Muazzez (Heja) Baktaş: Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Mezra Kürdistan (MezoKurdiya)

IŞİD neden tarihi kentleri ve kültürleri dinamitlerle yok etmektedir? Çünkü diğer kadim halkların ve kültürlerin mirasını yok ederek ileride sadece Arap kültürüne ait öğelerle Mezopotamya’nın bilinmesine dönük bir politika izlemektedirler.
Mezra Kürdistan (MezoKurdiya)
Makaleyi Paylaş

Mezopotamya, Dünyadaki bütün araştırmacılar, yazarlar, tarihçiler, arkeologlar ve bil cümle otoriteler tarafından “uygarlığın doğuş” yeri, medeniyetin şekillendiği bölge olarak kabul edilmektedir.

Bir çok “kadim” halk ve kültür Mezopotamya’da insanlığa ve uygarlığa sayısız katkı sunmuştur. Bunlardan bazıları günümüzde neredeyse “folklorik” düzeyde yaşamlarını sürdürürken bazıları ise tarih sahnesindeki yerlerini devam ettirmektedirler.

Geçmişin “haşmetli” uygarlığı Asurlular günümüzde neredeyse folklorik bir unsur olarak Mezopotamya’da yaşamaya devam etmektedirler. Günümüzde Asuriler ve Hıristiyan olanları “Süryaniler” olarak varlıklarını, kültürlerini, dillerini, dinlerini devam ettirmektedirler.

Yine Ezidiler bir dini topluluk olarak güç bela da olsa varlıklarını sürdürmektedirler.

Bir de Mezopotamya’nın dışına sürgün edilmiş veya “imha” edilmiş kadim halklardan bahsetmek mümkündür.

Romalılar ve devamı olan Bizanslılar Müslüman Arapların ve Türklerin baskınları ve işgalleri sonucu bu coğrafyadan çıkartılmışlardır. Dolayısıyla uzunca bir süre Mezopotamya’nın temel harçlarından birisi olan Yunanlılar yani “Rumlar” artık Mezopotamya dışındadırlar.

Yine Ermeniler 1915 katliamıyla Mezopotamya’da varlıklarına son verilen bir diğer halktır.

Ermeniler Yukarı Mezopotamya’da “imha” edilmişler imhadan sağ kalanlar ise Aşağı Mezopotamya’da “Toplama Kamplarında” sürgüne gönderilmişlerdir. Buradan da ABD ve Avrupa’ya göç etmişlerdir. Ermeniler Aşağı Mezopotamya’da ne yazık ki günümüzde folklorik bir unsur olarak kalmışlardır.

Mezopotamya’nın dışına itilen bir diğer halk ise Perslerdir yani Acemler yani Farisiler yani İraniler…

Özellikle 2.Dünya Savaşından sonra Acemler Mezopotamya sınırları dışına itilmişlerdir.

Mezopotamya’da barınamayan ve zorunlu veya “gönüllü” göç sonucu giden bir diğer kadim halk ise “Yahudilerdir”. Özellikle Kürdistan coğrafyasında yaşayan Yahudiler 2.Dünya Savaşı sonucu kurulan İsrail’e göç ederek bu toprakları terk etmişlerdir.

Ve burada adını anmadığımız bir sürü dini, etnik ve mezhepsel küçük veya büyük gruplar (halklar, kültürler vs…) ya “yok olmuşlardır” veya artık belirleyici bir güç olma özelliklerini yitirmişlerdir.

Peki kimler geride kalmıştır?..

Kürtler ve Araplar yerleşik güç olarak günümüzde Mezopotamya’da kalıcı ve belirleyici iki halk olarak geriye kalmıştır.

Türkler Yukarı Mezopotamya’da ve özellikle Kuzey Kürdistan’da devlet olarak varlıklarını sürdürmektedirler, fakat halk olarak yoklar veya “azınlıktadırlar”…

Mezopotamya’nın her tarafında dağınık olarak veya ayrı olarak yaşayan temel iki halk vardır. Araplar ve Kürtler…

Günümüzde yaşanan çatışmalar “Ortadoğu” eksenli çatışmalar değildir aksine tamamen “Mezopotamya’nın paylaşılması”, yeniden dizayn edilmesi savaşıdır.

