Muazzez (Heja) Baktaş: Kardeşlik edebiyatını geçiniz - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kardeşlik edebiyatını geçiniz

Kardeşlik edebiyatını geçiniz. Dünya tarihi, en şiddetli ve uzun kavgaların akrabalar arasında olduğunu bize gösterir.
Ayrıca siyaset uğruna kardeş katli, çok eski bir halis Türk töresidir ve dünyada başka hiçbir devlette Türkler kadar yaygın olmamıştır! Tırnak rahatlıkla iltihaplanabilir, vücudu kurtarmak için de tırnak -acılı da olsa- sökülebilir!
Kardeşlik edebiyatını geçiniz
Makaleyi Paylaş
Hayat, hiçbir zaman tek bir ideolojiyle, tek bir dinle, tek bir sistemle açıklanamayacak kadar karmaşık, tutarsız ve kaotiktir.

Seçtiğimiz değerler ne olursa olsun, değişen ortam ve koşullar, başka normları ve öncelikleri bize dayatabilir.
Tüm canlılar gibi insanların da en önemli dürtüsü hayatta kalmak ve yaşamı devam ettirebilmektir.

Yaşamı ve güveni ciddi şekilde tehdit eden durumlar ortaya çıktığında, kitlelerin olgulara salt hümanist, salt liberal, salt milliyetçi vs. açıdan bakmasını bekleyemezsiniz.

Her ne pahasına olursa olsun tehlikeyi savmak ve varlığı devam ettirmek dürtüsü önplana geçer.

Kürdistan'ın içinde olduğu kritik süreçte, yüksek politik açıdan bakıldığında "kim daha yurtsever " veya "kim daha bağlı" gibi soruların çok da anlam taşımadığı açıktır.

Sürekli şehit cenazesi uğurlayan bir toplumun o an Marx'la, Lenin'le, Mussolini ile, Adam Smith ile Habermas'la vs. ile işi olmaz. Acil ve somut çözüm ister.

Doğu kültüründe, gerçekleri doğrudan yüze dile getirmek ayıp karşılanmıştır hep.

Törelere uygun, cinaslı, dolaylı anlatımlar tercih edilir, tepki çekebilecek konu ve sorular ötelenir, evelenir gevelenir.
Akıl ve sağduyu ile yaklaşılması gereken makro konularda salt hamaset dilinden medet ummak, duygu sömürüsünün arkasına sığınmak kimseye yarar sağlamaz.

Kürdlerle Türkler Arasında hiç sağlamadı. Deve kuşu politikası ile buraya kadar.

Dikkatlice düşünme, tartma, analiz, tartışma zamanı şimdi.

Cudi Dağı'nda devletin çıkardığı yangını devletin söndürmesini beklemek, Gezi'ciler sol ve sosyalistler nerde diye sosyal medyada kampanyalar düzenlemek te ne demek? Üzülerek izliyorum. Türk solundan devrimcisinden medet ummak akıl tutulması olsa gerek.

Türk halkının ve Türk solunun Kürdlere bakışı kimi zaman koparıp atamadığı Kemalist damarından, kimi zaman da ortodoks Marksizm'in doktriner kalıplarına sıkışmış bir şekilde -güncel siyasi konjonktür analizinden kopmayı da göze alarak, Kürdlerin mücadelellerini küçük gören Egemen ulus anlayışıdır. solcu olmasına rağmen, Kürdler ile Türkler arasında hiyerarşik bir ırk/etnisite/ulus ilişkisini sol taraftan kuranlar içindir lafım.

Kanımca tek tek fraksiyon ayrımı yapmak da manasız bu kitleyi belirgin kılmaya çalışırken, sözümüz siyasi bir tavır üzerine netekim. ama ben iki cenah seziyorum burda. birincisi, Kürdlerin devlet kurma hakkı'nı dahi sindiremeyen yani ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı'na bile eyvallah diyemeyenlerdir. anti-emperyalist çığlıklar altında esas belirleyiciliğin Amerikan karşıtlığı olması gerektiğine inanlar herhalde direkt bu kategoriye giriyor.

