Muazzez (Heja) Baktaş: Kürdistan Emin Ellerde - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kürdistan Emin Ellerde

Özellikle Kuzey Kürdistan’da yaşayanlar Barzani’yi eski “solcu” reflekslerle sürekli bir “küçümseme” ve değerini azaltma politikası yürütmektedirler.70’lerin devrimci söylemiyle günümüz Kürdistan’ını ve Ortadoğu’sunu kendilerince “analiz” etmeye kalkışıyorlar. Ve Kürdistan Federal Yönetimi’nin ABD ve Batılı ülkelerle kurduğu “dostluk” ilişkisini daha 2 yıl öncesine kadar çok sert bir şekilde eleştiriyorlardı.
Kürdistan Emin Ellerde
Makaleyi Paylaş

Bir önceki yazımızda Barzani Ailesini ve bu ailenin geçirdiği dönemleri göz önüne alarak Mesut Barzani’nin “beslendiği” kaynakları, köklerini ve dayandığı kültürü incelemeye çalıştık.

Bu yazıda ise Mesut Barzani’nin Kürt ve Kürdistan halklarına, Ortadoğu’ya ve Dünyaya neler kattığını inceleyeceğiz.

Dünya iki kutuplu bir blok halinde keskin bir ayrılık döneminde iken Sosyalist Blok’un (yani SSCB’nin) desteklediği ve iktidarın devrimciler tarafından ele geçirildiği ülkeler bütün dünyada aydın, demokrat ve sol kesimler tarafından büyük bir “coşkuyla” karşılanmaktaydı. Bilinen örneği “Küba Devrimi’dir”. Herkes şunu çok iyi bilmektedir ki Küba Devrimi Sosyalist Blok ve özellikle SSCB’nin “destekleriyle” ayakta kalabilmiştir.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Dünya “Soğuk Savaş” dönemine geçerken hem “Kapitalist Blok” hem de “Sosyalist Blok” kendilerine yakın yönetimlerin iktidara gelmesi için dünyanın her tarafında büyük bir mücadeleye giriştiler.

Bu mücadele Latin Amerika’da, Asya’da, Afrika’da ve Ortadoğu’da kanlı ve sert iktidar mücadelelerinin yaşanmasına yol açtı.

Kapitalist Blok daha çok “kukla diktatörler” eliyle ülkeleri kendilerine bağlarken, Sosyalist Blok “halk hareketi” sonucu iktidara getiremediği yönetimleri Kapitalist Blok’u “taklit” ederek “darbelerle” iktidara getirmeye çalıştı.

Bu anlamda Ortadoğu’da Kürtler de bu iki blokun çekişmesinden fazlasıyla nasiplerini aldılar.1946 yılında kurulan “Mehabat Kürt Cumhuriyeti” SSCB’nin desteklemesiyle kurulduğu gibi yine bu desteğin geri çekilmesi sonucu yıkıldı.

Sonraki dönemde Molla Mustafa Barzani uzun süren SSCB sürgün ve iltica yıllarında daha çok Sosyalist Blok içerisinde yer alacak bir Kürdistan mücadelesi yürüttü. Hatta bu yüzden adı “Kızıl Mollaya” bile çıktı.

Irak’ta SSCB’nin desteğiyle yapılan “Baas” darbesinden sonra Irak’ta ve sonraki süreçte Suriye’de Arap yönetimler Sosyalist Blok tarafında yer alınca bu yönetimlere karşı Kürt mücadelesi yürüten bütün gruplar, partiler deyim yerindeyse “ortada” kaldılar. Çünkü Kürdistan’daki hemen hemen bütün partiler “Sosyalist Blok’a” sempati duymaktaydılar.

Son 20 yılda ise dengeler çok değişti, iki kutuplu dünya sona erdi en azından dünyada “Sosyalist Blok” diye bir gerçek ortadan kalktı ve Kürtler de bu yeni düzen doğrultusunda mücadele biçimlerini “değiştirmek” zorunda kaldılar.

Çok küçük marjinal gruplar dışında Sosyalist partiler Kürdistan’da etkilerini yitirdiler.

Bütün bu açıklamaları neden yapma gereği duydum.

Çünkü önceki yazımda Mesut Barzani’nin “Kürt milliyetçisi” değil aksine “enternasyonal” bir lider olduğunu ileri sürmem bazı kesimleri oldukça rahatsız etti.

