Muazzez (Heja) Baktaş: Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) BaktaşSon Makaleler

Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı

“Özgür” bir devletimiz her koşulu kendi içinde barındırarak bulunmaktadır fakat “bağımsız” değildir…
Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı
Makaleyi Paylaş

Hem özgür olup hemde bağımsızlık savaşı vermek dünya siyasi literatürüne Kürtlerin bir armağanı olarak geçecek gibi görünmektedir.

Güney Kürdistan şu anda Kürdistan’ın en “özgür” parçasıdır.

Ama daha “bağımsız” değildir.

Fiilen her türlü “bağımsızlık” nimetleri sonuna kadar bu topraklarda yaşanmakta, meşru zeminde tamamen bağımsız bir devlet olarak hareket etmekte, birçok bağımsız devletten fersah fersah daha fazla “özgürlük” yaşanmakta, hemen hemen her konuda kendi kararlarını kendi vermekte ama gelin görün ki “hukuki” boyutta henüz bağımsız değildir…

Bağımsız bir devletin üç aşağı beş yukarı özellikleri şunlardır;

1-Parlamentosu mutlaka vardır; Kürdistan Parlamentosu yıllardır var ve ülke bu parlamento ile yönetilmektedir. Parlamentonun başkanı bulunmakta, değişik siyasi parti vekilleri bulunmakta ve bir parlamentoda olması gereken her türlü alt organ bulunmaktadır.

Bu parlamento Kürdistan’la ilgili her türlü görüşmeyi yapabilmekte ve her türlü yasayı çıkartmaktadır…

2-Parlamento varsa seçimlerde yapılmakta ve siyasi partiler bulunmaktadır; Kürdistan’da yıllardır özgür bir şekilde seçimler yapılmakta ve siyasi partiler seçimlere istedikleri propaganda biçimi ile girmektedirler… PDK, YNK, Goran ve daha bir çok siyasi parti bulunmakta ve hepsi seçimlere ister bağımsız ister ittifaklarla olsun girmektedirler.

3-Başkanı bulunmaktadır; Kürdistan yıllardır Başkan Barzani Başkanlığı’nda yönetilmektedir…Başkan seçimler sonucu seçilmekte ve atanmaktadır.

4-Başbakan ve kabinesi bulunmaktadır; Kürdistan’da başbakan ve bakanlar kurulu bulunmaktadır ve yürütme ile ilgili her türlü yetkilerini kullanmaktadırlar…

5-Ordusu mutlaka vardır; Kürdistan ordusu sadece silahlı bir güç olmanın ötesinde onyıllardır Kürdistan’ın “özgürlüğü” için her türlü mücadeleyi yürüten ve her türlü bedeli ödeyen ve sadece Kürdistan halkının değil bütün dünyanın saygısını kazanan “Peşmerge” güçlerinden oluşmaktadır…

Peşmerge sadece bir ordu değildir. Onun da ötesine geçen ve gönüllerde taht kuran bir “savunma” gücüdür…

6-Bayrak olmasa olmaz ; “Al-a Rengin” yine Kürdistanlılar için bayraktan çok öte anlamlar taşıyan ve bütün Kürdistanlılar tarafından geçmişteki mirasıyla önünde saygı ile durulan bir “özgürlük” sembolüdür…

7-Sınırları belli olmalıdı ; Türkiye,Suriye ve İran sınırları hemen hemen bellidir. İşte henüz tam bağımsız olmadığı için sadece “hukuki” olarak bağlı olduğu Irak sınırı henüz tam belli değildir. Ama bu sınırda yine meşru olarak üç aşağı beş yukarı belirlenmiş durumdadır…

Dikkat edilirse artık Kürdistan’ın bir Kerkük sorunu bulunmamaktadır… IŞİD barbarları bu iyiliği istemeden Kürdistan’a yaptılar. Musul onların eline geçince Kerkük bizde kaldı. Tartışmalar sona erdi…Güney sınırları peşmerge güçleri tarafından sürekli “genişlemekte” ve Kürdistan “hukuki” olarak bağımsız olana dek genişleyerek asıl Kürdistan topraklarının tümü umarım ele geçecektir…

9-Sınırlar varsa gümrük kapıları da olmalıdır; Kürdistan’ın komşu ülkelere olan gümrük kapıları bulunmakta ve denetim tamamen Kürdistan ordusu ve polisinin elindedir…

10-Bağımsız bir yargısı vardır; Kürdistan tamamen kendi yargı organlarını oluşturmuş ve her türlü yasayı çıkartarak her türlü yargılamayı bağımsız bir şekilde yapmaktadır…

Yargı varsa onun hizmetinde polis ve diğer organizasyonlarda bulunmalıdır ve vardır…

