Muazzez (Heja) Baktaş: Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük

Tarih boyunca Kürtler hep “çok dilli” bir halk olarak yaşamışlardır. Hala da Ortadoğu’da “çok dilli” bir halk olarak Kürtler yaşamaktadır. Çünkü Kürdistan hep bir “tampon” bölge olarak kalmış ve komşu halkların dillerini öğrenerek hem onların kültürlerini almış hem de kendi kültürünü yaymıştır.
Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük
Makaleyi Paylaş

Kürdistan tarih yazımı çok cılız olduğu için, Arapların, Farsların, Türklerin ve özellikle Batılıların yazdıklarını, yorumlarını “ana referans” olarak kabul edip, bizler de kıyıdan köşeden kendimize bu tarih yazımlarından pay çıkarmaya çalışmakla yetiniyoruz.

Bir çok konuyu da peşinen diğerlerinin yazdıklarını “doğru” kabul ederek, Kürtlerin zengin dinlerini ve kültürlerini “sıradanlaştırıyoruz”…

Bunlardan bir tanesi de Zerdüşlük ve Zerdüşt’le ilgili olanlarıdır.

Bütün literatür Zerdüşt’ü tartışmasız bir Persli olarak ve Zerdüşlüğü ise Perslerin dini olarak yorumlamaktadır.

Zerdüşt Medya’da doğmuş bir Kürt Peygamberidir.

Kutsal kitap “Avesta” ilk önce Kürtçe yazılmıştır.

Zerdüşt dinini yaymak için “Avesta’yı” ayrıca Farsça da yazar.

Tarih boyunca Kürtler hep “çok dilli” bir halk olarak yaşamışlardır.

Hala da Ortadoğu’da “çok dilli” bir halk olarak Kürtler yaşamaktadır.

Çünkü Kürdistan hep bir “tampon” bölge olarak kalmış ve komşu halkların dillerini öğrenerek hem onların kültürlerini almış hem de kendi kültürünü yaymıştır.

Zerdüşt peygamberi Türkçe yazınca anlamı ortaya çıkmamaktadır.

Kürtçe ismi ise; Zerdost’tur.

Yani “Altın dost” anlamına gelmektedir.

Tıpkı Türkçe’de Kurdistan’ın Kürdistan yazılması gibi düşünün.

Zerdüşt Peygamber “Tek tanrılı” dinlerin ilk temsilcilerindendir.

Peygamberin dini öğretileri büyük ölçüde Yahudiliği, Hıristiyanlığı ve İslamiyet’i etkilemiştir.

Bu üç dinin en önemli dayanakları Zerdüşt Peygambere dayanmaktadır.

Meryem ana ve İsa’nın doğumu Zerdüşt’ün doğumundan esinlenmiştir.

Zerdüşt’ün annesi 15 yaşında ve henüz “bakire” iken, bir ışık huzmesi tarafından hamile kalır. Bu doğum olayı daha sonra İsa Peygamberin doğumuna uyarlanır.

Sadece bu kadar değil…

Zerdüşt Peygamber 30 yaşında peygamber olur, İsa da aynı yaşta peygamber olur.

Zerdüşt Peygamber “müritleriyle” “Gaitya” nehrini mucize eseri yürüyerek geçer, İsa Peygamberde suyun üstünde yürür.

Zerdüşt Peygamber sadece İsa Peygamberi değil, Hz. Muhammed Peygambere de ilham kaynağı olur.

“Avaital” gölünün kenarında müritleriyle 45 günlük bir ibadetten sonra “Miraca” yükselir.

“Vohumenak” adlı melek ona görünür ve onu doğru yola davet eder. Bu diğer dinlerdeki “Cebrail’e” denk olan bir melektir.

Zerdüşt Peygamber “namaz” kılar ve günde 5 vakittir bu namaz.

En önemli vakit ise “sabah namazıdır”.

İslamiyet’te bu aynı şekildedir.

Zerdüşt Peygamberin kıblesi “Güneş’tir”. Eğer Güneş yoksa kıble olarak ateşe dönülür.

Ahura-Mazda yani tanrı tektir ve eşi benzeri yoktur.

Her şeyi o yaratmıştır.

Dünyayı 4 günde yaratmıştır.

Yahudi inancında bu altı gün olarak uyarlanır.

Şeytan “Ehrimen’dir” ve sürekli olarak kötülüğü yaymaktadır.

Kıyamet günü Zerdüştlükte var ve herkes o gün tekrar dirilecektir.

