Muazzez (Heja) Baktaş: Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !...

Düşünün ki adamlar bir dünya imparatorluğu kurmuş, bütün Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu, Mısır ve Kuzey Afrika’ya hükmediyorlar ve tam bu sıralarda konu Kürdistan olunca “Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz” diyorlar.
Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !...
Makaleyi Paylaş

Kürtler ve Kürdistan hiçbir halkın yapamadığı bir bağ kurmayı başarmışlardır kendi aralarında. Kürtlerin ulusal bilincinin yeterince gelişemediği, ulusal birlik duygularının yeterli bir seviyede olmadığı, devlet kurma konusunda pek istekli davranmadıkları, önlerine çıkan tarihsel fırsatları heba etmekte uzman oldukları söylenebilir. Ama bütün bunlara rağmen Kürtler neden Kürdistan’a bu denli “kök” salmışlardır? Neden tarih boyunca egemenler bütün katliam, asimilasyon, soykırım, yerinden yurdundan çıkartma ve aklınıza gelen bütün vahşi yöntemleri gözlerini kırpmadan uygulamalarına rağmen Kürdistan gerçeğini ve Kürdistanlı Kürtler gerçeğini yok edememişlerdir.

Çünkü Kürtlerin vatan algısı “bütüncül” bir algı değildir. Kürtler vatanı “yerel” düzeyde algılamakta ve yerel vatana dört elle sarılmaktadırlar.

Bu yerellik Kürtlerin politik, ideolojik, dinsel, mezhepsel aidiyetlerinin “çoğulcu” olmasına yol açmıştır.

Bu yerellik Kürtlerin “yayılmacı” bir halk olmasını engellemiştir.

Bu yerellik Kürtlerin “asimilasyoncu” bir tavır takınmalarını engellemiştir.

Bu yerellik Kürtlerin farklı dinlere ve mezheplere son derece hoşgörülü davranmalarına yol açmıştır.

Bu yerellik Kürtlerin diğer etnik kökenlilerle barış içerisinde yaşamalarına yol açmıştır.

Bu yerellik Kürtlerin Ortadoğu ve Mezopotamya’nın en “demokrat” halkı olmasını sağlamıştır.

Bu yerelliğin en önemli sonucu olarak Kürtler Kürdistan’ın her karış toprağına ölümüne bir “aşk” duygusuyla” bağlanmışlardır.

Yerel düzeyde dağlarına, ovalarına, bitkilerine, çayırlarına, ırmaklarına, meralarına, çiçeklerine, envai çeşit hayvanına Kürtler büyük bir coşkuyla bağlanmışlardır.

Bundan ötürü Kürdistan algısı Kürtler için ilk etapta “büyük bir Kürdistan’dan” ziyade yaşadıkları dar coğrafyanın “küçük ama bizim olan” Kürdistan algısıdır.

Fakat bu “Küçük Kürdistanlarında” toprağa, havaya, suya o denli bağlanmışlardır ki hiçbir yabancı güç bunları oradan söküp atamaz.

Kürdistan’ı” toprak” yabancı egemenleri “hava muhalefeti” olarak düşünün.

Yunanlılar “rüzgarlı”, Makedonlar “fırtınalı”, Romalılar “parçalı bulutlu”, Persler “sisli ve puslu”, Türkler “sürekli yağışlı”, Moğollar “sel suları”, Araplar ise istedikleri kadar “kapalı bir havaya” sahip olsunlar Kürdistan topraklarında hepsi gelip geçicidir ve kalıcı olan Kürdistan’dır.

Kürdistan toprakları sürekli olarak yabancı egemenlerden almayı bilmiştir.

İster sel, ister fırtına, ister yağmur-çamur olarak gelsinler gelenler mutlaka kendilerinden bir çok şeyi bu topraklarda bırakıp gitmişlerdir. Bizler ise sürekli almışız.

Siz bakmayın görüntüdeki bizi katletmelerine, şehirlerimizi yakıp-yıkmalarına, gençlerimizi zindanlara tıkmalarına, kadınlarımıza her türlü insanlık dışı uygulamalarına emin olun biz bu topraklarda hiçbir zaman “veren” değil bilakis hep “alan” olmuşuz.

Onun için Kürdistan imgesi hiçbir zaman akıllardan çıkmıyor, onun için Kürdistan coğrafyasının tamamı Kürtçe bize seslenmektedir.

Kürtçe sadece Kürtlerin kendi aralarında konuştukları bir dil değildir. Kürtler Kürtçe ile bütün Kürdistan’la iletişim kurmaktadırlar.

Kürtler Kürtçeyi sadece bir anadil olarak kullanmamaktadırlar.

Kürtler Kürtçe ile dağlarla, bitkilerle, hayvanlarla, aklınıza gelen bütün yer altı ve yerüstü nesneyle konuşmayı becerebilmektedirler.

Onun için Kürtçe sadece bir halkın “anadili” değil aynı zamanda bir coğrafyanın “iletişim” dilidir.

Onun için herkes rahatına baksın “Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz”!. .

Bu anlamlı söz Osmanlı sarayına aittir.

Düşünün ki adamlar bir dünya imparatorluğu kurmuş, bütün Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu, Mısır ve Kuzey Afrika’ya hükmediyorlar ve tam bu sıralarda konu Kürdistan olunca “Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz” diyorlar.

