Muazzez (Heja) Baktaş: Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi

Bizim köyde bulunan “kaya mezarları”, “kilise” ve diğer kalıntıların arkeologlar tarafından yıllardır aranan “Kayıp Kent Nasıra’ya” ait olma ihtimali oldukça yüksek görünmektedir. Eğer bu kalıntılar “Kayıp Kent Nasıra’ya” aitse yine inanılmaz bir keşif gerçekleştirilmiş olacaktır. Çünkü “Hıristiyanlık” tarihi de yeniden yazılmak zorunda kalınacaktır. Ve meşhur “Kutsal Kase” efsanesi yeniden gündeme gelecektir.
Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi
Makaleyi Paylaş

KÜRDİSTAN PİRAMİTLERİ, MISIR UYGARLIĞININ KÜRDİSTAN KÖKENİ VE KUTSAL KASE EFSANESİ

Antik Yunan Uygarlığının kökeninin Kürdistan olduğunu “iddia” ettiğimizde oldukça “tartışmalı” bir süreci de başlatmış olmuştuk.

Sadece Yunan değil, Sümer, Babil, Asur, Elam, Finike ve Hitit Uygarlıkları da Kürdistan kökenlidir.

“Tek tanrılı dinlerin” kökeni Ortadoğu ve Kudüs değildir. Hepsi “Mezra-Botan” kökenlidir.

Nuh ve İbrahim peygamberler nerede yaşamışlardır. (Tufandan sonra Nuh Peygamber “Şehr-i Nuh” diye de bilinen Cizre bölgesinde yaşamış ve muhtemelen “Göbekli Tepe” Nuh Peygamber’in tapınağıdır.)

İbrahim Peygamber ise; Urfa ve Harran’da yaşamıştır.

Zerdüşt peygamber Urmiye tarafında ortaya çıkmıştır.

Mani Peygamber Mardinlidir…

“Tek Tanrılı Din” inancı Kürdistan’da ortaya çıkıp, oradan Mısır’a yayılmış ve Mısır’dan Yahudiler tarafından benimsenerek daha sonra Kenan diyarına transfer olmuştur.

Mısır Uygarlığı Kürdistan kökenlidir.

Kürdistan’dan göç edenler tarafından Mısır Uygarlığı “ete-kemiğe” büründürülmüştür.

Mısır Uygarlığı’nın M.Ö 5000 yıllarına kadar gidildiğinde ortaya çok net kanıtlar sunacağımız zengin bir dönemi bu makalede ele almayacağım.

Sadece “Tek tanrı” inancı bölümüne odaklanacağım.

“Aton” dini nasıl oldu da birden bire ortaya çıktı…

Firavun Akhenaton ve eşi Nefertiti ne oldu da birden bire yüzyıllardır kurumlaşmış olan Mısır dini olan “Amon’a” karşı amansız bir mücadele içerisine girmişlerdir.

Ve önemli bir soru soralım…

Genellikle Yahudi kültürünün etkisi ile sürekli olarak tarihte hep “zalimlikle” bir tutulan Firavunlar gerçekten neyin nesidirler?...

Ve daha da önemlisi “Akheneton” aynı zamanda bir “peygamber” miydi?...

M.Ö 1350’li yıllarda “tek tanrı” inancı bir Firavun Akheneton tarafından “devlet destekli” bir din olarak bütün muhalefete rağmen Mısır’da ortaya çıkarılmıştır.

Firavun Akheneton bu yeni din için yeni bir “dini başkent” inşa edecek ve geçmiş dinleri yasaklayacaktır.

Karısı kimdir?..

Meşhur “Nefertiti”…

Peki o kimdir?...Bir Kürt prensesidir.

Peki bütün tarihleri boyunca kendilerini “yarı-tanrı” ilan eden Firavunlar neden sadece Kürtlerle evlenmişlerdir?...

Firavun soyu o dönem “tanrısal” bir soy olarak görülmekte ve bu soyun devamı için müstakbel gelinler neden hep Kürdistan’dan seçilmektedir?..

Çünkü Firavunların sülalesi tıpkı Hz.İbrahim gibi Mısır’a Kürdistan’dan göç edenler tarafından devam ettirilmiş bir sülaledir.

Gelelim Akheneton’un birden bire “tek tanrı” inancına…

Bunun kökeni neden hala bilinmemektedir? Firavun Akheneton kimden etkilenmiştir.

Hemen cevabı verelim.

Musa Peygamber’in Mısır’daki hayat hikayesi ve Yahudilerin Mısır’dan çıkışı en ince ayrıntılarına kadar incelenirken, neden İbrahim Peygamber’in Mısır günleri o kadar “önemsenmemektedir”…

İşte kimsenin şimdiye dek bir türlü anlayamadığı “Aton” tek tanrılı dininin esin kaynağı ve Akheneton’un ani din değişikliğinin nedeni tamamen İbrahim Peygamber’dir.

İbrahim Peygamber Kürdistan’daki “Nemrut’u” ikna edememiş olabilir ama Mısır Firavun’u Akheneton’u kesinlikle “hak dinine” inandırmıştır.

