Muazzez (Heja) Baktaş: Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri)

Urartu Kürt İmparatorluğu “iç kaleyi” Kürdistan dağları, “dış surları” komşu ülke dağlarıyla çevirerek muazzam zenginlikte yaşamışlardır.
Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri)
Makaleyi Paylaş

Tarihte kurulmuş Kürt İmparatorluklarından “Dağların Efendisi” unvanı en çok Urartulara yakışmaktadır.Urartular imparatorluklarını Kürdistan’ın görkemli dağları olan Ağrı, Süphan, Tendürek, Nemrut ve Gavurdağı ile “koruma” altına alarak bu dağlardan tıpkı bir “iç kale” oluşturmuşlardır.

Bu imparatorluğu bir de yine dağlardan oluşan “surlarla” çevirerek 800 yıldan daha çok hüküm sürmeyi başarmışlardır.

“Kale surlarını” Trans-Kafkasya dağları, Ermenistandağları, Azerbaycan Savalan Dağları, Güney’de Zagros dağları, Batı’da Toroslar ile çevirmişlerdir.

Urartu Kürt İmparatorluğu “iç kaleyi” Kürdistan dağları, “dış surları” komşu ülke dağlarıyla çevirerek muazzam zenginlikte yaşamışlardır.

Peki dağlardan kale surları yapan bu imparatorluk kalenin içine nelerle donatmıştır.

Asurluların “Nairi’nin Yukarı Denizi” dedikleri “Van Denizi” ile yine Asurluların “Nairi’nin Aşağı Denizi” dedikleri “Urmiye Gölü” Urartu topraklarında yer alan “iç denizlerdir”.

Urartu Kürt İmparatorluğu’nun denize kıyısı olmadı ama buna gerek de duymadılar, çünkü zaten iki denize sahiptiler.

Yaylaları, ovaları, ormanları, her türlü yaban hayvanı, Fırat ve Dicle gibi nehirleri, yetmedi Murat Nehri, Aras Nehri ve binlerce deresiyle “cennet” gibi bir coğrafyada yaşamışlardır.

Gelelim “Urartu” ismine…

Başkentleri bugünkü “Tuşba” yani ”Van” olan Urartu ismine aslında “Antik Dünya’da” sadece Asur tabletlerinde rastlanır.(Tuşba hala Van’ın merkez ilçelerinden birisinin adıdır.)

Onlara daha çok “Bianinili” denilmekteydi…

Bu isim zamanla evrim geçirerek “Vanlı” olmuştur.

Bütün antik dünya “Yukarı Mezopotamya’ya” başka bir isim vermiştir.

Bu ismin adı ise; “Urartudur.”

Yani Urartu demek Yukarı Mezopotamya demekti antik dünyada.

Urartu ismi bir halkın ismi değildir .Bir “coğrafyanın” adıdır.Tıpkı “Asur” isminin bir tanrı ismi olması gibi.

Asurlular isimlerini “gökten” yani tanrıdan alırken, Urartular ise “yerden” yani coğrafyadan almışlardır.

Bu coğrafyaya sonraları “Kürdistan” denilmiştir.

Urartular her ne hikmetse Asur yazısını kullanmışlardır denilmektedir.Bazen de Hitit (Hatti) Hiyerogliflerini kullanmışlardır.

Biraz “namuslu” bilim insanları zahmet edip Urartuların “Hurrilerin” torunları olduklarını belirtme ihtiyacı duymuşlardır.

Tarihi bir “hata” konu Urartular olunca tekrar yüzyıllarca nüksetmiştir.

Yine bu imparatorluğun “dilini” bir türlü çözememişlerdir on yıllarca.

Kimisi Urartuların Kafkasyalılarla ve özellikle “Çerkezlerle” aynı soydan geldiklerini iddia etmişlerdir.gerekçeleri ise dillerinde benzer kelimelerin bulunmasıdır.

