Muazzez (Heja) Baktaş: Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı)

Kürdistan’ın tümüne barış gelmeden bu ülkelerin tümüne de barış gelmeyecektir…Bütün bu coğrafyaların barış içerisinde yaşamasının anahtarı “Pax Kürdistana” yani “Kürdistan Barışı”nın tesis edilmesiyle ancak mümkün görünmektedir…
Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı)
Makaleyi Paylaş

Tarihte iki büyük uzun soluklu barış dönemlerinden bahsedilmektedir, özellikle bizim coğrafyayı ilgilendiren ilki “Pax Romana”, diğeri ise “Pax Ottomana” barış dönemleridir. Günümüzde bütün işaretler şunu göstermektedir ki sadece Kürdistan coğrafyası değil, onun yanısıra Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ı da kapsayacak olan bir büyük “Pax Kürdistana” barış döneminin zamanı gelmiştir…

Kürdistan’ın tümüne barış gelmeden bu ülkelerin tümüne de barış gelmeyecektir…

Bütün bu coğrafyaların barış içerisinde yaşamasının anahtarı “Pax Kürdistana” yani “Kürdistan Barışı”nın tesis edilmesiyle ancak mümkün görünmektedir…

Epey geriye gidelim isterseniz.

“Pax Romana”  barışı M.Ö 27 ve M.S 180 yıllarını kapsayan bir dönemi ifade etmektedir. Ortalama 200 yıl süren bir barış dönemi söz konusudur..

Bütün Akdeniz havzası, günümüz İngiltere’si, günümüz İspanya’sı dahil olmakla beraber Avrupa’nın neredeyse üçte biri, Balkanlar ve Anadolu ve günümüz Lübnan’ı, İsrail ve Filistin’i, Suriye’nin bir kısmı ile neredeyse Kürdistan’ın önemli bir bölümü bu barış döneminde diğer dönemlere nazaran oldukça refah bir dönem yaşamışlardır…

Romalılar “Pax Romana’yı” etkin bir şekilde yürütmek için dönem dönem çok sert “barış” girişimlerinde bulunmuşlardır… Yüzlerce kabile, lider ve eyalet bu barış döneminde birlikte savaşmadan yaşamışlardır… Kültürler, dinler ve azınlıklara nispeten özgürlük tanınmıştır…

Barışın “temel sağlayıcısı olan Roma özellikle barışın devam ettirilmesi için toprak sahipleri ve topraksız köylüler arasında da “sosyal bir denge” oluşturmaya çalışmışlardır…

Roma İmparatorlarının Nil Havzasında yetişen “buğdayı” topraksız insanlara “bedava” dağıtması bu barışın çok uzun yıllar sürmesine yol açmıştır…

Bu dönem aynı zamanda Roma’da “hukukun” ve “yeniden inşanın” dönemi de olmuştur…

Roma İmparatorları “Pax Romana’yı” yıkma girişimlerine çok sert müdahalelerde bulunarak “sert barış” görüşmeleri yürüterek sistemi devam ettirmişlerdir…

Daha yakın zamanlarda ise bizim coğrafyayı ilgilendiren “Pax Ottomana” yani “Osmanlı Barışı” döneminden söz edilmektedir.

13.yüzyıldan başlayarak 17. Yüzyılın ortalarına kadar devam eden “Pax Ottomana” Barışı yine çok geniş bir coğrafyada tesis edilmiştir…

Akdeniz Havzası’nın önemli bir bölümü  Mısır’da dahil olmak üzere, Balkanlar, Anadolu, Kafkasların bir bölümü ve neredeyse bütün Ortadoğu ve Kürdistan’ın önemli bir bölümü bu barış döneminde dünyanın geri kalanına göre barış içerisinde yaşamışlardır…

“Pax Ottomana” barışı yine “Roma Barışı” gibi yüzlerce kültür, dil, etnik köken ve dinden kesimlerin bir arada barış içerisinde yaşadıkları bir dönemdir…

Osmanlı Padişahları barışın devam etmesi için iki büyük önemli kararı uygulamışlardır…

Birincisi; İmparatorluk topraklarında “Türklük” vurgusundan kaçınmışlardır…

İkincisi ise; getirdikleri “Tımar Sistemi” ile egemenlik tesis ettikleri bölgelerde halkın “mülküne” dokunmamaya özen gösterip o dönemde dünyanın diğer bölgelerinde ağır vergiler altında inim inim inleyen kesimlere göre daha az vergi tahsil etmekteydiler…

