Muazzez (Heja) Baktaş: Merhaba Kürdistan Kampanyası - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Merhaba Kürdistan Kampanyası

Kampanyanın Amacı; bu kampanya tamamen sivil bir organizasyon olarak yürütülecektir. Hedef özgürlüklerin bütün dünyada maksimum genişletilmesidir.
Merhaba Kürdistan Kampanyası
Makaleyi Paylaş

Merhaba Kürdistan, kampanyanın başlangıcıdır. Ortadoğu ve Mezopotamya topraklarında en acil sorunların başında Kürdistan topraklarının özgürlüğe kavuşturulması gelmektedir. Bu amaçla Kürdistan'ın dört parçasında bütün Kürdistanlıların her alandaki özgürlük mücadeleleri desteklenecektir.

Sivil bir organizasyon olarak bu topraklarda yaşayan her kesimin özgürlük temelindeki her türlü mücadeleleri şiddeti reddetmek koşuluyla desteklenecektir.

Bu topraklarda yaşayan insanlara kampanya doğrultusunda herhangi bir telkinde bulunulmayacaktır.          Hiç bir kesime herhangi bir hak arama dayatmamız söz konusu olmayacaktır. Fakat bu topraklardan gelen bütün özgürlük ve hak talepleri sonuna kadar desteklenecektir.

Bu kapsamda Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürdistanlıların özgürlük taleplerine hem Kürdistan'ta hem de dünyanın her tarafında destekleyecektir.

Kürdistan Özgürlük Bildirgesi

Merhaba Kürdistan Kampanyası özgürlükleri genişletme, savaşları durdurma, her türlü şiddeti sona erdirme amacıyla ortaya çıktığı için bu amaç doğrultusunda Kürdistan Özgürlükler Bildirgesi yayınlayacaktır. Bu bildirgenin temel maddeleri Kürdistan doğasının korunması, ırk, dil, din, mezhep ve renk ayrımı yapmadan bu topraklarda yaşayan her kesimin her özgürlüğünü sonuna kadar desteklemek, cinsiyetçi ve ayrımcı her türlü söyleme ve uygulamaya karşı çıkmak, evrensel insan haklarının tümünün bu topraklarda yerleştirilmesini savunmak, hayvan haklarını sonuna kadar desteklemek, kadın haklarını sonuna kadar desteklemek, özürlü ve yaşlılarla çocuk haklarını sonuna  kadar savunmak, her türlü basın ve medya özgürlüğünü savunmak, bütün kültürlerinin yaşam alanlarını desteklemek, inanç özgürlüğünü desteklemek, her mezhebin taleplerini desteklemek, eğitim ve sağlık haklarını savunmak, demokrasinin genişletilmesini desteklemek, seçme ve seçilme haklarını desteklemek, örgütlenme hakkını savunmak, işçi ve diğer çalışanların temel sendika ve diğer haklarını desteklemek, kültürel talepleri desteklemek ve her bireyin insan haklarını sonuna kadar desteklemek olacaktır.

Bu bildirge ile Kürdistan'ın doğasına, hayvanlarına, bitkilerine, insanlarına, tarihi değerlerine, kültürlerine, dinlerine, mezheplerine, dinlerine, kısacası taşına toprağına, havasına suyuna sahip çıkılacaktır.

Kürdistan Özgürlük Bildirgesi tamamen gelişime ve her eleştiriye açık olacaktır. Bazı maddeler zamanla işlevsiz hale geleceği gibi bazı maddeler ise zamanla ilk sırayı alabilir. Fakat bildirge hiç bir koşulda özgürlüklerden taviz verecek bir tarzda maddeler barındırmayacaktır.

Bu bildirgenin iki temel işlevi olacaktır.

Birincisi; bütün Kürdistan'ın ve Kürdistanlıların her alanda özgürleştirilmesi için öncelikle dört parçada ve bütün dünyada her türlü aktivite ile bu özgürlük mücadelesini desteklemek olacaktır.

İkincisi ise; Kürdistan'ın dört parçasındaki ve dünyanın her tarafındaki Kürdistanlı partiler, liderler, diğer organizasyonlara karşı da bu özgürlük mücadelesini vermek olacaktır. Bu kampanyanın amacı ne olursa olsun bir Kürdistan değildir. Kesinlikle her alanda özgür olan bir Kürdistan talebi temel amacımızdır...

Bu amaçla özgürlüklerin önünde engel olan kim olursa olsun ister işgalci güçler isterse de Kürdistanlı parti, örgüt ve liderler olsun mutlaka bunlarla özgürlüklerin genişletilmesi için mücadele edilecektir.

Bu kapsamda Kürdistan Özgürlük Bildirgesini benimsemeyen, her zeminde savaş karşıtı politikaları desteklemeyen, her türlü şiddeti reddetmeyen, evrensel insan haklarını savunmayan, doğayı korumayı düşünmeyen, hayvan haklarını desteklemeyen, cinsiyetçi söylemleri reddetmeyen, kadın haklarını savunmayan, inanç özgürlüğünden yana olmayan, her mezhebe eşit bir şekilde yaklaşmayan, bütün dillere ve kültürlere saygı duymayan, bütün azınlık haklarını sonuna kadar desteklemeyen hiç kimse bu kampanyada yer alamaz...