Ermeniler hala Urartuların bir “Ermeni İmparatorluğu” olduğunu iddia etmektedirler.

Ermeniler bu konuda kesinlikle haklıdırlar ama atladıkları “çok çok önemli” bir mevzu vardır; o da peki Ermenilerin soyu kimlere dayanmaktadır.

Bakın Ermenilere sonradan geleceğim.

Kürtlerin tarihsel miraslarından en önemli halkalardan bir tanesini kesinlikle Ermeniler oluşturmaktadır.

Fakat Kürtler ve Ermeniler ayrı ırklar değildir.

Bu iki halk sonraları tamamen “dinsel” bir bölünme yaşayarak birbirlerinden uzaklaşmışlardır.

Bu anlamda Urartular hem Kürtlerin hem de Ermenilerin “atalarıdır.” (Ermenileri ayrıca yazacağım.)

Bakın “Antik Kürtçe” tıpkı günümüz “İngilizcesi” gibi bir çok kollara ayrılmış bir dildir.

Hurriler, Hattiler, Asurlular, Mitanniler, Urartular, Medler ve Persler aynı dili kullanmışlardır.

Onun için Urartular aslında Asur yazısını değil “ortak dilleri” olan “Antik Kürtçe’yi” konuşup yazmışlardır.

Onun için bazen de diğer “akrabaları” olan Hititlerin (Hattilerin) “Hiyerografilerini de kullanmışlardır.

Soy ve dil aynıdır.

Urartular neden tarih boyunca en çok savaştıkları Asurluların yazısını yazıp, dillerini benimsesinler ki?..

İşte burada yine Kürdistan tarih yazımı devreye girmek zorundadır.

Bütün Urartu dil uzmanları “Urartu dilini” çözmeye çalışırken bakın ne oldu?..

“Van Kalesi’nde” yıllarca bekçilik yapan ve doğru dürüst Türkçe okuma yazma bile bilmeyen bizim Kürt bekçi Mehmet Kuşman kalede duvarlara yazılan kitabeleri “okumaya” başlar. Tabii bilim dünyası “şokta”…Nasıl olur da “cahil” bir bekçi onlarca yıldır Urartu dil uzmanları tarafından  çözülemeyen dili “bülbül” gibi okumaya başlamıştır.

Cevap çok basit çünkü bizim “Bekçi Mehmet” Kürttür ve yıllardır “esrarını” koruyan Urartucayı çözmüştür.

Ben boşuna mı yazıyorum Sümer/Hatti/Asur/Akad/Babil/Mitanni/Urartu/Fenike/Aramice ne kadar antik dönem tableti varsa getirin bizim yaşlı Kürtlere okuyun size büyük oranda çevirsinler diye.

Urartuların Kürt olmadıklarını düşünen Kürtler olursa onlara tavsiyem bir tane Urartu Kürt İmparatorluğu’nun haritasına uzun uzun baksınlar yeter onlara.

Bazı Kürt aklı-evvelleri sürekli olarak beni milliyetçilikle suçlayıp duruyorlar.

Benden ne istiyorsunuz?..

Sümerler Türk, Hattiler Kafkasyalı, Hurriler Orta Asyalı, Urartular da Çerkez mi Dememi istiyorsunuz?.

Biliyorum bunları da kabul etmiyorsunuz!..

Pekala ilkokul seviyesinde bir soru soracağım.

Yüzyıllarca Kürdistan’da hüküm sürmüş ve Antik Kürtçe konuşmuş olan bu halklara ne dememi bekliyorsunuz.

Bakın ben yazmayana kadar hiç kimse “Mani Peygamberin” Kürt olduğunu bilmiyordu!..

“Zerdüşt Peygamber” kutsal kitap “Avesta’yı” Kürtçe yazmıştır.

Günümüzde Kürtçe kaç tane alt-kola ayrılmaktadır.

Kurmanci, Sorani, Gorani, Zazaki ve yüzlerce alt-şive konuşuluyor mu?