Ayrı bir istihbarat örgütü bulunmaktadır…

11-Yerel yönetimler olmasa olmaz; Kürdistan kendi mahalli idarelerini oluşturmuş ve buralara yöneticiler seçimlerle işbaşına gelmektedirler…

12-Kaynaklarını kendisi değerlendirmelidir; Kürdistan yerüstü ve yer altı her türlü zenginlik kaynağını kendisi yönetmekte ve dünyaya satmaktadır… Kendi ekonomisi ile ilgili kararlarını kendisi vermekte ve her türlü uluslar arası ticari ilişkileri kendisi belirlemektedir…

13-Diplomatik temsilcileri olmalıdır; Kürdistan dünyanın belli başlı başkentlerinde kendi temsilciliklerini kurmuş ve her türlü diplomatik ilişkiyi kendisi kurmaktadır… Kürdistan’da dünyanın önemli devletlerinin neredeyse tümünün diplomatik temsilcilikleri bulunmaktadır…

Daha da maddeler ilave edebilirim…

Birisine bir devlette olması gereken neler vardır sorusunu sorduğumuzda yukarıdaki maddeleri soracaktır ve bu maddelerdeki koşullar varsa elbette ki bu “klasik” devlet anlamda bildiğimiz bir devlettir diyecektir…

Evet tam da bu durumdayız…

“Özgür” bir devletimiz her koşulu kendi içinde barındırarak bulunmaktadır fakat “bağımsız” değildir…

Kafanız mı karıştı? Olan tam da budur şu anda…

İsterseniz bu “özgür” devletimizi biraz daha tanıyalım…

“Özgür” devletimizde “azınlıklar” her türlü örgütlenme ve propaganda özgürlüğüne sahiptirler, kendi siyasi partileri veya diğer örgütlenme organizasyonları bulunmakta, kendi dillerini konuşmakta, yazmakta, kendi kültürlerini yaşatmaktadırlar…

Kürdistan bu anlamda Ortadoğu ve Mezopotamya’nın en özgür topraklarıdır…

Dini azınlıklar her türlü ibadetlerini yapabilmekte, etnik azınlıklar her türlü kültürel ve insan haklarına sahip olarak Kürdistan topraklarında yaşamaktadırlar…

Kürdistan topraklarında envaii çeşit Kürdistanlı partinin, örgütün temsilcilikleri bulunmaktadır…

Kürdistan diğer parçalarda siyasi ve diğer nedenlerle kaçmak zorunda kalanların özgürce yaşadıkları bir coğrafyadır…

Kürdistan halkı son derece “demokrat” ve insan haklarına duyarlı bir halktır… Yöneticileri de bu durumu sürekli teşvik etmektedirler…

Kürdistan çoğunluğu Müslüman ve Sünni olmakla beraber diğer dinlere inananlar için Ortadoğu ve Mezopotamya’da bir özgürlük adası gibidir…

Ezidiler, Hıristiyanlar ve diğer dini azınlıklar burada özgürdürler…

İŞİD barbarlarından kaçan Şiiler (Araplar, Türkmenler ve diğerleri) burada rahatça yaşamaktadırlar…

Kürdistan sosyal hayat anlamında her türlü özgürlüğü Avrupa ülkeleri boyutunda yaşamaktadır…

Kürdistan kadınların özgürce hayatın her alanında yaşadıkları bir coğrafyadır… Çalışma hayatında, eğitimde ve hayatın her alanında kadınlar Kürdistan’da Arapların ve İranlıların imrenecekleri denli özgürdürler…

Klasik kültürün ve geleneklerin getirdiği bazı eksik düzenlemeler bulunmakla beraber komşularla kıyaslandığında bizim kadınlarımız oldukça özgür yaşamaktadırlar.

Kadın mücadelesi elbette burada da dünyanın her yerinde olduğu gibi devam edecektir.

Kürdistan savaştan kaçan her milliyetten, dinden ve kültürden “mültecilerin” yaşamlarını sürdürdükleri bir yerdir…

Kürdistan’da özgür bir yazılı ve görsel basın bulunmaktadır… Savaş koşullarına rağmen başkana, başbakana, hükümete ve diğer devlet kuruluşlarına karşı her türlü “sert” eleştiri yapılabilmekte ve basın yoluyla yayınlanabilmektedir…

Denecek ki hiç mi eksiklikler yok veya yanlış giden bir şeyler yok mu?...