Evet Ortadoğu’nun tümünde bir savaş hali vardır.

İsrail-Filistin çatışması devam etmektedir.

Yemen’de çatışmalar devam etmektedir.

Lübnan her daim bir çatışma alanıdır.

Fakat asıl savaş şu anda Mezopotamya’da yapılmaktadır.

Bu gerçek anlaşılmadan devletlerin hamleleri, ittifaklar ve gelişen durumlar anlaşılamaz…

Mezopotamya’da savaş Kürtler ve Araplar arasında yapılmaktadır.

ABD, Rusya, İran, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve diğer devletler buna göre “pozisyon” almaktadırlar.

Yazının başlığını neden “MezraKürdistan” koydum…

Çünkü Mezopotamya gittikçe bir Kürdistan’a dönüşmektedir.

Nedenlerini sıralayalım;

1- Irak’ta ve Suriye’de İŞİD Barbarlığına karşı tek savunma gücü Dünyanın da kabul ettiği gibi sadece Kürtlerin savunmasıdır.

Kürtler kendileri de Kürt olan ama dinleri ayrı olan “Ezidi” Kürtlerin şu anda savunma gücü konumundadır.

Önemli bir tespit yapalım. Kürt savunma güçlerini örgütlerine ve siyasi eğilimlerine göre ayrı ayrı değerlendirmiyorum bu aşamada. Hepsi bir bütün olarak bu savunma gücünün bir parçasıdır. KDP, PKK, PYD, YPG, PJAK, YNK vb… bu partiler ve örgütler bir bütün olarak Kürt savunma güçlerini oluşturmaktadırlar. Elbette ki dönem dönem aralarında “yöntem ve eylem konusunda” sıkıntılar olabiliyor, Fakat gelinen aşamada IŞİD barbarlığı Kürt güçlerinin özellikle “sahada” her türlü ittifakı yapmalarına neden olmuştur.

Kürtler Türkiye’nin çokça dile getirdiği ama hiçbir icraatta bulunmadığı “Türkmenlerin” de savunmasını üstlenmiş durumdadır.

Aynı şekilde “Asurilerin” ve diğer Hıristiyan toplulukların da savunmasını yapmaktadırlar.

Kürtler “Arap Alevilerin” de savunmasını yapmaktadırlar…

Kürtler her halka, dine, mezhebe ve kültüre “insan hakları” çerçevesinde yaklaşmakta ve Mezopotamya’nın bütün bu kadim halklarının ve kültürlerinin hem savunucusu hem de koruyucusu konumundadırlar.

Yine “Sünni” ve “Laik Arapların” en büyük müttefiki yine Kürtlerdir.

2- IŞİD ekseninde şekillenen “Araplar” da yine Kürtler gibi “geniş bir koalisyondan” oluşmuş bir yapıdır aslında.

Başını Saddam artıklarının çektiği bu koalisyonun içerisinde ağırlıklı olarak “Sünni Araplar” ve dünyanın her yerinden gelen “barbarlar” bazı bölge ülkeleri tarafından desteklenmektedirler.

Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin başını çektiği “Sünni eksen” bu barbarların en büyük destekçileri konumundadır.

3- Kürtler IŞİD’e karşı sahada sürekli başarılı olmakta ve onları sürekli geriye yani Mezopotamya’nın dışına itmektedir.

Mezopotamya’nın Araplar ve Kürtler tarafından “paylaşım savaşı” daha uzun yıllar devam edecektir.

Kürtler “Laik” bir toplum olmalarından, “kadın haklarına” verdikleri önemden, diğer kültürlere, dinlere ve mezheplere olan derin “saygılarından” ötürü bütün dünyanın gözünde “yükselen yıldız” konumundadırlar.

Rakipleri ise her gün “barbarlık” yarışında herkesin önüne geçmiş durumdadırlar.

IŞİD neden tarihi kentleri ve kültürleri dinamitlerle yok etmektedir? Çünkü diğer kadim halkların ve kültürlerin mirasını yok ederek ileride sadece Arap kültürüne ait öğelerle Mezopotamya’nın bilinmesine dönük bir politika izlemektedirler.