Buna itiraz edeceklere bir soru sormak istiyorum…

Mekke’de “Beytullah’ı” inşa eden yani “Allah’ın Evi’ni” inşa eden, yani “Kabe’yi” inşa eden İbrahim Peygamber neden “Kabe’nin” olduğu Mekke’de durmayıp Mısır’a yerleşmiştir?...

Hadi bakalım bu muammayı çözün!..

Ve daha sonraları neden “Tek tanrı” inancı Mekke’den değil de Musa Peygamberle beraber Kenan Diyarında yayılmıştır?...

Gelelim “Piramitlere”…

Mısır’da bu gelenek nasıl oluşmuştur?..

Denilecektir ki; Piramitler dünyanın bir çok bölgesinde bulunmaktadır.Evet doğrudur, peki bu yapılar dünyanın her tarafına nereden “yayılmışlardır”?..

Mısır Uygarlığı’nın simgesi olan “piramitler” eğer Mısır’a Kürdistan’dan gitmişlerse, “tarih yeniden” yazılacak mı?Yazılmak zorunda.Tıpkı “Göbekli Tepe’nin” Dünya tarih yazımını alt-üst etmesi gibi…

Şimdiye dek Dünya’da tespit edilmiş en eski “tapınak” net bir şekilde “Göbekli Tepe” mi?...Buna kimse itiraz edemez, geçmişi ta M.Ö 12. Yüzyıla kadar dayanmaktadır bu tapınağın…

Peki bu denli eskiye dayanan bir tapınağı inşa eden Kürtler sizce “Dünyanın ilk piramitlerini de” yapmış olabilirler mi?...

Olabilir ama ortada “piramit” varsa bu tez ancak desteklenir.

O zaman çok uzaklara kadar gitmeme gerek kalmadan hem de yıllardır yaşadığım “Emso” köyünde muhtemelen M.Ö 5000’lerden daha da eski tarihlerde inşa edilen 7 veya 8 tane “piramit” keşfettiğimi söylersem ne dersiniz?...

Keşfettiğim piramitleri hemen yakın dostum yazar İbrahim Sediyani ile paylaştım.Kendisi de geçtiğimiz günlerde tesadüfen Kürdistan’daydı…

Sediyani dostum kendisine gönderdiğim “materyalleri” Dünya kamuoyuna sunduğu için burada detaylara girmeyeceğim.Merak edenler Sediyani’nin yazısına bakabilirler…

“Emso” köyünde bulunan bir vadide birkaç tane piramit bulunmaktadır.

Bu bilgiyi Batman Kültür Müdürlüğü ile de paylaştım…

Yine bizim köyde bulunan “kaya mezarları”, “kilise” ve diğer kalıntıların arkeologlar tarafından yıllardır aranan “Kayıp Kent Nasıra’ya” ait olma ihtimali oldukça yüksek görünmektedir.

Eğer bu kalıntılar “Kayıp Kent Nasıra’ya” aitse yine inanılmaz bir keşif gerçekleştirilmiş olacaktır.

Çünkü “Hıristiyanlık” tarihi de yeniden yazılmak zorunda kalınacaktır.

Ve meşhur “Kutsal Kase” efsanesi yeniden gündeme gelecektir.

Bu durumda İsa Peygamber’in yakınları, peygamberin “çarmıha” gerilmesinden sonra büyük ihtimalle “Emso” köyüne gelip yerleşmişlerdir ve Hıristiyanlık buradan bütün Dünyaya yayılmıştır.

Ve burada hala İsa Peygamber’in dili olan Aramice’yi konuşan “Süryanilerin” neden yaşadıkları daha da anlaşılacaktır.

Ve sürekli olarak Kürdistan topraklarında eski el yazması “İncillerin” neden gün yüzüne çıktıkları da anlaşılacaktır.

Ve muhtemelen ilk “İnciller” arasında Kürtçe İnciller de bulunacaktır.

Ve Hz.Meryem ile Pavlus’un yolunun neden Kürdistan ve Anadolu’dan geçtiği de daha iyi anlaşılacaktır.

Ve “Haçlı Seferlerinde” Haçlıların neden Edessa yani Urfa’yı ve Antakya’yı neredeyse Kudüs gibi “önemsedikleri” de daha iyi anlaşılacaktır.

Bu soruların bütün cevapları “Kayıp Kent Nasıra’da” gizlidir…

“Kürt Piramitlerini” ve “Kayıp Kent Nasıra’yı” her arkeolojik keşifte olduğu gibi “tesadüfen” keşfettim.

İşin arkeolojik ve teknik kısımlarına uzmanlar bakabilirler…

Tam da Mısır Uygarlığının Kürdistan kökeni üzerine araştırmalar yaptığım bir dönemde hemde kendi köyümde “Kürt Piramitlerini” keşfetmem de tarihin güzel bir “tesadüfüdür”…

Her zaman yazdığım gibi benim işim Kürdistan tarih yazımı konusunda “işaret fişeklerini” patlatmaktır..

Gerisini işinin ehli olan uzmanlar araştırsınlar.

Bu makale toplam: 23157 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:55:39

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?