Muazzez (Heja) Baktaş: Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler

(Bereketli Hilal’in Efendileri-Suriye’nin)Herkesin “at oynattığı” günümüz “Rojava’sında” 250 yıl hüküm süren Kürt İmparatorluğu Mitanniler ne derin izler bırakmıştır, bir düşünün tekrar.
Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler
Makaleyi Paylaş

Kürt İmparatorluklarını yazarken bilinçli olarak herkesin az çok bildiği ve Kürt oldukları konusunda yine az çok uzlaştıkları “Hurrileri”, “Gutileri”, “Kassitleri” ve “Medleri” en sonlara bıraktım. Örneğin Mitannilerin Hurrilerin bir kolu olduğu veya devamı oldukları konusunda hem Batılılar hem de bizimkiler uzlaşmaktadırlar.

Mitanniler “Hurrice” konuşuyorlardı. Dilleri Hind-Avrupa dil ailesine girmekle beraber, bazı Trans-Kafkasya dilleri ile benzeşmektedir.

Tabii ki Türkler hemen bu konunun üstüne atlayıp, Mitannilerin Hurrilerin “Subaru” adlı koluna mensup olan Ön-Asya bir topluluk olduğunu ve dolayısıyla Türk olduklarını iddia ederek “köklerini” yine yanlış bir yerde aramaya başladılar.

Bakınız ben tüm yazılarımda, özellikle Kürdistan tarih yazımında “Mezopotamya’yı” temel almaktayım.

Hiç Orta Asya steplerine, Çin Derinliklerine, Afrika’nın içlerine ve Yeni Dünya Amerika kıtalarına değinmiyorum.

Fakat gerek Mısır, gerek Yunan, gerek İndüsIrmağı uygarlıklarına ise Kürdistan tarih yazımı çerçevesinde baktığım zaman gördüğüm tablo çok nettir. O da şudur; bu üç uygarlığın “kökleri” kesinlikle Mezopotamya’dır ve asıl “kök” ise Kürdistan’dır.

Üç ilahi dinin bütün ritüelleri (kurban, namaz, kabe, oruç vs…) Kürdistan kaynaklıdır.

Daha ötesinde ise; Antik Yunan, Mısır ve Hind mitolojisinin ve tanrılarının kaynağı da yine Kürdistan topraklarıdır.

Nuh Peygamber, İbrahim Peygamber, Zerdüşt, Mani ve daha niceleri bu topraklarda dinlerini yaymışlardır.

M.Ö 1500-1250 yıllarında günümüz Suriye topraklarının kuzeyinde hüküm süren Mitanniler Hind tanrıları olarak bilinen “Mitra”, “Varuna” ve “İndra’ya” inanıyorlardı.

Düşünün daha Hind “Vedaları” yazılmamış, “Rigveda” daha ortada bile yokkenbizim Mitannilar bu tanrılara inanıyorlardı.

Batılılar ve özellikle Türkler buradan hemen “ters” bir sonuca vararak Mitannilerin “Aryan” bir topluluk olduğunu, bunların Kafkasya’dan göç ettiklerini ileri sürerler.

Bu sonuca göre Türklere göre bunlar Türk, Batılılara göre ise bunlar Hindistan’dan göç eden “Aryanlardır.”

 

 Sınırları Azaltılmış Kürdistan

Gerçekten bende merak ediyorum günümüzde sabah-akşam gözümüze sokulan “Kürdistan haritasını” kimler çizmiş, bu sınırlara kimler bizleri hapsetmiştir.

Bütün Kürtler bu harita konusunda tartışmasız uzlaşmışlardır.

Bu harita Kürtleri, Kürdistanlıları ve uygarlığı çok büyük bir “yanlışa” sürüklemektedir.

Kürdistan haritası hem baştan-sona yanlış hem de “sınırları azaltılmıştır.”

Doğru sınırların içerisinde günümüz Ermenistan’ı, Gürcistan’ı, Anadolu Karadeniz kıyıları, Azerbaycan’ı, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Basra Körfezi ve Doğu’da İran çöllerine kadar olan kısımlar olmalıdır.

Bakın Trans-Kafkasya ve Kürt topluluklarının hem dil, gelenek, kültür ve din benzerlikleri oldukça fazladır. Bu etki ta Çerkezlere kadar devam etmektedir.

Eğer Batılıların teorilerine göre hareket edeceksek gerçekten ya Kafkas kökenli veya Hind kökenli olmamız icap eder.