Elbette ki insanların hemen değişmesini beklemiyoruz ama bu bildirge doğrultusunda çalışmayan, kendisini geliştirmeyen çözümü şiddette ve çatışmada arayanlar bu kampanyada yer alamaz.

Topraklarını işgalcilere karşı savunmak zorunda olanları elbette ki destekleyeceğiz. Fakat bu savaşı verirken de savaşa karşı olmalarını talep edeceğiz kendilerinden...

Savaş ve Şiddet Karşıtı Bir Kampanya

Bu kampanya sadece Kürdistan'da değil bütün dünyada savaş ve şiddet karşıtı bir organizasyon olarak ortaya çıkmaktadır.

Doğaya karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı, insanlara karşı, ırklara karşı, dinlere ve inançlara karşı, mezheplere karşı, kadınlara ve çocuklara karşı ve hayatın her alanındaki şiddete karşı bir kampanyadır...

Savaş ve şiddet karşıtlığı kampanyanın temel sloganlarıdır...

Kampanyanın Örgütlenme Modeli; tamamen yatay bir örgütlenme esas alınacaktır. Herhangi bir hiyerarşi söz konusu değildir. Bütün Kürdistan'da ve dünyada her yerde kampanya "komünleri" oluşturulacaktır. Bu komünlerin her birisi " bağımsız" hareket edeceklerdir. Her komünün ayrı bir yönetimi ve her komünün ayrı bir önceliği olacaktır. Komünlerde temsilciler ve yöneticiler tamamen "performansa" göre seçileceklerdir. Kampanya aktivitelerinin birer kriteri ve derecesi olacaktır. Bu kapsamda hiç kimsenin "emeği" diğerleri tarafından sömürülmeyecektir. Çalışan, hakeden istediği yere gelebilecektir.

Komün yapılanması bütün aktivistlere gönderilecektir.

Bu örgütlenme modeliyle başlangıçta bütün Kürdistan'da ve arkasında bütün dünya başkentlerinde komünler oluşturulacaktır.

Merhaba Kürdistan Kampanyası Bir Başlangıçtır

Bu kampanya model bir kampanya olarak ortaya çıkacaktır...

Bütün insanlık özgür olmadan bir ulusun ya da bir grubun tek başına özgür olamayacağını biliyoruz. Bütün dünyanın hemen özgür olamayacağını da biliyoruz. Fakat Ortadoğu ve Mezopotamya'daki her ulusun ve kesimin özgürlüğünü savunmadan sadece Kürdistan'ın özgürlüğünü inşa etmenin de mümkün olmadığını biliyoruz... Bu amaçla kampanya doğrultusunda acilen Kürdistan'a egemen dört ülkede de o ülkelerin özgürlüğü için aynı şekilde kampanyalar organize edilecektir...

Merhaba Türkiye, Merhaba İran, Merhaba Irak ve Merhaba Suriye kampanyaları Merhaba Kürdistan Kampanyası mesafe aldıktan sonra gündeme gelecektir...

Daha sonra bütün Ortadoğu ve Mezopotamya ülkeleri başta olmak üzere ve öncelik dünyada çatışma ve savaşların sürdüğü ülkeler olmak üzere bütün dünyaya yayılacaktır...

Merhaba Kürdistan Kampanyası Siyasi Bölümü

Bu kampanyanın acil siyasi yönü Kürdistanlıların dört parçadaki statüko kazanma mücadelelerine destek vermek olacaktır....

Bu doğrultuda Güney Kürdistan için "bağımsızlık", Rojava için "federasyon"' Kuzey Kürdistan için "özerklik", Rojhılat için "özerklik", talepleri bütün Kürdistan ve dünyada desteklenecektir.

Kampanya halkın talepleri doğrultusunda sürekli "değişime" açık olacaktır. Siyasi durumların ve taleplerin değişmesi durumunda kampanya da yeni gelişmelere göre sürekli "pozisyon" alacaktır. Kürdistan'ın özgürleşmesi Kürdistanlıların birlikte yaşadıkları özellikle hakim halkların yani Arapların, Farsların ve Türklerin özgürlüğünden ayrı düşünülemez. Bu amaçla en kısa sürede bu ülkelerde de benzer kampanyalar organize edilecektir.

Kampanyanın Bağımsızlığı

Kampanya hiç bir partinin, örgütün, liderin ve ideolojinin güdümünde değildir ve olmayacaktır. Kampanya için her kesimle diyalog geliştirilecektir. Her kesimin desteği talep edilecektir.

 

Muazzez Baktaş-Numan Baktaş

OWN
Bu makale toplam: 8398 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:28:51

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?