Muazzez (Heja) Baktaş: Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE' - Nerina Azad Tarafsız ve güvenilir Kurd ve Kurdistan haberleri - Peşmerge, Barzani
Muazzez (Heja) Baktaş Son Makaleler

Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE'

Belki bazıları bu savaşı hala Kürdistan’ın “savunulması” olarak görebilirler ama gerçek artık başka bir yerdedir ve gerçek ise Peşmerge’nin adım adım Kürdistan’ın kurulma sürecini artık geriye dönülemez bir şekilde inşa etmeye başlamasıdır.
Savunma Gücünden Kürdistan’ı Kurma Gücüne Doğru 'PEŞMERGE'
Makaleyi Paylaş

Peşmerge Kürdistan’ın her parçasında geçmişte Kürtleri koruma, savunma tecrübelerinden yararlanarak günümüzde artık Kürdistan’ın inşa edilme sürecine girmiş bulunmaktadır.

Ortadoğu ve Kürtler için daha hayati önem taşıyan Mezopotamya savaş sürecinde Peşmerge Kürdistan’ın bütün cephelerinde savaşmaktadır. Belki bazıları bu savaşı hala Kürdistan’ın “savunulması” olarak görebilirler ama gerçek artık başka bir yerdedir ve gerçek ise Peşmerge’nin adım adım Kürdistan’ın kurulma sürecini artık geriye dönülemez bir şekilde inşa etmeye başlamasıdır.

Herkes şunu iyi bilmektedir ki artık süren savaşın bitiminde Ortadoğu ve Mezopotamya sınırları tekrar çizilecektir.

Irak fiili olarak üçe bölünmüş durumdadır.

Şii Irak, Sünni Irak ve Kürdistan bölgesi arasında artık sadece antlaşmalarla çözülecek 3 tane devlet oluşmuş durumdadır. Sünni bölgenin IŞİD’ten temizlenmesi bu gerçeği ortadan kaldırmayacaktır. Bu aşamadan sonra hiçbir güç kısa vadede Irak’ta Şiileri ve Sünnileri aynı devlet çatısı altında birlikte yaşamaya zorlayamayacaktır. IŞİD temizlendikten sonra muhtemelen yerine daha “ılımlı Sünnilerden” oluşmuş bir yönetim işbaşına getirilecektir.

Arapların “mezhep” temelinde 2 devlete böldüğü Irak’ta Kürtlerin her hangi bir tarafa ve özellikle belki de sınırı bile olmayacağı Şii Bağdat’a bağlı kalmasını hiçbir uluslararası güç bile kabul etmeyecektir.

Bu anlamda Kürdistan Federal Yönetiminin artık uluslararası desteği de arkasına alarak aslında “fiili” olan bağımsızlık durumunu uluslararası bir kabulle “hukuki” anlamda da ilan etmesi kaçınılmaz duruma gelecektir.

Sınırları Irak’ta genişleyen (Kerkük ve Şengal Bölgesi) Kürdistan Federal Yönetiminin diğer bir genişleyen sınırı da Suriye tarafından oluşacaktır.

Uzun vadede şimdilik “kantonlarla” yönetilen Rojava Kürdistan’ı büyük bir ihtimalle Kürdistan’a federal, özerk, otonom veya başka bir hukuki çerçeveyle bağlanacaktır.

İran ve Türkiye sınırları içerisinde kalan Kürdistan toprakları ile “Bağımsız Kürdistan” arasında hukuksal anlamda “sınırlar” devam edebilir ama yine “fiili” anlamda “anlamını” yitirecektir. Süren savaş ve özellikle Şengal ve Kobanê’deki ortak direnişler bu anlamda Kürt güçlerini zaten birleştirmiş durumdadır.

Savaş sırasında birlikte cephede savaşan Kürt güçleri barış zamanında da birlikte “yaşama” arzusunu hayata geçirmeye çalışacaklardır. Kürt yöneticileri arasındaki “çatışmalar” Kürdistan halkı tarafından tabandan gelecek “zorlamalarla” bir “diyalog” zeminine oradan da beraber yaşama arzusunun gerçekleştirilmesi çabalarına bırakacaktır.

İşte bütün bu şimdilik “senaryo” olarak görülen savaş sonrası durum değerlendirilmesinin en “anahtar” rolünü “savaştaki” konumu nedeniyle “Peşmerge” sağlayacaktır.