Ama değil Mezopotamya uygarlığı hepsinin ortaya çıkış yeri ve anayurdudur.

Tekrar ediyorum Mısır, Yunan ve Hindu uygarlıkları Trans-Kafkasya ve Mezopotamya kökenlidirler.

Size basit bir bilgi vereceğim.

“Medya” desem bizim Kürtler hemen nereyi kastettiğimi anlayacaklar.

Peki “Küçük Medya” desem ne anlarsınız?..

İşte 1850’lere kadar Kürtler günümüz “Azerbaycan’ına” ne diyorlardı biliyor musunuz?...

“Küçük Medya” diyorlardı.

Biliyorum özellikle Türkler “küplere binecekler.”

“Tek Millet İki Devlet” sloganı ellerinde patlayacak ama Aliyev ailesinin “Kürt” olduğunu söylemem belki bazılarını şaşırtacaktır, o zaman buyurun araştırın.

Eğer günümüz Erzurum/Maraş/Sivas/Elazığ/Malatya’sında yaşayanlar Kürt değilse bütün tezlerimi geri alıyorum.

Fakat günümüzde bu bölgelerde en yoğun ideoloji “Türk Milliyetçiliğidir.”

Buralarda yaşayan Kürtler böyle devam ederse 100 sene sonra tamamen “Türkleşeceklerdir.” İşte Azerilerde böyle olmuştur.

Kürtlerin “kolonileşmesi” tam tersi yönde bir etki yaratmaktadır.100 sene sonra siz bakın İstanbul’a nasıl da bir Kürt kenti olacaktır.

Şimdi biraz anlaşıldı mı Kürdistan haritasının ne kadar da “daraltıldığını.”

Kürt toplulukları binlerce yıldır her tarafa yayılmışlardır.

Küçük bir test sorusu; sizce 100 sene sonra Adana/Mersin/Antalya/İzmir ve İstanbul’da nasıl bir etnik tablo oluşur?...

Kürtler çoğunluk olacak mı?..

Boşuna mı Erdoğan “Üç Çocuk” yapın diye ortalığı velveleye vermektedir.

Peki bizim Kürtler bu kampanyaya nasıl katıldılar?..

Bizimkiler de “Artı Üç” diye karşılık vermiyorlar mı?..

Hiç düşündünüz mü tarih boyunca bu kadar katliama/işgale ve türlü belaya uğrayan Kürtlerin soyu neden tükenmiyor bir türlü?..

Tarihi anlatırken efendim Mitanniler 250 yıl hüküm sürdükten sonra yıkıldılar demek ne kadar da basit kaçıyor.

250 yıl ne demek düşünün bakalım!..

Herkesin “at oynattığı” günümüz “Rojava’sında” 250 yıl hüküm süren Kürt İmparatorluğu Mitanniler ne derin izler bırakmıştır, bir düşünün tekrar.

Haritaya tekrar bakma zamanı gelmiştir.

Mitanni Kürt İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü yerlere bir bakın bir de günümüzde YPG’nin elindeki yerlere bir bakın ne demek istediğimi anlarsınız.

Başkentleri henüz bulunamamış ama adı var en azından. “Waşukani” der Batılılar ama aslı “Başi Kani’dir.”

Her seferinde söylüyorum Kürdistan tarih yazımı ilk önce “dille” başlamalıdır.

Batılılar “tabletleri” ya çözemiyorlar ya da yanlış çözüyorlar.

Çünkü hem “Antik Kürtçe’nin” lehçe ve şivelerini bilmiyorlar hem de yanlış“telaffuz” ediyorlar.

“Başi Kani” Habur nehrinin doğuş yerinde kurulmuştur ama daha ortaya çıkarılamamıştır.

Fakat Mitannilerin “saray erkanının” ve devlet görevlilerinin “yazlık” olarak kullandıkları bir yer var orası biliniyor.

“Ceylanpınar” ilçesi Mitanni zenginlerinin ikametgahıdır.

Neden araştırılmıyor biliyor musunuz?..

Burada bütün antik kenti kaplayan bir tesis var.

“Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği.”

Mitanni Kürt İmparatorluğu’nun çok çok önemli antik eserleri ve kalıntıları buradadır.

Ama hiç kimse orada “kazı” yapamaz, çünkü sözde “tarımsal” faaliyetler yapılmaktadır.

