun yıllar “Sünni” blokla hareket etmelerine rağmen onları sahada en çok destekleyenler ise “Şii” blok olmuştur.

İsrail’e karşı cephe savaşını veren tek grup Şii Hizbullah’tır.

Bu anlamda savaşın yayılma alanı olarak İsrail-Filistin en önemli cephe gerileridir. Ve burada da bir cephenin açılması her an beklenmelidir.

 • ABD, Avrupa ve bütün Batı dünyası

Bu ülkelerin önemli bir kısmı “koalisyon ortağı” olarak cephede savaşmalarına rağmen kendi ülkeleri ise cephe gerisini oluşturmaktadır.

Savaş bütün dünyaya yayılmış derken kastettiğimiz budur.

En son Fransa’daki dergi saldırıları ile Fransa 1 aya yakın bir süre neredeyse “olağanüstü hal” ile yönetildi.

Cephe gerileri her türlü saldırıya açık alanlardır.

ABD, Avrupa ve diğer Batı ülkelerinde cephe gerisi iki farklı cepheyi de beslemektedir.

Devletler ve halkların önemli bir çoğunluğu cephe gerisinde IŞİD’le savaşmakla beraber neredeyse 103 ülkeden gelen savaşçılarla İŞİD ise her ülkede “cihatçı” grupların desteğini almış durumdadır.

Batı dünyasındaki cephe gerisi savaşı gittikçe şiddetlenecektir.

Çünkü özellikle Avrupa’ya giden 1 milyona yakın “mülteci” içerisinde savaştan kaçmakla beraber ciddi “cihatçı” sempatizanların olduğu unutulmamalıdır.

Batı dünyasında şimdiye kadar daha çok “batılı” gençlerin desteğini alan İŞİD önümüzdeki dönemde bu sefer bizzat savaştan kaçan mülteciler arasında cephe gerisi savaşını daha da ileri bir safhaya götürebilir.

 • Çin, Uzakdoğu ve Japonya cephe gerileri

Çin açık bir şekilde “Şii ittifak” içerisinde yer almaktadır.

Uzakdoğu ülkelerinin önemli bir kısmı ve özellikle Japonya bu anlamda savaşın tarafları durumundadır.

Bu anlamda cephe gerisi konumunda olan bu ülkelerle beraber Rusya’yı da dahil ettiğimizde neredeyse bütün dünya en azından dünyadaki en önemli aktörler bir şekilde ya cephede savaşmaktadırlar veya cephe gerisi konumundadırlar.

 • Türkiye cephe gerisi

Türkiye başından beri en önemli cephe gerisi ülke konumundadır.

Suriye ve Irak, İran’la olan sınır komşuluğu, IŞİD’e yoğun katılım gösteren “cihatçı” savaşçılarıyla, Kafkaslar, Balkanlar ve dünyanın her yerinden gelen “cihatçıların” geçiş güzergahı olmasıyla, sınır illerindeki cihatçıların desteklenmesiyle, IŞİD’e verilen silah ve mühimmat yardımlarıyla, politik arenada uzun yıllar IŞİD’i “terör örgütü” olarak görmeyen “diplomatik” manevralarıyla, Kürt güçlerinin IŞİD’le mücadelesine yönelik saldırgan politikalarıyla ve daha bir sürü nedenden ötürü cepheyi besleyen en önemli “cephe ülkesi” konumundadır.

AKP iktidarı ve Erdoğan’ın “Sünni” blok içerisinde yer alma özlemleri şimdilik ABD ve diğer koalisyon güçleri tarafından engellenmekle beraber “duygusal” olarak devam etmektedir.

Bu anlamda gelecek yazımı tamamen Türkiye’ye ayıracağım.

“Ankara katliamı” ile Türkiye cephe gerisinde gittikçe artan yoğun çatışmalara, sabotajlara sahne olacağı gibi, yine iktidarın cephe savaşına girme hevesleri ülkeyi her an cephenin kendisi haline getirebilir.

“Düşük Yoğunluklu 3.Dünya Savaşı” derken savımı “abartılı” bulacak olanlara yazıda kaç ülkeden söz ettiğimi saymalarını tavsiye ediyorum.

Dünya Savaşı daha başka nasıl olsun ki?...

Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Muazzez (Heja) Baktaş: Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1
OWN
Bu makale toplam: 9028 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:26:16

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?