Diğer yandan, Kürdlerin ulusal mücadelelerini sosyalist-devrimci bir hareket olarak kavrayıp, öyle olmadığını gördüğünde Kürdlere "milliyetçi", "küçük burjuva" gibi yakıştırmaları yapanlar var. bu kitlenin anlamamak istediği şey aslında şu: Türkiye'de tarihin hiçbir doneminde Kürd ile Türkler birlikte bir sosyalist mücadele veremediler. ddko, Türkiye sosyalist hareketinin "devrimden sonraya ertelenen Kürd özgürlüğü" önerisini bir yana bırakıp, Kürd sosyalist hareketini, 71 askeri müdahalesi oncesinde ayrı orgutlenm şiarı ile Türkiye solundan ayırdıktan bu yana, hiçbir zaman siyasi-konjonktürel durumlar dışında adamakıllı bir birliktelik olmadı. kandırmayalım kendimizi. 70'lerde Kürd hareketi, Türkiye'deki sosyalist hareketin golgesinde gelişti; 90'larda ise Türkiye sosyalist hareketi, Kürd hareketinin mobilizasyonunun gölgesinde kaldı. bunun haricinde kayda değer bir etkileşim yok Allah için. Ne yazık ki unufak olmuş Türkiye sosyalistleri ile her seçimde Kürd hareketinin işbirliği yapmasınında önemli bir etkisi olmuyor.

Burda hatırlanması gereken bir şey var. PKK sosyalist-marksist gomleğini çıkardı 90'ların başında. o yüzden, neye dayanarak Kürd hareketini marksist strateji ve taktikler bütününden süzüp oyle küçümsüyorsun? değil işte sosyalist, sınıf değil temel kaygısı şu anda. olmak zorunda da hissetmiyor kendisini. O zaman neden hala ısrarla marksist kalıpları "doktrinerleştirip-kirleterek" Kürd hareketini küçük gormek için araçsallaştırıyorsun? neden modernist ağızlarla ırk/etnistite/ulus hiyerarşisi kuruyorsun? desteklemeyecek misin? destekleme.. eleştirecek misin? eleştir, eyvallah: aşağıda soyleyeceklerimi yapıyorsan zaten, hakkındır. Kürd hareketinin de çok gocunacağını sanmıyorum bu durumdan.

Sonuçta bir noktaya geliyoruz. demek ki bugünün çatışma dinamiklerini anlamak için marksizmi-leninizmi ıkrçılık yapmak ve küfür etmek için kullanmayacaksın. ilk başta kendine soracaksın: benim devlet ile kurduğum ilişki ile Kürd hareketininki aynı olabilir mi? hayır. farklı baskı mekanizmalarına maruz kalındığını gayet iyi biliyorsundur eğer masa başı sosyalisti değilsen: silahlı mücadele veriyor çünkü Kürd hareketi. peki, Kurdistan'da örgütlenmen var mı adamakıllı? yok. Kürd hareketinin metropollerdeki uzantısı haricinde Kürd hareketinin dinamiklerini ve ayakta kalabilme stratejilerini biliyor musun? "eh işte, medyadan".

Peki bunların hepsi kabul edilebilir olsun, daha temel bir soruya gelelim: PKK'ye rest çekebilme cürretini gösterebilen örgütlerden ve aydınlarından iseniz; Kürd sosyalistleri için ne yaptınız/yapıyorsunuz? PKK sosyalist değil, devrimci de değil, okey. meyyilli denebilir belki. ama siz PKK'yi eleştirmek dışında -yanlış giden bir şeyi yolsa sokmak için- ne yapıyorsunuz? Kurdistan' da örgütlenme çaban olacak ki, emek ortaya koyacaksın ki konuştuğunda ciddiye alınasın. sadece yayın yapıyorsan gerçekten sıkıcı olacaktır söyleyeceğin.. ciddiye alınmadığını gördüğünde de, dönüp marksizmin kavramları ile Kürd hareketini küçümseyeceksin, sonra Kürdü küçümseyeceksin, aşağı göreceksin. Haydi ordan..

Bu kadar basitse devrim meselesi kafalarda, mücadelenin ölçeği küçüldüğünden olsa gerek, devletle ve düzenle nasıl kayda değer mücadele edildiğini unutmuş olmaktan ileri gelen bir zafiyet yaşanıyor demektir.
yazık.

Kardeşlik edebiyatını geçiniz. Dünya tarihi, en şiddetli ve uzun kavgaların akrabalar arasında olduğunu bize gösterir.
Ayrıca siyaset uğruna kardeş katli, çok eski bir halis Türk töresidir ve dünyada başka hiçbir devlette Türkler kadar yaygın olmamıştır.!

Tırnak rahatlıkla iltihaplanabilir, vücudu kurtarmak için de tırnak -acılı da olsa- sökülebilir!
OWN
Bu makale toplam: 6692 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:36:33

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?