Heybet Akdoğan: Kürtler ve Demokrasi

Emperyalist dünya düzeniyle birlikte birçok ulusal hareketin gölgesinde kalmaya mahkûm edilen Kürtler, Ortadoğu ve Türkiye'nin toplumsal gerçeklik konusunda kanayan bir yarası olarak tarihsel problemini korumaya devam etmektedir.
02.07.2020, Per - 10:19
Heybet Akdoğan: Kürtler ve Demokrasi
Haberi Paylaş

T.C. devlet sisteminde özgürlükçü ve çoğulcu yönetim anlayışının bir sembolü olan demokrasi, toplum bağımsızlığını ve özgürlüğünü içerdiği müddetçe, T.C. devleti tarafından, Kürt ulusunun eşitliği ve bağımsızlığı anayasal bir sorumluluk olacaktır. Demokrasinin sadece 'çoğunluğu' değil, 'çoğulculuğu da' ifade etmesi, etnik olarak farklılık arz eden bütün halkların ve ulusların yaşadıkları devlet içerisinde temel haklar ve özgürlükler konusunda demokratik taleplerine kavuşmalarını zorunlu kılmaktadır. Demokratik devlet sisteminin ihlal edilemez anayasal bir yaptırımı olması gereken bu konu; ulusal baskı altında olan Kürt ulusu için önemli derecede hayatiyet taşıyan bir mevzudur.

Hayatın en önemli dokularından biri olan toplumsal gerçeklik, ulusların ve tekçi devlet sistemlerinin kaçışı mümkün olunmayan gerçekliklerinden bir tanesidir. Tarihten günümüze baskıcı ve dayatmacı devlet anlayışları içinde asimilasyona ve kırımlara uğrayarak bugüne kadar varlığını sürdürmeye kararlı bir şekilde devam eden Kürt ulusu, toplumsal varoluş paradigmasının somut bir ispatıdır.

Emperyalist dünya düzeniyle birlikte birçok ulusal hareketin gölgesinde kalmaya mahkûm edilen Kürtler, Ortadoğu ve Türkiye'nin toplumsal gerçeklik konusunda kanayan bir yarası olarak tarihsel problemini korumaya devam etmektedir. Lime lime edilmiş Kürt konusu, günümüz gerçekliğinde politik bilinçler tarafından daraltılmış ve hatta unutturulmaya çalışılan bir algı olarak hafızalardan silindirilmeye çalışılıyor.

Kürt ulusunun yaşadığı devlet içerisinde toplumsal aidiyet konusunda hukuksal bir hakkının olmaması, demokrasi meselesinin en önemli problemlerinden bir tanesidir. İnsan türünün varlık koşulu olan halk gerçeği, Kürt insanlarımızın toplumsal hakikatinin bireyden başlayan bir nesnelliğidir. Bu yüzden Kürt ulusunun toplumsal varlığı her ne kadar halk gerçekliğinden soyutlansa da, teorik olarak Kürtlerin varlığı yok sayılamaz sosyolojik bir teoridir. Toplumsal varlık konusunda tarihten beri, yaşamını sürdürmeye gayret eden Kürt halkımızın çağımız dünyasında yaşadığı en acı problem, başka ulusların egemenliği altında yok sayılmak istenilmesidir. Bağımsızlık konusunda bir kölelik yaşayan Kürtler; ezilen bir ulus gerçekliğini hâlâ taşımaktadır. Bir ulusu zayıf kılmanın en etkili yolu olan o ulusun tecrit edilmesi; aynı zamanda o ulusu ötekileştirmenin ve savunmasız bırakmanın en acımasız yöntemidir. Asırlardır tecrit politikalarına maruz kalan ve ötekileşmenin kimliksel yok oluşunu yaşayan Kürtlerin bu durumu demokrasinin utanç verici sosyal bir problemidir.

Siyasal yönetim anlayışının "eşitçi" işlemesi için, Kürt ulusunun hak ve taleplerine duyarlı olmak zorunda olan T.C. devleti, yargı denetimini Kürt insanlarımızın etnik korunması için yeniden sistemleştirmelidir. Toplumsal hak ve özgürlüğün güvence altına alınması için zorunlu olan bu yönetim talebi, Kürt ulusunun yok sayılmak istenen kimlik kaybını engelleyici demokratik bir eylem olacaktır. Demokratik eylemin muhatabı olan T.C. Devleti’nin, devlet mantığında taşımaya çalıştığı demokrasi kavramını pratikleştirmesi; Türkiye'nin, Kürt aidiyetini ve diğer etnik aidiyetleri 'bağımsızca' kabul etmesiyle canlanacaktır.

YAŞAMAK İSTİYORUM ANADİLİMİN NOTALARINDA
kırdıkları dalımızdan
savurdular bizi uzaklara
yurdum yok ülkem yok düşlerim yok
suya yazdırdılar dilimi
nehirler akıyor üstümden
uzaklardan duyduğum bir çağrışımdır
adım
ben kürdüm tarihini yitirmiş bir hatit'liyim
bu toprakların dingin huzursuzluğuyum
nereye öldürüp gömdüler aslımı
çocukluğum mezopotamya beşiğinde büyümüştü
devşirilmiş bir ezgi tüm hayatım
kanlı hatıram sümer
babil'de sınırlarını aşan medeniyettim
şimdi bana hasretimin tesellisi kürtçe bir türkü söyleyin
yaşamak istiyorum anadilimin notalarında

Nerinaazad
Bu haber toplam: 2853 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:21:37:42