Muazzez (Heja) Baktaş: Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri)

Güney Kürdistan yeni yıla yoğun “bağımsızlık” talepleriyle giriş yaptı. Başkan Barzani’nin “bağımsızlık” için yapılacak olan “referandum” hazırlıklarını tamamlama talimatı ile Kürt halkının tümünü büyük bir “heyecan” dalgası sarmış durumdadır.
Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri)
Makaleyi Paylaş

Güney Kürdistan yeni yıla yoğun “bağımsızlık” talepleriyle giriş yaptı. Başkan Barzani’nin “bağımsızlık” için yapılacak olan “referandum” hazırlıklarını tamamlama talimatı ile Kürt halkının tümünü büyük bir “heyecan” dalgası sarmış durumdadır.

Bağımsızlık ilanı tarihin garip bir cilvesi olarak IŞİD tarafından Kürdistan topraklarının “işgal” tehlikesi altına girmesi ile ertelenmek zorunda kalınmıştı. Yine 2 sene boyunca Peşmerge’nin her cephede IŞİD’i püskürtmesi sonucu artık tekrar “bağımsızlık” ilanına yine IŞİD’in geriletilmesi sonucu karar verilmiş durumdadır.

Bu süre belki de Kürtler için uluslararası toplumda yaygın kabul görme olanağının arttırılmasına neden olmuştur.

Kürdistan’ı bölüşen egemen 4 devlet 2 sene öncesine göre oldukça farklı pozisyonlara savrulmuş durumdadırlar. 2 sene önce merkezi Irak Devleti bu kadar güç kaybetmemişti. Aynı şekilde İran Batı’yla bu kadar yakınlaşmamıştı. Keza Türkiye bölge üzerinde çok daha etkili politikalar geliştirebiliyordu ve Suriye rejimi bu kadar güç kaybetmemişti.

Bütün gelişmeler 2 sene boyunca Kürtlerin elini bütün bölgede ve dünyada “güçlendirdi”.

Fakat en büyük etken hiç kuşku yok ki; Peşmerge’nin her cephedeki “direnişi” sayesinde gerçekleşti. Bu yazıda Güney Kürdistan’daki durumu ele almaktayım. Rojava ve Kuzey Kürdistan elbette ki çok önemli mesafeler kat etti. Fakat “bağımsızlık” ilanına en yakın yer Güney Kürdistan olarak görünmektedir. Rojava fiili olarak bağımsız olmakla beraber, kantonların nasıl şekilleneceği ve uluslararası toplum tarafından nasıl kabul edilecekleri uzun bir sürecin sonunda ortaya çıkacaktır. Unutulmamalı ki Güney Kürdistan birçok alanda neredeyse “bağımsız” olmasına rağmen uluslararası toplum nezdinde Irak’ta yer alan Federal bir yapı olarak görülmektedir hala.

IŞİD saldırıları her cephede Kürt güçlerinin birleşmesine, dayanışmasına yol açtı. Birçok cephede Peşmerge, PKK, PYD ve diğer Kürt güçleri birlikte Kürdistan savunmasını barbarlara karşı yaparken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Kürt halkı 4 parçada ve dünyanın her yanında ilk defa birlikte protestolarda bulundu, birlikte cephedekilerin lojistik ihtiyaçlarına yardıma koştu. Bu durum Kürdistan tarihinde bir ilkti.

IŞİD barbarlığı Kürdistan halklarının savaşta birleşmesine vesile oldu.

Peşmerge ilk ortaya çıktığında Güney Kürdistan halkının “hayatta” kalması ve Arap işgaline ve Kürdistan’ın talan edilmesine olabildiğince engel olmaya çalışan “milislerdi. ”

Bu durum neredeyse 40 yıl boyunca devam etti. Peşmerge 40 yıl boyunca “gerilla” savaşı vererek Güney Kürdistan’da “özgürlük” mücadelesini büyük bir onurla sürdürdü.

“Körfez Savaşı’ndan” sonra Peşmerge adım adım “düzenli orduya” dönüştü. Bu Kürdistan’ın bağımsızlığa giden yolunda önemli bir adımdı.

Son 2 seneden beri ise Peşmerge artık başka bir boyut kazanarak neredeyse bütün Kürdistan’ın “ordusu” olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Daha önceki yazılarımda Peşmerge’nin Kürdistan sınırlarını aşarak neredeyse Dünyanın “kara gücü” haline geldiğini, IŞİD barbarlığına karşı Peşmerge’nin Dünyanın “koruyucu gücü” olarak ortaya çıktığını ifade etmiştim. Bu durumu en net şekilde Rus lideri Putin Türkiye’de G20 zirvesinde bütün dünya basını karşısında dile getirme ihtiyacı duymuştu.

Peki bütün bu aşamalara nasıl gelindi…

Yazımın başlığını “Peşcephe” olarak belirttim. Yine daha önceki yazılarımda Peşmerge’nin gün geçtikçe “Genişletilmiş” bir Kürdistan inşasını gerçekleştirmeye odaklandığını belirtmeye çalıştım.