Elbette var…

Her ülkede olduğu gibi burada da “yolsuzluklar” yapılmakta,

Yanlış ekonomik politikalar bazen uygulanmaktadır…

En son yolsuzluklar konusunda artık Başkan Barzani bizzat devreye girerek “Temiz Eller” operasyonunu kendisi başlatmak zorunda kalmıştır…

Yolsuzluklar tipik 3.Dünya ülkeleri hastalığıdır ve ne yazık ki Kürdistan’da bundan zarar görmektedir…

Özellikle “şehirleşme” konusunda Kürdistanlı yöneticiler ne yazık ki Kürdistan kültürünü ve dokusunu unutarak “Arapların” etkisinde kalarak “Arabesk” bir şehirleşmeye gitmişlerdir…

Yine uzun yıllar Arapların egemenliğinde yaşamanın getirdiği bir diğer yanlışlık ise; doğal kaynaklara güvenerek özellikle zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine çok güvenerek halkı “maaşa” bağlama yoluna gitmeleri ve halkın “tembelliğe” alışmasına yol açmalarıdır…

Yine İŞİD barbarları sayesinde halkın bu “tembellikten” kurtulmasının adımları bu günlerde atılmakta, üretime dönük bir vatandaş olgusunun oluşturulması hedeflenmektedir…

Peki bütün bunlara rağmen neden bu kadar “özgür” olan Kürdistan bir türlü “bağımsız” olamamaktadır…

Aslında bir çok neden olmakla beraber bu sorunun cevabını şimdilik bir cümle ile vereceğim gerisi bana göre “teferruattır”…

Şu anda geçin İŞİD saldırılarını, geçtiğimiz günlerde Şii Araplarla olan gerginliği de unutmayın yaşanan tam anlamıyla bir “Kürt-Arap” savaşıdır ve Başkan Barzani bu savaşın yayılarak bir de“Kürt-Acem” savaşına da dönüşmesinden çekinmekte ve Kürdistan’ın aynı anda iki egemen devletle savaşmasını Kürdistan’ın bekası için doğru bulmamaktadır…

 

OWN
Bu makale toplam: 6993 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:12:22:30

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!..Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş)Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!..Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasınaGood Bye İranYer Sofrası DiplomasisiKürdistan Sağ’a KaymalıSiz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz?Kürt İmparatorlukları 4- MitannilerKürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri)'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve KürdistanKürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları)Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler)Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır!Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesiKerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin!KerkükFeminizm FırsatçılarıBeyrutIrak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler OlacaktırAşk Bizi TüketirkenArı kovanına çomak sokmak …Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe!Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt MedeniyetidirTarih Kürdistan’dan Başlar!. .Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız'Arapların ÇöküşüSeyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik diniKürt peygamberi Zerdüşt ve ZerdüşlükKürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetlerBağımsızlık için referandum gerekli midir?Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla)Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !...Soylu, Efsanevi bir Lider ve OğluKürtlerin İmajı Ne Olmalıdır?Kehanetler ve Kürdistan SavaşlarıKürdistan’ın Lanetleri !..Başkomutan BarzaniGeneral Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidirYıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’Sürgün!...Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!..Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) VaktiPax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı)Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!..Kaçın Kürtler Geliyor!..Kürdistan Sendromu (2)Kürdistan Sendromu (1)Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun buradaBağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini GüçlendirelimDağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi YakarMerhaba Kürdistan KampanyasıKürdistan’a borç ödeme zamanıBirimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz KampanyasıKoruyucu Vatan KürdistanDe Facto KürdistanKürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar)Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır?Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesiİleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı?Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler'Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri)Kürd-Çar-StanDiplomasi Dehası Başkan BarzaniArmeKürdistanTarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok!PeşKurdistanSavunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE'Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1Mezra Kürdistan (MezoKurdiya)Kürdistan Emin EllerdeVasiyet…Vasiyet…Vasiyet!..Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTANKürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı?Kürd Sorunu Sil BaştanKardeşlik Yapay, Ölümler GerçekTürkler Neden Çıldırdı?Kurd-1-stan KürtleriÖlümcül Kardeşlik MasalıHaydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım!Çözüm Süreci Çökmüştür!Bağımsız Kürdistan KapıdadırKürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyizKardeşlik edebiyatını geçinizKURD-BİR-STAN mümkün mü?Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum SancısıHewler, Yüreğimin BaşkentiBen ve ÜlkemBağımsız Kürdistan'a DoğruBirlik Olmanın NeresindeyizKonuşamayan, Yalnızlığa İtilen KadınlarHalklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar.Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak?Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi EngellenemezKürd Kadınının Eşi Görülmemiş KahramanlığıDurun Siz KardeşsinizVarlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan OlamadıKürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu?Hayır, Kardeş Falan Değiliz!Hani Kardeştik?Taklit HayatlarUNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen!Kürdistan Devletleşecek!Ne Olacak Bu Halimiz?Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!...Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - HalepçeKürdistan ve Birlik SorunuSahte FeministlerKürd Kadını EfsaneleşirkenDünyanın Koruyucu Tabakası PeşmergelerPeşmerge Onurumuz ve ÖzgürlüğümüzdürHalkımız Ulusal Kongre İstiyorKürd Halkı Devletleşme YolundaKurnaz Türkler ve Aptal KürtlerKürdler Devletleşmek ZorundaNeden Uluslaşamıyoruz?