Peşmerge’nin bulunduğu cepheleri saymakta yarar vardır.

Mahmur ve Güney Cephesi

Bu cephe Kürdistan’ın sınırlarının gün geçtikçe Güney’e doğru genişlemesi sonucunu doğuracaktır. Peşmerge bu cephede uğradığı “şok” saldırının etkisinden kurtulur kurtulmaz buranın Kürdistan’ın Arap toprakları içerisinde kalan bölgelerinin de Kürdistan’a dahil edilmesi için bir fırsat olduğunun farkına vararak savaşını sürdürmektedir.

Şengal Cephesi

Bu cephe Kürdistan’ın Batı’da ve yine Güney’de genişlemesine zemin hazırlamıştır. Peşmerge bu cephede gün geçtikçe karşı saldırılarıyla düşman güçleri geriye doğru püskürtmektedir. Yüzyıllardır neredeyse “kapalı” ve “savunmasız” bir şekilde yaşam mücadelesi veren “Ezidi” Kürtlerin ve diğer etnik ve dini grupların savunmasını Peşmerge yapmaktadır.

Peşmerge bu cephede hem “insani” bir rol üstlenmekte hem de savaş taktikleri anlamında bu bölgenin Kürdistan’a dahil edilmesi mücadelesini yürütmektedir.

Kerkük Cephesi

Yıllardır siyasi ve diplomatik anlamda Kerkük’ün Kürdistan’a dahil edilmesi için mücadele yürüten Kürdistan Federal Yönetimi Başkanı Mesut Barzani IŞİD saldırıları sonucu tamamen “savunmasız” kalan Kerkük’ün imdadına Peşmerge güçlerini takviye ederek destek sunmuş ve artık Kerkük Kürdistan’ın bir parçası haline getirilmiştir.

Peşmerge Kerkük’te sadece Kürtleri değil aynı zamanda Arapları ve Türkmenleri de IŞİD barbarlığına karşı savunmaktadır. Peşmerge yürüttüğü muazzam savunma ile Kerkük’ün tümünü yakın bir zamanda tamamen “özgürleştirecektir”.

Rojava Cephesi

Peşmerge güçlerinin Kobanê’ye destek amacıyla Kuzey Kürdistan’dan geçişi sırasında halkın coşkulu karşılaması elbette unutulmuş değildir. Peşmerge bu anlamda Kuzey Kürdistan Kürtlerinin kalbinde kendine özel bir yer edinmiş durumdadır. Bu sevgi elbette ki Rojava Kürtleri için aynı zamanda “hayati” bir önem taşıyarak daha ileri bir boyutta karşılığını bulmaktadır.

Yazımızın başlığına dönecek olursak Peşmerge Kürdistan’ı inşa sürecini nasıl yürütmektedir? Sorusuna cevap vermemiz gerekmektedir.

  1. Peşmerge’nin uluslararası boyutta “meşruluğu” her kesim tarafından tanınmaktadır. Bu anlamda Peşmerge Kürdistan’ın “silahlı kuvvetleri” olarak bütün dünya aktörleri tarafından kabul edilmektedir. Diğer Kürt güçleri zaman zaman “terörist” veya “örgüt” olarak görülürken ve özellikle bölge ülkeleri tarafından “meşru” olarak kabul edilmezken böyle bir tehlike Peşmerge için geçerli değildir.
  2. Peşmerge bu uluslararası konumundan ötürü “koalisyon güçleri” tarafından her türlü silah, mühimmat ve eğitim desteğinden “sorunsuz” bir şekilde yararlanabilmektedir.
  3. Peşmerge dört cephede yürüttüğü “başarılı” savaştan ötürü bütün dünyanın “saygınlığını” kazanmış durumdadır.
  4. Peşmerge Ezidi Kürtleri, Türkmenler, Araplar, Kuzey Kürdistanlılar ve Rojava halkları tarafından büyük bir “sempati” ile karşılanmaktadır. Kürtlerin neredeyse tüm kesimleri ve Kürdistan’da yaşayan diğer dini ve etnik gruplar tarafından Peşmerge “kurtarıcı” olarak görülmektedir.
  5. Ağır silahlara sahip olan ve bu durumu gittikçe iyileşecek olan Peşmerge savaş sonrası bütün Kürtlerin ve Kürdistani halkların tartışılmaz “gücü” konumuna ulaşacaktır.
  6. Savaş sonrası sınırların belirlenmesinde Kürtlerin “masadaki” en büyük “kozu” Peşmerge’nin gücü ve yarattığı etki olacaktır.