Bir Botan Kürtçesi, bir Serhat Kürtçesi var mı?..

Yaşadığım Batman’da bile en az beş farklı Kürtçe konuşulmaktadır.

Kozluk tarafı “Xerzice”, Gerçüş tarafı “Torice”, Beşiri tarafı “Botanca” konuşmaktadır.

Batman’da bile dağdakilerin diline “Çiyayi”, ovadakilere “deşti” denmektedir.

Bizim köyde bile 50 yıldır hem “Torice” hem de “Botanca” konuşulmaktadır.

Bakın sadece bizim köyü derinlemesine araştırın burada bile isterseniz iki ayrı halk ortaya çıkartabilirsiniz.

Kısacası Hattilerin, Asurluların ve Urartuların dilleri aynı köke dayanmakta ve hepsi de Kürtçedir.Farklılıklar elbette olacaktır.

dağların efendileri urartular

Urartu tarihi tamamen Asur tabletlerine göre yazılarak yine “tarihi bir hata” yapılmaktadır.Urartu tarihi M.Ö 1400’lere kadar dayanmaktadır.

Kürdistan’da ilk “federatif” yapıyı Urartular tesis etmiştir.

Yüzyıllarca Urartular “gevşek” bir “beylikler federasyonu” olarak hüküm sürmüşlerdir.Çok zengin topraklara ve ganimetlere sahip Urartular Asur saldırıları karşısında “birleşmek” zorunda kalarak aslında pek de istemeyerek “imparatorluk” kurmuşlardır.

İlk Krallarının adı “I.Salduri’dir”…

Urartularda ağaç “kutsaldı”.

Günümüzde “Salduri” şöyle evrilmiştir.”Seldari” ve en son olarak “Serdar”.Yani “Ağacın Başı” demek.

Urartular imparatorluklarını “kutsal ağaca” benzeterek ilk krallarına da “ağacın başı” anlamına gelen “Salduri” adını takmışlardır.

Bakın ağacın kutsallığı Kürdistan’ın her yerinde Sünnilerde olsun Alevilerde olsun hala canlılığını korumaktadır.

Hayvancılıkta dönemin en zenginleridir.Günümüzde bile Van/Kars/Ağrı öyle değil mi?..

Tarımda ise; inanılmaz işler yapmışlardır.

Herkes Sümerlerin birkaç sulama kanalını konuşurken hiç kimse Urartuların “mühendislik harikası” kanallarından bahsetmez.

“İnşaat ustaları” olarak Urartular “nam salmışlardır.” Bakın yaptıkları kaleler hala dimdik ayaktadır.

20-25 tonluk kayaları dağların üstüne çıkararak görkemli kaleler yapmışlardır.

Bakın bu “taş işçiliği” ve mimarisi hala Ermenilerde ve “Tur-Abidin” bölgesinde canlılığını korumaktadır.

Urartulara kadar Yukarı Kürdistan’da hüküm sürenler inşa faaliyetlerine girişmemişlerdir.Kuzey Kürdistan’ı “inşa edenler” Urartular olmuştur.Kentler/kaleler/tapınaklar/Sulama kanalları/barajlar yapmışlardır.

Zengin “maden yataklarına” sahip olan Urartular özellikle heykelde ve silah yapımında ustalaşmışlardır.

Urartuların ustalık alanları saymakla bitmez. Bir diğeri de “duvar resimleridir.”

“Kutsal Ağaç”/ “Kanatlı Cinler”/ “Kutsal hayvanlar”/ “Tanrı Resimleri” en çok kullandıkları görsellerdir.

Bir de sakın şaşırmayın “Kanatlı Sfenksler”…

Evet yanlış duymadınız “Sfenks” resimleri Urartuların en çok duvarlara yaptıkları resimlerdendir.