Özellikle Kuzey Kürdistan’da yaşayanlar Barzani’yi eski “solcu” reflekslerle sürekli bir “küçümseme” ve değerini azaltma politikası yürütmektedirler.70’lerin devrimci söylemiyle günümüz Kürdistan’ını ve Ortadoğu’sunu kendilerince “analiz” etmeye kalkışıyorlar. Ve Kürdistan Federal Yönetimi’nin ABD ve Batılı ülkelerle kurduğu “dostluk” ilişkisini daha 2 yıl öncesine kadar çok sert bir şekilde eleştiriyorlardı.

Ta ki “Kobanê Direnişine” kadar…

Kobanê bu anlamda bir dönüm noktası oldu çünkü Barzani ve Kürt yönetimini eleştiren kim varsa Kobanê’de ABD ve Batılı güçlerle “koalisyona” girerek dünya gerçeklerine bir adım daha yaklaştılar.

Üstelik son günlerde Rusya’nın da bu koalisyona katılmasıyla kafalar epey karıştı.

Bu uzun açıklamalardan sonra Mesut Barzani’nin Kürdistan için nasıl bir “lider” ve “değer” olduğunu anlatmaya devam edeceğim.

Uluslararası Liderlik

Kürdistan’ı her zeminde şu anda dünyada temsil eden tek lider Mesut Barzani’dir. Bu anlamda dünyanın her tarafında saygıyla karşılanan ve değer verilen bir lider pozisyonundadır.

Bu anlamda Celal Talabani daha çok “saygı” gösterilen bir “eski tüfek” pozisyonunda iken Mesut Barzani ise; lider özellikleriyle Kürdistan’ın temsili yetini üstlenmiş durumdadır.

Uluslararası arenada Kürdistan’ı temsil eden lider tartışmasız olarak Barzani’dir.

Kürdistan CEO’su

Barzani siyasal liderliğinin dışında aynı zamanda “sorumlu” ve “icraatın” içerisinde yer alan önemli bir liderdir.

Barzani özellikle Kürdistan Federal Yönetimi olarak ve Suriye, Türkiye Kürtlerine de her türlü desteği vermektedir.

Barzani tıpkı çokuluslu şirketlerin CEO’su gibi Kürdistan’ı “inşa” etmektedir.

Petrol mücadelesi, altyapı hizmetleri, yabancı yatırımlar, AVM’ler, konut projeleri, oteller ve daha birçok alanda Kürdistan’ın gelişmesi ve gelirlerin Kürdistan’da yaşayanların refahı için harcanması konusunda deyim yerindeyse tıpkı bir CEO gibi gerçekçi ve verimli yatırımlara ve kararlara imza atmaktadır.

Sosyal Demokrat Yönetim Tarzı

Özellikle eski devrimcileri ve Barzani’yi “ilkel milliyetçilik” yapmakla suçlayanları epey kızdıracak yeni bir “analizi” yapmak zorundayım.

Barzani “enternasyonal” olduğu gibi yönetim biçimi de bırakın “ilkel milliyetçi” olmayı tam aksine tamamen “Sosyal Demokrat” bir yönetim biçimidir.

Nasıl olur diyenlere sorarım o zaman…

Azınlık hakları” her kesim için Kürdistan’da “güvence” altında mıdır? Evet…
Azınlıklar her türlü siyasal temsil haklarına sahipler midir? Evet…
Diğer “etnik” gruplar Kürdistan’da özgürce yaşamakta mıdırlar? Evet…
Diğer “dini” inanışlar özgürce “ibadetlerini” yapıyorlar mı? Evet…
Herkesin “ana dilde” eğitim hakkı var mı? Evet…
Herkesin yaşam biçimine “saygı” gösteriliyor mu? Evet…

Peki o zaman Özellikle Batıdaki Sosyal Demokrat partilerin hedefleri nelerdir? İşte yukarıda Barzani’nin yönetiminde gerçekleştirilen yönetim biçimini hedef olarak seçmişlerdir bu partiler.

Onun için Barzani’nin “Sosyal Demokrat” bir yönetimi Kürdistan’da uyguladığını rahatlıkla öne sürebiliriz.