Onun için “Peşcephe” deyimini kullanmaktayım. Peşmerge her cephede sürekli olarak “ilerlemekte” ve “yürümektedir”.

Şiwan’ın meşhur türküsündeki “herne peş” deyimi şu anda Kürdistan’ın bütün cephelerinde Peşmerge tarafından yerine getirilmektedir.

1. Peşcephe Musul Cephesi :

Geçen hafta 2 günümü Musul Cephesi’nde Peşmerge mevzileri arasında geçirdim. Orada bulunduğum sırada IŞİD’in gece saldırısını ve Peşmerge’nin onları püskürtmesini “canlı” olarak izledim. Peşmerge Komutanı General Lokman Abdullah Şerefani ile uzun görüşmeler gerçekleştirdim. General bana bu cephenin çok stratejik olduğunu, Musul’u geri almak için bütün hazırlıkların yapıldığını ve sadece Başkan Barzani’den emir beklediklerini, Irak ve Koalisyon güçleriyle eşgüdüm halinde hareket ettiklerini belirtti.

Musul Cephesi’nde savaşa bizzat tanık oldum. 15 kişilik bir IŞİD grubu roketatarlar ve havan toplarıyla donatılmış araçlarıyla Peşmerge mevzilerine saldırı düzenledi, Peşmerge’nin müthiş karşılığı ile bütün IŞİD’liler arabalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bu sıcak gelişmeyi neden aktardım. Bazıları yazılarımda belki Peşmerge’yi fazla ön plana çıkarttığımı düşünebilirler. Diğer cephelerde de bütün ön mevzilerde Peşmerge her gün bu tür çatışmalarla Kürdistan’ı “korumakta” ve her gün bir ileri mevziye doğru “taşımaktadır. ”

Musul Cephesi Kürtler için ayrıca hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü çoğu Kürt bile bilmeyebilir siz bakmayın Musul’un Sünni Arapların kenti diye lanse edilmesine. Musul’un üçte biri Kürt’tür ve en büyük eziyeti bu işgalde Musul Kürtleri yaşamaktadır. Şehir işgal edildiğinde Şiilerin önemli bir bölümü önceden şehri terk etti, Kürtler ise orada “tutsak” kaldı.

Musul Cephesi önümüzdeki baharla birlikte oldukça hareketlenecektir.

Hemen belirtmeliyim ki Musul Cephesi’nde bir “kadın” Peşmerge birliği de bulunmaktadır. Onlarla da uzun görüşmeler gerçekleştirdim. Yine Kuzey Kürdistanlı çok sayıda Kürt Peşmerge saflarında yer almaktaydı.

Peşmerge mevzileri Musul’un sadece 10 km. uzağında yer almaktadır.

2. Peşcephe Mahmur Cephesi :

Savaştan önce birçok defa hem Mahmur kentini hem de hemen yanı başındaki “Mahmur Kampını” ziyaret etmiştim. Kamp denince herkesin aklına belki “çadır” bir kent gelebilir ama “Mahmur Kampı” Birleşmiş Milletler denetiminde bir kasabaya dönüşmüş durumdadır. Bildiğiniz yeni bir şehir inşa edilmiş durumdadır. Kampın denetimi tamamen PKK Gerillalarının elindedir. Birleşmiş Milletler ve Peşmerge denetimi sadece “sembolik” bir durumdadır.

IŞİD buraya saldırdığında Peşmerge güçleri ve PKK gerillaları birlikte en ön safta Mahmur savunmasını yaptılar ve IŞİD’i uzun süren çatışmalardan sonra püskürttüler.

IŞİD Mahmur’dan sadece 20 km ötede bulunmaktadır.

Başkan Barzani Mahmur Cephesi’ni bizzat ziyaret ederek oradaki PKK komutanlarına “teşekkür” etmiştir.

Mahmur Cephesi aynı zamanda Hewler’in “savunma” hattını oluşturmaktadır. Bu anlamda oldukça önemlidir.

3. Peşcephe Sincar (Şengal) Cephesi :

Peşmerge geçtiğimiz ay Sincar Şehrini IŞİD’in elinden kurtararak bütün dünyada oldukça “prestijli” bir konuma tekrar yükselmiş durumdadır.

“Ezidi Kürtlerin” kutsal dağı Sincar Dağı IŞİD barbarlarından tamamen temizlenmiş durumdadır.

Bu cephe “Ezidi Kürtlerin” soykırımını engellemek açısından oldukça önemli bir işleve sahiptir. Ezidilerin topraklarından sürülmesi, kadınlarının köle olarak satılması, erkeklerinin katledilmeleri, dağda çocukların açlıktan ve sıcaktan ölmeleri, mültecilerin kaçışları günlerce bütün dünya medyasında yer aldığı için herkes durumdan bir şekilde artık haberdardır.