Kıyamet günü herkesin bir “amel kitabı” ortaya çıkacak ve iyilik yapanlar cennete, kötülük yapanlar ise cehenneme gideceklerdir.

Kıyamet günü bütün insanlar “Cinwat” adlı bir köprüden geçeceklerdir.

Bu diğer dinlere “Sırat köprüsü” olarak geçmiştir.

Bu köprü kötüler için kılıç gibi keskin, iyiler içinse geniş bir yol gibi duracaktır.

Zerdüşt Peygambere göre 6 büyük ve “ölümsüz” melek vardır.

Diğer dinler sayıyı 4’te düşürür ama özellikleri ve görevleri tıpatıp aynıdır.

Günümüzde biz imamlara “mele” deriz. Zerdüşt Peygamberin ​imamlarına “Mubit” denilirdi.

İbadet ister bireysel ister topluca yapılırdı.

Zerdüşt Peygamber “sığır” etini yasaklamıştır.

Yahudiler ve Müslümanlar “domuz” etini yasaklamıştır.

Zerdüşt Peygamber “Şirki”, “putlara tapınmayı” ve “sihir” yapmayı yasaklamıştır.

Şehvet, kibir, bozgunculuk ve küfrü yasaklamıştır.

Zerdüşt Peygamber bir “çobandı”, tıpkı diğer peygamberlerin çoğunun çobanlık yapması gibi…

İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar.

Zerdüştlük dininin özü “iyilik” üzerine kuruludur.

“Evrensel” bir iyilik kavramı bulunmaktadır.

Kişi yaptığı iyiliklerle sadece kendi “amel kitabına” pozitif bir katkı yapmaz aynı zamanda “iyiliğin” bütün dünyada yayılmasına katkıda bulunmuş olur.

“İyi düşünülsün”, “iyi söylensin” ve “iyi yapılsın” Zerdüştlüğün temel ahlaki öğretileridir.

Zerdüştlük bir “doğa dinidir”.

Bütün canlılara “merhameti” şart koşar.

Hayvanlara eziyeti yasaklar.

Suyun kirletilmesine, ağaçların kesilmesine, doğanın kirletilmesine şiddetle karşı çıkar.

“Ateş” Ahura-Mazda’nın ruhudur. Ve “yaratılışın” özüdür.

Bu yüzden ateş kutsaldır.

Ateş modern anlamda bildiğimiz “enerjiye” denk gelir ve gerçekten her şey enerjiden oluşmaktadır.

“Avesta” Hikmet ve bilgi kitabıdır.

Tıpkı İnciller gibi “Avestalar” bulunmaktadır. Peygamberin ölümünden sonra “Havarileri” sürekli olarak eklemeler yapmışlardır.

Zerdüşt Peygamberde tıpkı İsa Peygamber gibi “öldürülmüştür. ” En azından Hıristiyanlar öyle düşünüyor.

Zerdüşt Peygamberin birde “hadisleri” yani kutsal sözleri bulunmaktadır. ”Gathalar” adı verilen bu kutsal metinlerin önemli bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Zerdüşt Peygamber 20 yaşında 10 yıllık bir “inzivaya” çekilir.

Bir çok peygamber inzivaya çekilmiştir.

Araplar kutsal kitap “Avesta’ya” “Zemzem” adını vermişlerdir.

Bu kadar da olur mu diyorsanız tarihe bakın az bile yazdığımı göreceksiniz.

Zerdüşt Peygamber ilk 10 yılda dinini bir türlü yayamaz. Akrabaları ve yakınları ona pek yüz vermezler.

Ne oldu Ebu Süfyan, Ebu Lehep’ mi aklınıza geldi.

“Hicret” etmeye karar verir.

Kralın yanına gider ve dinini anlatır.

Kral dinini beğenir ve kendi din adamlarıyla onun bir tartışmaya girmesini ister.

Firavun-Musa peygamber ve ilk sahabelerin gittiği Habeşistan’mı aklınıza hemen geldi.

Devam edelim o zaman…

Şarap Zerdüşlükte “kutsal” bir içecektir. Ve dini törenlerde içilir.

Aaa İsa Peygamber ve Kilise ibadetleri de mi aynı töreni yapıyorlar!. .

İntihar yasaklanmıştır.

En büyük günahlar insan öldürmek ve yalandır Zerdüştlükte…

Tanıdık geliyor mu?. .