Konuyu burada uzatmayacağım okuyanlar zahmet edip zihinlerini Yunan “yarı insan-yarı hayvan” mitolojik öğelerine ve Mısır sfenkslerine kafa yorsunlar. Hani ben bağlantı kurunca milliyetçi oluyorum ya aman siz siz olun bir bağlantı kurmayın…

“Fildişi İşçiliği” diyeceğim de o da nereden çıktı demeyin.Urartuların en uzman oldukları konuların başında gelir.

“Kral Yolu’nu” biliyorsunuz.Persler yapmıştır.Ama onlardan yüzyıllar önce Urartu Kralı “I.Argişti” bir “Kral Yolu” yapmıştır.

Bu kral yolunda ulaşım “Dört Tekerlekli Arabalarla “ yapılmaktaydı.

Bakın “İki Tekerlek” Hatti/Asur/Mitanni ve Mısır’da sadece “savaş aracı” olarak kullanılmaktaydı. Urartular iki tekerlek daha ekleyerek bu arabaları “ticaret” arabalarına çevirmişlerdir.

Bakın herkes “Nuh Peygamber’in Gemisi’ni” Ağrı Dağı’nda ararken ben size “Nuh Peygamberi” değil de isterseniz “Adem Peygamberi” anlatayım.

Cennet nasıl tarif edilir?..

Bağlar/bahçeler, ırmaklar, yeşillikler, ormanlar, şelaleler,her türlü bitkinin, meyvenin ve tahılın olduğu bir yer…

İşte Urartulara göre “cennet” tam da yaşadıkları yerdi.

Gelelim “Adem Peygambere”…

Urartular için en kutsal nesne “Hayat Ağacı’dır.”

“Hayat Ağacı” olur da “yılan” olmaz mı?...

O da var.

Urartu duvar resimlerinde en çok “Hayat Ağacı ve Yılan” figürlerine rastlanmaktadır.

Bitmedi…

Hıristiyanlar ve Yahudiler “Nuh Peygamber’in Gemisi’ni” aramakla uğraşırken, özellikle Hıristiyanlar kendi “köklerini” aramayı unuttular.

Bakn Urartuların “baş tanrısının “ adı yanlış yazımıyla “Haldi”, doğru yazımıyla ise “Xaldi’dir.”

“Xaldi” yine evrilerek ​“xude” ve en sonunda “xudeme” olmuştur.

Yani “Allah” demektir.

Urartular antik dönemdeki herkes gibi “çok tanrılı” bir dine inanıyorlardı.

Ama “Xaldi” onlar için “tek tanrı” değildi.

“Xaldi” ve diğer bazı tanrılarına “üçleme” yüklemişlerdir.

Yani “Teslis” inancı vardı Urartularda.

Yani “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.”

Urartulara göre bütün önemli tanrıları aynı zamanda bir “üçlemeydi.”

Urartular tanrılarına “Üç Olan Tanrı” adını vermekteydiler.

Yani Hıristiyanların yüzyıllarca tartıştıkları ve bir türlü işin içinden çıkamadıkları teolojik tartışmalarının kökeniolan “Teslis” inancının ilk versiyonu Urartulara aittir.

Yine herkes “Kapadokya” ve “Peri Bacalarını” bilir.

Peki 17.bin “Peri Bacası’nın “ , yüzlerce mağaranın ve tünellerin bulunduğu “Vanadokya” biliniyor mu?

Vanlılar dışında pek bilen çıkmaz…

İşte Vanlıların “Vanadokya” dedikleri bu yerleşim yeri aynı zamanda Urartuların “kutsal” yerleridir.

Urartu Kralı “Menua”  Gürpınar’dan Van’a kadar 51 km’lik bir sulama kanalı yaptırarak günümüzde bile mühendisleri şaşırtan bir teknik uygulamıştır.

Bakın DSİ(Devlet Su İşleri) aynı kanalın güzergahını kullanarak sözde modern bir sulama kanalı inşa etmiştir.

DSİ kanalını yaparken “Antik Kanalı” büyük ölçüde tahrip etmiştir.