Dikkat edilirse iki barış döneminin en önemli anahtarları yerel “özgürlüklerin” tanınması, dillerin, kültürlerin ve dinlerin özgür olması “siyasi” anlamda barışın tesis edilmesini sağlamakla beraber “ekonomik” etkenler de barışın devam etmesinin en önemli bir diğer etkenidir… Romalılar “bedava buğdayla”, Osmanlılar ise “mülkü korumak” ve daha az “vergi” almakla barış dönemlerinin neredeyse yüzyıllar boyunca sürmesine yol açmışladır…

Gelelim “Pax Kürdistana” barışına yani “Kürdistan Barışına”…

Ortadoğu, Mezopotamya, Kafkaslar, Anadolu ve diğer yakın coğrafyalara ancak Kürtler uzun soluklu bir barış getirebilir…

Veya tam tersi şu anda devam ettiği gibi bu coğrafyaların tümünü ancak Kürtler “cehenneme” çevirebilir…

Diğer yazılarda bahsettiğim için özellikle dört egemen devletin Kürtlerle savaşmaya devam etmeleri halinde başlarına nelerin geleceğini uzun uzun anlattığım için burada tekrar değinmeyeceğim…

Onun için çözüm ancak “Pax Kürdistana” barışındadır diyorum…

Evet konu Ortadoğu ve Mezopotamya olunca ve özellikle konu Kürdistan olunca hiçbir şeyin kolay olmayacağının farkındayım ama başka çare de ufukta görünmüyor…

Irak ve Suriye “kendi kıyametlerini” yaşayarak bu durumu çok büyük bedeller ödeyerek yaşıyorlar. Nereden bakarsanız bakın bu iki ülkede kazançlı çıkan Kürtler olmuştur…

İran ve Türkiye ya Kürtlerle barış yapmayarak diğer iki ülke gibi “kendi kıyametlerini” yaşayacaklar veya iki ülkenin haline bakıp ders çıkartıp “Pax Kürdistana’ya” dahil olacaklardır…

Şimdilik kendi kıyametini yaşamaya en yakın ülke böyle devam ederse Türkiye gibi görünmektedir…

İran ise “başını kuma sokmaya” devam etmekle beraber yüzyılların mirası “döneklik diplomasisi” ile paçasını kurtaramayacaktır…

Bu yazıda barışı yazmak istediğim için sert ifadelerden kaçınacağım…

Fakat gerek “Pax Romana” olsun gerekse de “Pax Ottomana” olsun çok büyük savaşlardan ve acılardan sonra tesis edilebilmiştir.

“Pax Kürdistana” yani “Kürdistan Barışı” sadece yakın coğrafyaları değil bütün dünyanın uzun bir dönem “soluk” almasına yol açacaktır ve bu yüzden etkileri bakımından çok çok önemlidir…

Neden “Pax Kürdistana”?

En son yazacağımı en başta yazayım da durum hemen anlaşırsın. Çünkü “diğerlerinin” tümünü denedik ve sonuç ortada…

Tek tek diğerlerini yazayım isterseniz!..

Araplardan başlayalım…

Son yüzyıl yeter bize…

Araplar uzun yıllar boyunca sadece ve sadece kendilerini düşündüler… Son 50 yılda Araplar sadece ve sadece “Arap Milliyetçiliği” etrafında siyaset üretmeye çalıştılar... Irak Baasçıları da, Suriye Baasçıları da, Mısır Milliyetçileri de, Suudi Vahhabileri de ve diğer Ümmetçi takılanları da hep “Arap Milliyetçiliği” üzerinde anlaşmaya çalıştılar…

Araplar çok şükür ki milliyetçilik üzerinden bir araya gelemedikleri gibi, diğer hiçbir alanda da bir araya gelemediler… Yüzyılın ilk yarısında İngiliz ve Fransız egemenliğinde yaşadılar, diğer yarısında da Arap-israil Savaşları, birbirleriyle savaşları ve İran-İrak Savaşıyla bu coğrafyaya hep “kan” getirdiler. Her fırsatta Irak ve Suriye’de Kürtleri “katlettiler”…

Son 10 yıllık Irak ve Suriye iç-savaşları ortada, Yemen ortada, Lübnan ortada…

Yüzyılların savaşı “Şii-Sünni” mezhep savaşlarının sonucu ortada…

Arap Milliyetçiliğinin varacağı en son hali merak edenler IŞİD’e baksınlar…

Sünni Arapların varacağı son nokta IŞİD, Şii Arapların varacağı son nokta ise Şii milis güçleridir…

Bağnaz, tektipçi, yobaz, kendileri dışındaki her kültüre düşman ve günümüzde insanların kafasını kesecek denli “vahşi” bir yapıdan bahsetmekteyiz…

Bunlar mı barışı getirecek bu topraklara…

Acemlerin Araplardan tek bir farkı var o da “meşhur diplomasileri”…

Acemlerde Araplar gibi ilk 50 yılda batılıların neredeyse sömürgesi oldular…

Şah dönemi nispeten “batılı” bir hava vermekle birlikte özellikle Kürtler için değişen bir şey olmadı bu dönemde…

