Diyarbakır Barosundan Kayyum başvurusu

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum olarak atanmasına tepkiler sürerken, Diyarbakır Barosu, “hukuksuz” olarak değerlendirdiği bu uygulamaya karşı, yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtı.
08.10.2019, Sal - 13:45
Diyarbakır Barosundan Kayyum başvurusu
Haberi Paylaş

Diyarbakır Barosu, Avukatlık Kanunun 76 ve 95. Maddelerinde barolara, “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” görevi yüklendiğini, bu sorumluluğun bir gereği olarak Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereğince Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması yönündeki Bakanlık kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açıldığı belirtildi.

Baronun dilekçesinde, kayyum atama kararının dayanağı olan 674 sayılı KHK’nin Anayasa’ya aykırılığı üzerinde duruldu. OHAL döneminde çıkarılan KHK’nin olağan bir hukuk normu olarak değerlendirilemeyeceği, Anayasa Mahkemesinin geçmiş dönemlerde vermiş olduğu kararlara atıfta bulunularak açıklandı.

Yine kayyum atanması kararının mevcut yasa ile bile uyumlu olmadığı, zira bakanlığın görevden alma yetkisinin sadece “görev sırasında ve görevi ile ilgili bir soruşturma ve kovuşturma” şartlarıyla sınırlı olmasına rağmen, bu kurala dahi uyulmadığı tespit edildiği ifade edildi.

Yani istisna olarak öngörülen kuralın temel bir hukuk kuralı haline dönüştürüldüğü, demokrasinin temeli olan seçimin saf dışı bırakıldığına vurgu yapıldı.

Nerina Azad
Bu haber toplam: 5766 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:21:57:29