Dinamitlenen camiler ve türbelerin hiçbirisi Araplar tarafından inşa edilmemiştir.

Örnek olarak Hz.Davut adını taşıyan bir camiyi niye dinamitle yıkıyorlar? Çünkü Hz.Davut peygamber bile olsa Arap değildir “Yahudi’dir” ve bir peygamberin bile adını taşıyan bir mabeti yıkabilmektedirler.

Antik kentler “Nemrut”, “Ninowa” ve “Palmire” ise Araplarla hiçbir kültür bağı bulunmamaktadır.

İŞİD Arap olmayan her kültürü yok etmektedir.

Onun için Ezidileri, Asurileri, Alevileri “Selefilik” kılıfı adı altında imha etmektedir.

Bu savaşın sonunda kazanan Kürtler ve Kürtlerle “barış” içerisinde yaşayan diğer halklar olacaktır.

Evet Mezopotamya sadece Kürtlerin “babasının” malı değildir… Amenna bu anlamda diğer Kadim halklara ve kültürlere asla bir saygısızlık yapmayacağız… Ama görünen o ki bütün bu kadim halklar ve kültürler Kürtlerin sayesinde “varlıklarını” devam ettireceklerdir.

Güney Kürdistan bu anlamda “kurtarılmış” bir bölgedir.

Rojava bu anlamda “kurtarılmış” bir bölgedir.

Fakat herkes şundan emin olsun ki Kürtler gittikçe Mezopotamya’nın önemli bir kısmını bu barbarlardan temizleyeceklerdir.

İşte Türkiye’nin, Katar’ın ve Suudi Arabistan’ın aslında farkında oldukları durum tam olarak budur.

Yoksa bir “Sünni” ittifakı gerçekten tesis edilseydi Kürtler neden burada yer almasın ki? Kürtlerin önemli bir kısmı “Sünnidir”…

Fakat bu ittifak hem “suni” bir ittifaktır hem de özünde bir Arap ittifakıdır…

Türkiye bu savaşta komşuları olan Kürtler yerine sınırın öte tarafına yani “Araplara” şimdilik oynamaktadır.

İktidardaki AKP’nin ve Erdoğan’ın zihniyeti de “din eksenli” bir politika oluşturmalarına neden olmaktadır.

Aslında Türk toplumunun önemli bir kesimi Arapları sevmemektedir. Mevcut Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı kendi toplumlarının beklentilerinin dışında bir politika yürütmektedirler. Bunun tek nedeni ise “Kürt Fobisidir”…

Türkiye yüzyıllardır beraber yaşadığı ve Mezopotamya’da kendisiyle sınır komşusu olan Kürtler yerine Arapları tercih etmektedir.

Yalnız unuttukları çok önemli bir durum söz konusudur…

O da ABD’nin Suudileri ve Katarlıları “sözde” bile olsa bu ittifaktan ayırdıklarıdır.

Türkiye şu anda Mezopotamya politikaları anlamında gerçekten “değerli yalnızlığı” oynamaktadır.

Mezopotamya hergün bir Kürdistan havzası konumuna doğru gitmektedir.

Bu arada bilmeyenlere “Mezopotamya’nın” asıl ismini söyleyelim.

Asıl isim “Mezopotamya” değil “Mezrabotan” dır.

Ve anlamı Botanlıların “mezrası” anlamına gelmektedir.

Botan’da Kürdistan’ın bir bölgesinin adıdır.

Dolayısıyla “Mezrabotamya’nın” yakın bir zamanda “Mezrakürdistan” olması asıl anlamını bilenler tarafından pek şaşırtıcı gelmeyecektir.

Önemli olan bu “mezrada” her halkın, kültürün, dinin, mezhebin ve diğer grupların “özgürce” ve “kardeşçe” beraber yaşam kurmaları ve her kesimin barbarların tehlikesinden uzak insanca yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır.

Bunu inşa etme görevi şimdilik Kürtlere düşmüştür ve Kürtler de bunun için her gün bedel ödeyerek bütün insanlık adına “mücadele” etmektedirler…

 

OWN
Bu makale toplam: 9420 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:16:15:50

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?