Mollalar devrimden sonra Acemlerin gerçek yüzünü bütün dünyaya göstermiş oldu…

Şu anda Ortadoğu, Mezopotamya, Kafkaslar, Pakistan, Afganistan ve bütün İslam coğrafyası Acemlerin her yere “parmaklarını” sokması yüzünden ya savaştadır veya karışmaktadır…

Bütün politikalarını “yayılmacılık” ve “Şiiler” üzerine inşa eden Acemlerin barış adına kimseye bir hayrı dokunmaz…

Türklere gelince ilk 50 yıllarını anlatmaya gerek yok… Kemalizmi özellikle Kürtlere anlatmaya gerek görmüyorum…

Türk ırkçılığının bayraktarlığı uzun bir dönem kemalistlerin elindeydi…

Kürtlere yaptıkları ortada…

Son dönemde İslamcılarının da onlardan bir farkının kalmadığı ortada… Sadece Kürdistan’a son bir yılda yaptıklarını anlatmaya gerek yok…

Türklerin son dönemdeki “Neo-Osmanlıcılık” hayalleri herkesin malumu…

Kısacası bu üç halkın barış getireceği yok artı öyle bir düşünceleri de yok…

İsrail deseniz kendi Filistin meselesini çözmekten aciz…

ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve bilcümle Batılılar deseniz Irak ve Suriye’de nelere yol açtıkları herkesin malumu…

Geriye bir tek barış için Kürtler kalıyor…

Ve bu topraklara barışı getirecek olan birileri varsa o da sadece Kürtlerdir…

Burada bir “Kürt Romantikliği” veya bir “Kürt Milliyetçiliği” ortaya sürmüyorum…

Gerekçelerim şunlardır…

Tekrar ediyorum bu coğrafyalara ancak “Pax Kürdistana” bir nefes aldırabilir…

Çünkü Kürtler “yayılmacı” değildirler… Kimsenin toprağında gözleri olmadığı gibi öyle bir düşünceleri de yok…

Çünkü Kürtler Batılı anlamda “laiktirler”…Evet Kürtlerin önemli bir kısmı Müslüman ama her dine saygılıdırlar… Bağnaz değiller… Kimsenin dini inancına karışmamaktadırlar… Ortadoğu’da dinsel çeşitliliğin en çok olduğu yer sömürge olmalarına rağmen Kürdistan topraklarıdır…

Çünkü Kürtler kadın haklarında diğer milletlerin epey ilerisindedirler… Kürdistan’da kadınlar komşu coğrafyalara göre oldukça özgürdürler… Kürt hareketlerinin tümünde kadınlar ön saflarda yer almaktadırlar… Siz bakmayın sömürgecilerin yalanlarına yok “töre cinayeti”, yok “aile meclisi”, yok “adı olmayan” Kürt kadınları propagandasına… Kürdistan kadınlarının özgür olmadığını savunan birileri çıkarsa özellikle Kürtlerden itiraz gelirse onlara tavsiyem kendi ailelerindeki kadınlara baksınlar ve komşu coğrafyalarla karşılaştırsınlar aradaki farkı görürler… Eksikler yok mu? Var elbette ona da zaman gerekiyor…

Çünkü Kürtler her dini mezhebe saygılıdırlar… Kürtlerde egemenler ortalığı karıştırmasa veya paralı askerleri ile müdahale etmeseler mezhep diye bir sorun yoktur… İnançlara saygı Kürtlerin temel bir özelliğidir…

Çünkü Kürtler “demokrattırlar”… Kürtler her etnik kökene, her kültüre, her dine, her mezhebe saygı duymaktadırlar…

Çünkü Kürtler kimsenin tavuğuna “kış” demez…

Onun için bu coğrafyalara ancak barışı Kürtler getirebilir…

“Pax Kürdistana” sadece Kürdistan’a değil bütün yakın coğrafyalara ve dünyaya uzun soluklu bir barış dönemi getirecektir…

Ama güzellikle ama zorla…

Roma Barışı ve Osmanlı Barışı kısmi özgürlük ortamının yanı sıra ekonomik tedbirlerle de desteklenmiştir

Kurdistan Barışı, siyasi anlamda özgürlükleri genişleteceği gibi ekonomik anlamada da desteklenmek zorundadır. Bunun sihirli sözcüğü ise petroldür…

“Pax Kürdistana” bu coğrafyaların tek barış umududur ve bütün Kürtler bu geniş pencereden olaylara bakıp yüklendikleri tarihsel misyonun farkına varmalıdırlar…

“Viva Pax Kürdistana”….

OWN
Bu makale toplam: 8965 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:19:24

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?