Peki bu kadar benzerlik nasıl olur da diğer dinlere geçmiştir.

Anlatalım…

Yahudilerin meşhur “Babil Sürgünleri” M. Ö 586 yılına denk gelir.

İşte tam bu dönemde Zerdüşt Peygamber dinini yaymaya başlar.

İşte bu sürgün yıllarında Yahudiler “kutsal metinleri” olan “Tevrat’ı” yazmaya başlarlar. Daha önce Musa ve Harun peygamberlerin kutsal eşyalarının ve 10 Emir levhasının saklandığı “Kutsal Sandık” bu sefer “kutsal metinlerin” yazıldığı ve saklandığı bir yer haline gelir ve ismi “Kutsal Ahit Sandığı” olarak değiştirilir.

Yahudiler ortaya çıkan peygamber kendi soylarından olmadığı için onun dinine girmezler ama yine de öğretilerine ve vaazlarına “kayıtsız” kalmazlar.

İşte yukarıda saydığımız ve hepsini bir makalede yazma şansına sahip olmadığımız bütün bu Zerdüşt Peygamberin öğretileri Yahudiler aracılığıyla bütün Ortadoğu’ya yayılır.

Özellikle Hıristiyanlık büyük ölçüde Zerdüşlük öğretileri üzerine inşa edilir.

Ve bomba bilgi!. .

Yahudiler Filistin’e giderken “Kutsal Ahit Sandığını” Zerdüşt Peygamberin “Havarilerine” emanet ederler.

Zerdüşt Peygamber’in ana dili Kürtçe’dir.

Avesta Kürtçe yazılmıştır.

Sonradan “havarilerin” eklemeleri genellikle Farsça olduğu için bu peygamber Farslı sanılmıştır.

Evrensel bir din olduğu için Zerdüşt Peygamber Yahudiler gibi kendisini bir ırkla sınırlandırmamıştır.

Bu yüzden vaazlarını hem Kürtçe hem de Farsça yapmıştır.

Peki Kürtçe yazılan “Avesta” nerededir?. .

İşte ne yazık ki bir çok konuda döneminin en “hümanist” imparatoru olan ve diğer halklara ve kültürlere ve dinlere saygısı dillere destan olan “Büyük İskender” Kürtçe “Avesta’yı” yakmıştır.

“Hellenizmin” 300 yıl dünyanın önemli bir bölümünde yayılmasına ön ayak olan, bütün muhalefete rağmen, Makedonlara göre “barbar” olan diğer halklara son derece “hoşgörülü” davranan ve ölümü pahasına “barbar” bir kadınla evlenip, yarı-barbar bir varis bırakan İskender konu “Avesta” olunca neden bu kadar hiddetlenip, derilere yazılan kutsal metinleri “yakmıştır?”.

Sorunun cevabı Mısır’ı işgal ettiğinde günlerce inzivaya çekildiği Mısır’daki dini tarikatta öğrendiği “hakikatlerdedir”.

Çünkü Yunan-Makedon kültürünü çok aşmış olan ve Aristo, Platon felsefesinin çok ötesinde “hümanist” olan Zerdüşt Peygamber İskender’e göre “uygar” dünyanın en büyük “rakibi” konumundadır.

İskender “barbar” bir peygamberin bu denli “hümanist”, “doğacı” ve aynı zamanda “maddeci” öğretilerinin kendi kültürlerine olan “üstünlüğünü” hemen fark eder ve bu öğretileri “yok-etme” yoluna gider.

İşte Kürtçe “Avesta” 12. 000 deriye yazılan ve İskender’in “yakarak” ortadan kaldırdığı bu Avesta’dır.

Peki Kürtçe “Avesta” tamamen mi yok edilmiştir.

hayır!. .

Kürtçe “Avesta” ve “Eski Ahit” kitapları aynı sandığın içerisinde yer almaktadır.

İskender orijinal metinleri yani deri üzerine yazılanları “yakmıştır”.

Ama papirüslere yazılan diğer Kürtçe metinler “Eski Ahit’le” beraber “Kutsal Ahit Sandığı’nın” içerisinde saklı olarak durmaktadır.

Bu sandık ise Yahudiler tarafından Kürtlere “emanet” edilmiştir.

Kürtler sandığı “yedi dağın” arasında, “yedi suyun” birleştiği, “yedi ağacın” altına yerin “yedi kat” içerisine yerleştirmişlerdir. 

Bu makale toplam: 30621 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:12:25:50

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?