Bütün bu nedenlerden ötürü bütün Kürtlerin her zamankinden daha çok Peşmerge’yi desteklemesi ve ortaya çıkan “fiili” Kürdistan’ın “hukuki” boyutta tanınması için Peşmerge’yi savunması gerekmektedir.

Peşmerge Kürdistan’ı inşa sürecine girerken şimdilik Kürdistan’ı “savunmakta” ve en önemlisi “genişletmekte” Kürtlerin de bu süreçte Peşmerge’yi “savunması” ve “desteklemesi” gerekmektedir.

Kuşkusuz herkesin “gönlünde” başka Kürt silahlı güçleri ve grupları elbette ki olabilir ve bu durum saygıyla karşılanmalıdır.

Ama amaç savaş sonrası Kürdistan’ın genişleyerek kurulması ise, her kesimin bu süreçte Peşmerge ile “dayanışma” içerisinde olmasında “hayati” önem bulunmaktadır. Kürt siyasi ve silahlı güçleri arasındaki politik “anlaşmazlıklar” ve diğer farklılıklar savaş sonrasına “ertelenebilir”. Elbette ki herkes aynı şekilde düşünmek ve yaşamak zorunda değildir ama öncelikli görev Kürdistan’ın “genişleyerek kurulması” ise Peşmerge en doğru tercih konumundadır. Kürdistan kurulduktan sonra her ülkede olduğu gibi burada da değişik siyasal görüşler, partiler “demokratik” zeminde halk desteklerini arttırmak ve iktidara gelmek için gerekli mücadelelerini vereceklerdir ve halkın tercih ettiği partiler hükümetlerini kuracaklardır.

Bütün Kürtler bu süreçte “akıllı” davranıp uluslararası geçerliliği olan Peşmerge ekseninde savaşa katkı sunmalılardır.

OWN
Bu makale toplam: 9130 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:09:11:04