Laik Yönetim

Ortadoğu’da tek “Laik” devlet olmakla övünen Türkiye’nin bu anlamdaki tek rakibi Kürdistan Federal Yönetimidir.

Ortadoğu’da “kadınların” en özgür olduğu ülkelerin başında “ilkel milliyetçilikle” suçlanan Kürdistan gelmektedir.

Kadınlar hayatın her alanında yer almaktadırlar ve bütün hakları “güvence” altındadır.

Din baskısı, mahalle baskısı ve erkek egemenliği Kürdistan’da en alt seviyelerdir.

Kadınlar eğitim öğrenim, iş hayatı, devlet yönetimi ve daha birçok alanda Ortadoğu’nun baskıcı rejimlerinin çok çok ötesinde bir yaşam sürdürmektedirler.

Müslüman olmayan Hıristiyan ve Ezidi gibi diğer dini gruplar hayatın her alanında yaşam tarzlarını istedikleri gibi sürdürmektedirler. (örneğin içki Kürdistan’da yasak değildir.)

Yine Kürdistan vatandaşları dünyanın her yerine diledikleri seyahatleri kimseden izin almadan gerçekleştirebilmektedirler.

Halkçı Yönetim

Yine kızacaklar biliyorum ama birileri kızacak diye gerçekleri dile getirmemek olmaz…

Kürdistan’da “sosyal yardımlar” hayatın her alanında yapılmaktadır.

Vergi alınmamaktadır…

Elektrik ve su halka “ücretsiz” verilmektedir…

Birçok insana “maaş” yardımı yapılmaktadır…

Sağlık hizmetleri “ücretsizdir”.

İşte birçok kesimin öve öve bitiremediği “Halkçı Yönetim” Kürdistan’da bizzat Barzani tarafından uygulanmaktadır.

Direnişçi Lider

Barzani Ortadoğu’daki sürekli değişen dinamiklerden ötürü “cephede” yer almak zorunda olan bir liderdir.

En son “Şengal Direnişi” ve “Kobanê Direnişine” yaptığı desteklerle Kürdistan için ne kadar “önemli” ve “hayati” değer taşıyan bir lider olduğunu dost-düşman herkese göstermiştir.

Yine Peşmerge’nin “Mahmur” ve “Kerkük’teki” direnişi her türlü takdiri hak etmektedir.

Bu anlamda Barzani çok yönlü liderliğinin en önemli özelliklerinden birisi olan “direnişçi” yönünü gerektiği zaman ortaya koymaktan çekinmemektedir.,

Vasiyetin Gerçekleşmesi “Bağımsız Kürdistan”….

Belki hala Kürtler de farkında değil ama herkese “Bağımsız Kürdistan” müjdesi verebiliriz.

Uzun zamandır Kürdistan aslında bağımsız ama belki bizler farkında değiliz.

Bir devletin bağımsızlık simgeleri nelerdir?

Bayrak mı? Kürdistan’da her yerde “Ala Rengin" dalgalanmaktadır…

Marş mı? Kürdistan’da her yerde " Ey Raqip" marşı yankılanmaktadır…

Parlamento mu? Kürdistan Parlamentosu her türlü kararını kendisi almaktadır…

Seçimler mi? Kürdistan’da vekiller ve yönetim seçimlerle iktidara gelmektedir…

Ordu mu? Kürdistan’da “Peşmerge” ordusu Kürdistan’ın savunması için sürekli tetiktedir…

Polis, Zabıta ve istihbarat mı? Kürdistan’da hepsi var…

Eğitim mi? Kürdistan’ın her yerinde “Kürtçe” ve diğer dillerde eğitim yapılmaktadır…

Uluslararası temsiliyet mi? Kürdistan yönetiminin dünyanın belli başlı merkezlerinde temsilci ofisleri bulunmaktadır…

Gümrük kapıları ve ticaret mi? Kürdistan bütün sınırlarında kendi hakimiyetini tesis etmiş ve bütün ticari ilişkilerini kendisi bağımsız bir şekilde yürütmektedir…

Şimdi soruyu tekrar soralım… Bağımsızlık kriterleri nelerdir? Ve Kürdistan bu kriterlerin hangisinde yer almamaktadır.

Yazıyı bitirirken aslında Mesut Barzani’nin “vasiyeti” yerine fazlasıyla getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz…

OWN
Bu makale toplam: 17170 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:17:17:13

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?