Mitanni isminin “Aryan” kökenli olduğu belirtilmektedir.

Günümüzde hala bu ismi taşıyan aşiretler aynı topraklarda hüküm sürmektedir.

Türkler bu aşirete ne isim takmışlar biliyor musunuz?..

“Milli Aşireti” ismini.

Şimdi ağzımı bozacağım, “Milli” demek ne demektir ya…

Yani bu aşiret sizin neyinize ne yaparak “Milli” olmuştur?..

Bakın antik dönemde her imparatorluk diğer imparatorlukları kendi dillerinde “isimlendirmiştir.”

Mitannilere Babilliler “Hanigalbat”, Hititler “Hurrilerin Ülkesi”, Mısırlılar ise “Nahrina” demekteydiler.

Mitanni ismi bir ailenin ismidir.

Tıpkı “Osmanlı” ismi gibi.

Asurlular “Uraltulara” Uraltu derken diğer topluluklar onlara “Xaldiler” demekteydiler.

Asurlular isimlerini tanrılarından, Uraltular coğrafyadan alırken Mitanniler ise “aileden” almaktadırlar.

Mitannilerin Firavunlarla çok yakın ilişkileri vardı.

Firavunlar o dönemde eşlerini hep Mitanni soyundan seçerlerdi.

En bilinenleri meşhur “Nefertiti’dir.”

“Nefertiti” bir Mitanni prensesidir ve Mısır’da tek tanrı inancını yayan kişi de kocası Akhenaton’dur.

“Nefertari” bir diğer meşhur Mitanni prensesi ve Mısır Kraliçesidir.

Aynı şekilde Mitanniler de soylarının Firavun ailesinden olmasına özen göstermişlerdir.

Hukuk sistemleri ise “Babil Hukuk Sistemidir.”

Dönemin “demir tekeli” bu imparatorluğun elindedir.

“İki tekerlekli Savaş Arabaları” bir Mitanni icadıdır.

“At yetiştiriciliği” konusunda dönemin en meşhurlarıdır.

“Halı dokumacılığı” ve desenleri bir Mitanni eseridir.

Tanrı inançları “Mitraizm’dir.”

Mitra “Işık Meleği” anlamına gelmektedir.

Mitannilerin topraklarında çoğunlukta olan topluluğun ismi “Sindhi’dir.”

Ve bu topluluk günümüzde hala Pakistan/Afganistan ve Hindistan’da yaşamaktadır.

Mitanniler “Hurri” dilini konuşmakla beraber özellikle Krallar ve saray çevresi bildiğimiz “Sanskritçe’yi” konuşmaktaydılar.

Hadi buyurun buradan yakın!..

Tanrıları Hind tanrıları ve dilleri ise Sanskritçe…

Dediğim gibi özellikle Batılılar hemen Mitannileri Hintlilere dayandırarak işin içinden çıkmışlardır.

“İndüs Vadisi” uygarlığını yazarken detaylara gireceğim ama şimdilik kısa keseceğim, Mitannilerin soyu Hintlilere değil tam tersine Hintlilerin soyu Mezopotamya’ya dayanmaktadır.

Mitanni Kürt İmparatorluğu’nun çok önemli bir özelliği ise “yayılmacı” bir politika izlememeleridir.

“Harran Ovası” ve “Amik Ovası” gibi bereketli topraklara sahip olan bu imparatorluk dönemin üç büyük gücü olan Mısır/Hatti veAsur İmparatorluklarına karşı hep “savunmada” kalmayı tercih etmişlerdir.

“Ticaret kervanlarının” geçiş güzergahına ve Akdeniz’e kıyıları olmasına yeterli gözüyle bakmışlardır.

Birkaç defa “işgale” uğramalarına rağmen 250 yıl ayakta kalmayı başarmışlardır.

Bir defa Mısır (Firavun III. Tutme tarafından), bir defa Asur (Kral Uballit tarafından) bir defa da Hattiler/Hititler tarafından (Kral Şuppililiuma tarafından) işgal edilmelerine rağmen her defasında işgalcilerden kurtulup imparatorluklarını tekrar inşa etmişlerdir.

En sonunda Asur Kralı I.Salaman assersuyun yönünü değiştirip onları “susuz” bırakarak (M.Ö 1275) Mitanni Kürt İmparatorluğu’nu yıkmayı başarır.