Son Makaleler

'Hayat Dünya'ya Sığar mı?...' Korona 19 İlk 'Kabe' ve 'Arafat Dağı' Harran’dadır!.. Kürdistan Silikon Vadisi (Kürdistan Ekonomisine Giriş) Sırdaki Hedef Kutsal Topraklar!.. Barzaniler: Dini liderlikten modern devlet inşasına Good Bye İran Yer Sofrası Diplomasisi Kürdistan Sağ’a Kaymalı Siz hala Türkiyelileştiremediklerimizden misiniz? Kürt İmparatorlukları 4- Mitanniler Kürt İmparatorlukları... Urartular (Dağların Efendileri) 'Ekmek soğan' ( Nan-u Pivaz) ve Kürdistan Kürt imparatorlukları 2 : Asur İmparatorluğu (İmparatorlukları) Kürt İmparatorlukları 1- Hattilerin ülkesi (Hititler) Halep ordaysa Piramitler de Batman'dadır! Kürdistan Piramitleri, Mısır uygarlığının Kürdistan kökeni ve Kutsal Kase efsanesi Kerkük’ten Efrin’e Efrin’den İdlib’e.. Kimi kime şikayet edeceksin! Kerkük Feminizm Fırsatçıları Beyrut Irak Seçimlerinin 'Belirleyici' Unsuru Kürtler Olacaktır Aşk Bizi Tüketirken Arı kovanına çomak sokmak … Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe! Yunan Medeniyetinin Kökeni Kürt Medeniyetidir Tarih Kürdistan’dan Başlar!. . Peşmerge Generali Şerefani 'Bağımsızlık Referandumunda Tarafız' Arapların Çöküşü Seyyah, filozof, entelektüel, hümanist Mardin’li peygamber Mani ve Manicilik dini Kürt peygamberi Zerdüşt ve Zerdüşlük Kürdistan’ın gizemleri ve Kutsal emanetler Bağımsızlık için referandum gerekli midir? Kürdün Ateşle İmtihanı (Referandumlarla) Kürdistan’a Sefer Olur Zafer Olmaz !... Soylu, Efsanevi bir Lider ve Oğlu Kürtlerin İmajı Ne Olmalıdır? Kehanetler ve Kürdistan Savaşları Kürdistan’ın Lanetleri !.. Başkomutan Barzani General Şerefani: Ortadoğu barışının anahtarı, Kurdistan’ın özgürleşmesidir Yıldızın Parladığı An ‘Kürdistan Genişlerken’ Sürgün!... Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür!.. Kürdistan için İftar (Bağımsızlık) Vakti Pax Kürdistan'a (Kürdistan Barışı) Ne Şam’ın Şekeri Ne de Arabın Yüzü!.. Kaçın Kürtler Geliyor!.. Özgür Kürdistan’da Bağımsızlık Savaşı Kürdistan Sendromu (2) Kürdistan Sendromu (1) Türkiyelileşmek mi Kürdistanlılaşmak mı? Bütün sorun burada Bağımsızlık Yolunda Başkan Barzani’nin Elini Güçlendirelim Dağ Dağa Kavuşmaz Ama Kürdistanlılar Her Dağda Newroz Ateşi Yakar Merhaba Kürdistan Kampanyası Kürdistan’a borç ödeme zamanı Birimiz Dördümüz, Dördümüz Birimiz Kampanyası Koruyucu Vatan Kürdistan De Facto Kürdistan Kürtlerle Türkler Arasındaki Aşılamaz Farklar (Duvarlar) Bağımsız Kürdistan’ın Yaşama Şansı Var mıdır? Kürdistan Bağımsızlık Bildirgesi İleri Karakol mu? Özgürlüklerin Toprağı mı? Dünyada 'Mülteciler' Kürdistan’da 'Mülksüzteciler' Kürdistan Peşcepheleri (Peşmergeleri) Kürd-Çar-Stan Diplomasi Dehası Başkan Barzani ArmeKürdistan Tarih Tekerrürden İbarettir! Doğu Cephesi'nde Değişen Bir Şey Yok! PeşKurdistan Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 3 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 2 Cepheler ve Cephe Gerisi Savaşları - 1 Mezra Kürdistan (MezoKurdiya) Kürdistan Emin Ellerde Vasiyet…Vasiyet…Vasiyet!.. Hayalden Gerçeğe Dönüşen KURDISTAN Kürt Sorunundan Kürdistan Davasına mı? Kürd Sorunu Sil Baştan Kardeşlik Yapay, Ölümler Gerçek Türkler Neden Çıldırdı? Kurd-1-stan Kürtleri Ölümcül Kardeşlik Masalı Haydi Hep Birlikte Haddimizi Aşalım! Çözüm Süreci Çökmüştür! Bağımsız Kürdistan Kapıdadır Kürdistan'ı hep birlikte inşa etmeliyiz Kardeşlik edebiyatını geçiniz KURD-BİR-STAN mümkün mü? Ortadoğu'nun 'Kürdistan' Doğum Sancısı Hewler, Yüreğimin Başkenti Ben ve Ülkem Bağımsız Kürdistan'a Doğru Birlik Olmanın Neresindeyiz Konuşamayan, Yalnızlığa İtilen Kadınlar Halklar; Habil ve Kabil'den bu yana ''Kardeş'' Olamadılar. Kalbimizdeki Kürdistan dilimize neden bu kadar uzak? Güney'in Yükselen Bağımsızlık Mücadelesi Engellenemez Kürd Kadınının Eşi Görülmemiş Kahramanlığı Durun Siz Kardeşsiniz Varlığımız Yüce Türk Varlığına Armağan Olamadı Kürdlerle Türkler Kardeş Olmak İstiyor mu? Hayır, Kardeş Falan Değiliz! Hani Kardeştik? Taklit Hayatlar UNESCO Kürdleri Koruma Altına Alsın.. Acilen! Kürdistan Devletleşecek! Ne Olacak Bu Halimiz? Kürtlerin Genetik Yapısını Bozuyorlar!... Her şey yerli yerindeydi, ama bütün canlılar ölmüştü - Halepçe Kürdistan ve Birlik Sorunu Sahte Feministler Kürd Kadını Efsaneleşirken Dünyanın Koruyucu Tabakası Peşmergeler Peşmerge Onurumuz ve Özgürlüğümüzdür Halkımız Ulusal Kongre İstiyor Kürd Halkı Devletleşme Yolunda Kurnaz Türkler ve Aptal Kürtler Kürdler Devletleşmek Zorunda Neden Uluslaşamıyoruz?