Peşmerge uzun süren hazırlıklar sonucu Başkan Barzani’nin emriyle IŞİD’e karşı bu cephede saldırıya geçerek 2 gün içerisinde Sincar Kentini ele geçirmeyi başararak bütün dünyanın “takdirini” kazanmış durumdadır.

Sincar savunması ve mültecilerin açılan “insani koridorla” tahliye edilmesi sürecinde Peşmerge, PKK ve YPG güçleri birlikte hareket ederek aynı cephede yer almışlardır.

Bu cephede de hemen karşıda IŞİD mevzileri bulunmaktadır.

Her cephede olduğu gibi bu cephede de Peşmerge “Peşcephede” yer almaktadır.

4. Peşcephe Kerkük Cephesi :

Kerkük savaşın başlamasıyla beraber önemli bir oranda Peşmerge’nin denetimine girmesine rağmen özellikle Arap mahallelerinde IŞİD mevzileri bulunmaktadır.

Kerkük’te Peşmerge savunması olmasa şehir aynı Musul gibi IŞİD’in eline kolaylıkla geçecekti. Kerkük Peşmerge sayesinde hem IŞİD’in eline geçmedi hem de Kürdistan topraklarına dahil edildi.

Kerkük savunmasına PKK’nin de savaşın başında destek kuvvetleri gönderdiğini ve bu kuvvetlerin kentte büyük sevgi gösterileriyle karşılandığını da belirtmekte yarar var.

5. Peşcephe Kobani Cephesi :

Bu cepheye YPG güçlerinin inanılmaz direnişleri damgasını vurmuştur. Kentin kurtarılması için Türkiye’den geçen Peşmerge güçlerinin Kuzey Kürdistan’da her yerde büyük sevgi gösterileri ile karşılandığını ve Kobani’ye geçen ağır silahlarla donatılmış Peşmerge güçlerinin kentin kurtarılmasında büyük katkıları olduğunu herkes bilmektedir.

Peşcepheler Güney Kürdistan’ı Bağımsızlığa Doğru Götürmektedir :

Yukarıda anlattığımız “Peşcepheler” sayesinde iki tane önemli gelişme Güney Kürdistan’ın bağımsızlığa doğru adım atmasına yol açmıştır.

Birincisi, Peşcepheler sayesinde Kürdistan düşman işgaline karşı her cephede ayağa kalkmış durumdadır.

İkincisi ise bu Peşcepheler sayesinde “Genişletilmiş” bir Kürdistan’ın kurulmasına olanak sağlanmış durumdadır. Bu genişletilmiş Kürdistan tamamen işgal altındaki Kürdistan topraklarının Kürdistan’a tekrar dahil edilmesi sonucunu doğurmuştur. Yoksa Musul’daki Peşmerge Komutanı General Lokman Abdullah’ın da dediği gibi Kürtlerin kimsenin topraklarında asla gözü yoktur. Kürtler sadece kendi topraklarını “özgürlüğe” kavuşturma mücadelesi yürütmektedirler.

Bu savaşta cephede Kürt güçlerinin ortak mücadelesi aynı zamanda dört parçadaki Kürdistan halklarının da ortak Kürdistan duygusunda birleşmesine yol açmış durumdadır.

Bu tarihsel “duygu” birlikteliğinin gündelik politik çatışmalarla tekrar özellikle Kürtler arasında “bölünmelere” yol açmaması ve bütün Kürt güçlerinin bu konuda “dikkatli” davranmaları konusunda gerekli tavırları takınmalarına yol açması gerekmektedir.

Güney Kürdistan’da ilan edilecek “Bağımsız Kürdistan’ın” bütün Kürtler için büyük bir değere sahip olması gerekmektedir.

Diğer yazılarımda da belirttiğim gibi Başkan Barzani’nin hızla uluslararası bir lider olarak ortaya çıkması ve gittikçe bütün Kürdistan’ın “Başkanı” olması günümüzde bütün Kürtlerin çıkarınadır. Elbette her parti ve örgüt kendi liderlerinin bu konumda olmasını ister ve buna göre politikalar belirlemekte haklıdır. Ama mevcut koşullarda kuruluş aşamasında herkesin Başkan Barzani’nin bütün dünyadaki “meşru” konumundan yararlanması bütün Kürtlerin çıkarınadır.

Sonraki süreçte elbette ki Kürtler de hayatın her alanında olduğu gibi politik arenada da farklı davranış ve siyasal görüşlere sahip bir halk olarak kendi içlerinde “sağ-sol”, “muhafazakar-Sosyal Demokrat”, “liberal”, ”radikal sol”, “milliyetçi”, “dindar” gibi bir sürü siyasal düşüncelerle örgütlenme ve iktidara gelme mücadelesini kendi içlerinde yapacaklardır.

Önemli olan bu süreçte Güney Kürdistan’ın Başkan Barzani liderliğinde “bağımsızlık” yolunda desteklenmesidir. Diğer politik ayrılıklar ve karşılıklı eleştiriler ikinci plana itilmelidir. 

OWN
Bu makale toplam: 7656 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:16:47:53

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?