Neden?. .

Kürtler çok mu büyük bir askeri güce sahipler?. .

Çok güçlü bir devlet yapıları mı var?. .

Veya herhangi bir tehlike altında hemen düşmana karşı ortak hareket mi ediyorlar?. .

Sizler de biliyorsunuz ki bunların hiçbiri doğru değildir.

Peki o zaman neden Kürdistan’dan bu denli korkuluyor?. .

İşte burada çok önemli bir tespit yapmanın zamanı gelmiştir.

Biz Kürtlerin farkında olmadığı bir gerçeğe “yabancı egemenler” fazlasıyla aşinadırlar.

O da yukarıda anlattığım Kürtlerin Kürdistan’la kurdukları “bağdır”…

Vatan algısı son derece düşük olan ve göç ettikleri her yeri hemen benimseyip kendi vatanları olarak görme eğiliminde olan Türkler bunu anlayamazlar. Çünkü kendileri de biliyor ki üzerinde yaşadıkları vatan onların vatanı değildir. Onun için sabah akşam ağlayıp “bölünme” nöbetlerine tutuluyorlar.

Siz “bölündüğü” halde bu durumdan ötürü nöbet geçiren herhangi bir Kürt gördünüz mü?. . Göremezsiniz çünkü Kürdistan bir milyona da bölünse Kürtler bu vatanın kendilerine ait olduğunu biliyorlar ve son derece rahatlar.

Veya tarihsel ezikliklerini (Yunanlılar, Romalılar, Büyük İskender, Moğollar, Türkler ve en son Araplar karşısında) son bir çabayla İslam’ın farklı yorumuna dayanarak Şia adı altında yayılmaya çalışan, Araplardan nefret etmelerine rağmen Arap Peygamberi’nin soyunun devamını sürdürme iddiasına sığınan Acemler mi anlayacak Kürdistan’ın Kürtler için önemini!. .

Acemler bunu anlayamazlar, Acemler için toprak ele geçirilmesi gereken bir nesnedir. Acemler toprakla konuşmayı beceremez, onun için Kürtlerin Kürdistan’la konuşmasına anlam veremezler ve bütün entrikalarına rağmen Kürtlerle başa çıkamazlar.

Tarihsel “çapulculuklarına”, kervan soygunculuğuna, ganimet toplayarak “beleş” geçinmelerine İslami bir kılıf geçirerek devam eden ve İslamiyeti bir “Arap dini” olarak algılayan ve dinin para, sermaye, ticaret yönlerine “tapınan” ve günümüzde bile hala “ganimet” peşinde koşan “Çöl Bedevileri” Kürtlerin topraklarıyla “fısıldayarak” konuşmalarını sadece ıslık zannederler.

Onun için bütün Kürtlere tavsiyem “gündelik politikanın” heyecanına çok fazla kapılmamalarıdır.

Kürdistan toprakları Kürtleri kucaklamaya, saklamaya, beslemeye, korumaya kıyamete kadar devam edecektir.

Bu topraklarda ne anlı-şanlı imparatorlar, hanlar, şahlar, sultanlar, padişahlar, kağanlar, hakanlar gelip-geçti…

Bakın Kürdistan topraklarında ölen bir tane bu anlı-şanlı şah-sultan bulamazsınız. Çünkü bu toprakların üstünde kalamadıkları gibi bu toprakların altında da kalamazlar.

Bakın bu kadar istilaya rağmen Kürdistan topraklarında egemenlerin halkları gelip yerleşmiyor. Devlet ellerinde, her türlü askeri ve emniyet tedbirleri ile gelip yerleşip yaşayabilirler. Ama yerleşip yaşamıyorlar çünkü bu topraklar “yabancı unsurlara” karşı son derece “aşılıdır”…

Eğer bazı Kürtler bu yazıdan ötürü beni “romantik” algılıyorlarsa o zaman onlara Kürdistan’a yapılan son seferin akibetini soracağım

Son seferi birkaç ay önce Türkler yaptı…

“Fırat Kalkanı” seferi nasıl sonuçlandı?

Osmanlı saray önde gelenlerinin buyurdukları gibi sonuçlandı “Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz”…

Ne oldu Türklere?. .

Gerisin geriye döndüler.

Ne ele geçirdiler?. . .  Hiç!. .

Ne oldu “koridor” yok “bilmem ne” politikalarına…

Türklere söyleyeyim o zaman, Rojava Kürdistan’ın “koridoru “ değil tam olarak “deniz manzaralı terasıdır”.

Ne oldu o terasta bir tur pardon bir sefer yapıp durdunuz?. .

Kürdistan toprakları bir bütün olarak “çok sesli” bir orkestra gibi yüzyıllardır Kürtlerin “assolistliğiyle” çınlamaktadır.

Dışarıdan gelen yabancı çalgılar ara sıra “akort” bozup geldikleri yere geri gitmektedirler.

Onun için bütün Kürtler rahat olsunlar, gündelik siyasetin girdabına fazla takılmasınlar, her şey gelip geçici Kürtler ve Kürdistan bu topraklarda kalıcı olacaklardır.

Canları sıkılanlar “Kürdistan’a sefer yapabilirler” ama asla ve asla “zafere ulaşamazlar”…

Bu makale toplam: 11286 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:19:33:45

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?