“Kral Menua’nın” yaptığı kanal neredeyse 2000 yıldan fazla bir süre Van Ovası’na “tatlı su” taşımıştır.

“Babil Asma Bahçelerini” yapan Kürt Kraliçesi “Şammuramat” anlayacağınız dilde “Semiramis” bu kanala da el atmıştır.

Bozulan kanalı düzeltmek ve genişletmek için 42 bin işçiyle bu kanalı yeniden genişleterek inşa etmiştir.

Onun için halk arasında bu kanala hala “Şamran Suyu” adı verilmektedir.

Urartu uygarlığı aynı zamanda bir “barajlar uygarlığıdır.”

Şimdiye kadar 63 baraj ve “suni gölet” kalıntılarına ulaşılmıştır.

Urartular bir de “bataklıkları” kurutmuşlardır.

Asurlular nasıl Fırat ve Dicle’de “nehir ulaşımı” yapmışlarsa, Urartularda Van Gölü’nde “deniz ulaşımı” yapmışlardır.

Özellikle kış aylarında ulaşım daha çok Van Gölü’nde yapılmaktaydı.

Bakın Urartular pek yazılı kayıt bırakmamışlardır.

Ama Urartu Uygarlığı’nın tarihi eserleri Kuzey Kürdistan’da hala dimdik yerinde durmaktadır.

Muhteşem kaleleri görülmeye değerdir.

“İbrahim Peygamberi” anmadan olmaz.

Urartularda “kurban” oldukça önemli bir dini vecibeydi…

Urartuları dini açıdan diğerlerinden ayıran bir özellikleri vardı.

Urartular ibadetlerini “açık alanda” yapmaktaydılar.

Urartu Kürt İmparatorluğu geride bıraktığı tarihi miraslarıyla günümüzde hala bize “gülümsemektedir.”

Urartu Kürt İmparatorluğu’nu yine bir diğer Kürt İmparatorluğu olan “Medler” yıkmıştır.

Urartularla en çok uğraşan yine bir Kürt İmparatoru olan Asur Kralı “II.Sargon” olmuştur.

Urartuların Kürtler için bir diğer önemi ise; Kürtlerin Kafkasya ve Azerbaycan ile olan ilişkileridir.

Ermeniler/Gürcüler/Azeriler ve Çerkezler ile Kürtlerin “tarihsel” ilişkileri hep “Urartu Kürt İmparatorluğu’nun “ derinliklerinde “saklıdır.”

Kürdistan tarih yazımına devam gelecek yazı “Mitanni Kürt İmparatorluğu” olacaktır.

Bakın dikkat ederseniz daha “Medlere” değinmedim bile…

Son sözüm yine bizimkilere olacaktır…

Türklere ait ilk yazılı kayıt M.S 700’lü yıllara ait birkaç “taş parçası” olan “Orhun Yazıtlarıdır.”

Adamlar birkaç kayaya “çiziktirdikleri” birkaç tane kelamla neredeyse görkemli bir imparatorluk kurduklarını öve öve bitiremiyorlar.

Birkaç kabilenin “çadırlarını” bir araya toplamasına kendilerince “devlet” kurduk diye böbürleniyorlar.

Ben ise; 51 Km sulama kanalını/ barajları/suni göletleri/devasa kaleleri/tapınakları/ ve kurdukları kentlerle Kuzey Kürdistan’ı “baştan-sona inşa eden” ve yüzyıllarca Kuzey Kürdistan’da hüküm süren ve başkentleri “Tuşba” (Van) olan Urartuların aslında “uzaydan” gelmediklerini, konuştukları dilin Kürtçe olduğunu söyleyeceğim ve adını da “Urartu Kürt İmparatorluğu” olarak koyacağım ve suçlanacağım öyle mi?..

Lütfen tekrar “Urartu Kürt İmparatorluğu’nun” haritasına bakın!..

Yazdıklarımı unutun sizler bir şeyler söyleyin!..

Bu makale toplam: 12909 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:16:57:12

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?