Bazı kesimlerde M.Ö 1250’ye kadar hüküm sürmelerine rağmen bu tarihten itibaren Zagros Dağları’na sığınarak hayatta kalmayı başarırlar.

Unutmadan Mitanniler dönemin en meşhur “büyü ve kehanet” ustalarıdır.

Öyle ki Mısır Firavun’u III.Amenofishastalandığında Mitannikralından iyileşmesi için “İştar” heykelinin gönderilmesini ister.

Mitanni kralı heykeli gönderir ama heykel daha Mısır’a yetişmeden firavun ölür.

Mitanniler pek yayılmacı değildiler ama bir ara Asurluların çok önem verdikleri “altın kapılarını” alıp başkentlerine getirirler.

İşte Asurlular bu “altın kapıyı” geri almak için sefer üstüne sefer düzenlemelerine rağmen kapıyı bir türlü bulamazlar.

Bu kapı hala kayıptır.

Mısır firavunu Mitanni Kralı “Tusralta’nın” kızını altı defa ister, kral her seferinde bu isteği geri çevirir, en sonunda yedinci istemede kral kızının “Başkraliçe” olması halinde isteği kabul edeceğini belirtir. Firavunbu isteğe uyar ve evlilik gerçekleşir.

Fakat Kral Tusralta kızını çok özleyeceğini ve bu yüzden kızının “altından” bir heykelinin yapılıp kendisine gönderilmesini talep eder.

Bu istek gerçekleşmiş mi bilinmiyor ama eğer firavun altından bir heykel yapmışsa bu heykel de henüz bulunmamıştır.

Mitanni Kürt İmparatorluğu’nun en önemli “kehanetlerinden” bir tanesi de “kıyamet” üzerinedir.

“Deccal” ve “Mehdi” başka isim ve versiyonlarla anlatılmıştır.

Günümüzde bile “Mehdi’nin” hadi “Kuzey Suriye” diyelim, topraklarında ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

Bununla ilgili “Armegedon” diye bir yazı yazdım merak edenler o yazıya bakabilirler.

İşte “kıyametin” bütün ilk kaynağı MitanniKürt İmparatorluğu’nun “kehanetlerinde” saklıdır.

Saklıdır diyorum çünkü Mitanni Kürt İmparatorluğu ile ilgili çok önemli bilgiler henüz bilinmemektedir.

Bilinenler ise “saklanmaktadır”.

Kültepe/Kilikya/Hattuşaş ve Kapadokya tabletlerinin yarısından fazlası “çözülmemiştir.”

Çünkü “bilinmeyen bir dil” ile yazılmışlardır denilmektedir.

İşte o “bilinmeyen”, bir türlü “çözülemeyen” dil “Antik Kürtçe’nin” lehçe ve şiveleridir.

Dikkat ederseniz bu tabletlerin hepsi Anadolu’da bulunanlardır.

Bir kısmı Batıya götürülmüştür ama çoğu Türkiye’de “saklanmaktadır.”

Bu arşivlerin “açılması” durumunda “tarih yeniden yazılacaktır.”

Ve bu yazdıklarıma “burun kıvıranlar” aslında bir çok konuyu ne kadar “yüzeysel” ele aldığımı göreceklerdir.

“Göbekli Tepe” gibi yerler ortaya çıktıkça ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.

Özellikle Batılılar “tabletleri” kendi dillerine çevirince tamamen “anlamından” koparmaktadırlar. Veya sonraları Yunanlılar nasıl adlandırmışlarsa onlar da o yoldan gitmişlerdir. Yunanlılar her şeye kendilerine göre bir isim takmışlar, Romalılar onları takip etmişler ve şimdiki Batılılarda aynı hataya düşmektedirler.

1850’lerden sonra da “Tevrat” ne dediyse ona göre “pozisyon” almışlardır.

Tevrat’ı “doğrulamak” için bütün bir “antik kültürü” lime lime “doğramışlardır.”

İddia ediyorum şimdiye kadar çözdükleri tabletlerdeki “yer” ve “isimlerin” çoğu “telaffuz” hatalarından ötürü “yanlıştır.”

İki örnekle yazıyı bitireceğim…

Uraltuların en önemli ismine “Haldi”, Mitannilerin başkentlerine ise “Waşukani” demektedirler.

Haldi’nin gerçeği “Xaldi”, Waşukani’nin gerçeği ise “Başikani’dir.”

Ve daha neler neler…

Bu makale toplam: 17589 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:19:48:40

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?