Diasporadaki Kürtler, tek çatı altında toplanıyor

Diasporada yaşayan dört parça Kürdistan’daki Kürtleri ve kurumlarını bir çatı altında toplayacak Kurdish Diaspora Center(Diaspora Kürt Merkezi) kuruluş çalışmalarına başladı.
16.09.2020, Çar - 08:44
Diasporadaki Kürtler, tek çatı altında toplanıyor
Haberi Paylaş

Yurtdışında yaşayan Kürtlerin, hukuk, toplumsal, eğitimsel, kültürel ve siyasi sorunlarının çözüm merkezi olmayı hedefleyen Diasporadaki Kürt Merkezi Sorumlusu Kurdish Diaspora Center aynı zamanda Kürdistan’ın dört parçası için yurtdışında lobi çalışmalarını yürütme iddiasında.

Başkan Mesud Barzani tarafında diasporadaki Kürtlerin ortaklaşacağı bir merkez kurması için görevlendirilen Kurdish Diaspora Center Sorumlusu Taher Hawramî, Kürdistan bayrağını kabul eden, Kürt davasına gönül vermiş yurtdışındaki tüm Kürtleri ve kurumlarının bu oluşumda yer alabileceğini söylüyor.  Kurdish Diaspora Center’in hiçbir siyasi partinin kontrolünde olmayacağını ve tek şartlarının Kürdistan bayrağının kabul edilmesi olduğunu dile getiren Hawramî, “Ermeniler, Yahudiler ve Yunanlılar gibi yurtdışında diasporada yaşayan  Kürtleri temsil edecek ortak bir merkezin artık zamanın geldiğini belirtiyor.

Almanya merkezli kurulacak olan Kurdish Diaspora Center, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Filandiya, Almanya gibi birçok ülkede örgütlenerek, diasporada yaşayan Kürdistan’ın dört parçasındaki  Kürtleri tek çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor.

Kurdish Diaspora Center Sorumlusu Taher Hawramî ile Kurdish Diaspora Center’in amaçları ve çalışmaları hakkında konuştuk.

- Kurdish Diaspora Center hangi ihtiyaçtan doğdu?

Bargeha Barzani tarafından Kurdish Diaspora Center’i kurmak amacıyla bizzat Başkan Barzani tarafından görevlendirildim. Bu çerçevede Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan tüm parçalardaki Kürtlerin katılımı ile bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Ulusal bir platforma katılmalarını istedik ve bu platformun nasıl olması gerektiği konusunda kendilerinden görüşler aldık. Toplantılarımıza çeşitli siyasi oluşuma bağlı veya bağımsız kurum, kuruluş ve Kürt bireylerinin katılımları oldu.

Kurdish Diaspora Center’in amacı hiçbir siyasi oluşum veya partiye bağlı kalmadan Kürdistan davasına inan ve Kürdistan bayrağına bağlı her Kürt’ün katılabileceği  “ulusal bir proje” çerçevesinde ulusal bir platform kurmayı amaçlıyoruz. Her ulus gibi bizim de “birlik” içerisinde Yunan, Filistin, Ermeni, Yahudi diasporaları gibi ulusal bir platformumuz olsun istiyoruz.  Çalışmalarımızı bu strateji üzerinden başlattık. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi Koronavüris pandemisi nedeniyle çalışmalarımız planladığımız şekilde yürümüyor. Ancak  çalışmalarımızı imkanlar dahilinde sürdürüyoruz.

Diasporadaki Kürtler bu projemize büyük ilgi gösterdiler, çünkü bu proje hiçbir siyasi partiye bağlı kalmadan Başkan Barzani’nin manevi desteği ile Kürtlerin ulusal platformunun kurulmasını hedefliyor.

- Kurdish Diaspora Center’inin amacı nedir?

Oluşturulacak ulusal platformun Kürtlerin mozaği şeklinde düşünülebilir. Yurtdışında Avrupa, ABD, Lübnan, Rusya gibi ülkelerde yaşayan dört parça Kürdistan’daki halkımız yani yurtdışında olan her Kürt bu platformda yerini alabilir.

Platformumuzun temel hedefi diasporadaki Kürtler arasında “birlik” ve “beraberliği” sağlamak. Platformumuz, Kürdistan’ın dört parçasından yurt dışında yaşayan her Kürt’e hitap etmeyi hedefliyor. Diasporada Kürt ulusunun çıkarına yapılacak her türlü etkinlik, eylem ve aksiyona kendi adıyla, partisini temsilen değil de “ulusal” değerler ve Kürdistan bayrağı altında çalışmalarını birleştirmek örgütlenmemizin temelini oluşturuyor. Kurdish Diaspora Center adıyla atılacak her adımda Kürdistan bayrağı bizim için tek sembol olacak.

-Şu ana kadar hangi ülkelerde örgütlendiniz? Örgütlenmeniz hangi esaslar üzerine olacak?

Diasporada yaşayan her Kürt,  Kürdistan ve Kürtler için yapılacak tüm çalışmaların bir çatı altında Kürdistan bayrağı altında çalışmaların birleştirilmesi, “ulusal birlik” içerisinde yapılmasını arzulamakta.

Bu çerçevede Kürtlerin yaşadığı her ülkede Kurdish Diaspora Center merkezleri oluşturacağız. Hedef ülkelerde bu merkezleri örgütledikten sonra bir konferans düzenleyerek, Kurdish Diaspora Center’in programı, hedefleri, stratejisini, çalışma mekanizmasını belirleyeceğiz. Konferansta ayrıca eylem planını oluşturarak çalışmaları bir çatı altında birleştireceğiz. Kurdish Diaspora Center’in program ve tüzüğünü hazırlaması için bir Danışmanlar Kurulu oluşturduk.  Danışman Kurulu’nun hazırlıkları çerçevesinde örgütlenemiz tamamlandıktan sonra konferansa gideceğiz. Bu konferansta Kurdish Diaspora Center’in program, tüzük, çalışma strateji, eylem planı ve örgütlen biçimini kararlaştıracağız.

Kurdish Diaspora Center, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Finlandiya, Almanya’da örgütlendi ve merkezlerini açtı. İngiltere, İsveç, Danimarka, Norveç, İtalya ve İspanya’da başta olmak üzere Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı tüm ülkelerde merkezlerimizi kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurdish Diaspora Center’in merkezi Almanya olacak.

- Kurdish Diaspora Center’e diasporadaki Kürtler neden katılmalı? Onlar için ne gibi vaatlerde bulunuyorsunuz?

Kurdish Diaspora Center’in programında diasporadaki Kürtlere ne tür hizmetler vereceğimiz konusu ve amaçları yer alıyor. Merkezimiz diasporadaki Kürtlerin tüm kesimlerin sorunlarına cevap olacak birçok alt örgütlerden oluşacak. Kadın, gençlik, sanatçı, hukukçular, meslek dalları vb. kesimlerin örgütlenmeleri oluşturulacak. Özellikle ofislerimizde haftanın birkaç günü yurtdışına çıkan Kürtlerin yasal, entgre, toplumsal vb. sorunlarını çözmede yardımcı olacak, hukuk ve sağlık konularında halkımıza hizmet verecek uzmanlarımız olacak.

Kürt dilinin geliştirilmesi ve eğitimi konusunda Kürt çocukları için özel programlarımız olacak. Bu konuda Kürt dil uzmanları ve öğretmenleri ile görüştük. Kürt dilinde uzman bu grup Kürt çocuklarının dil eğitimi ve kültürüne ilişkin çalışmalara başladı. Koronavirüsü nedeniyle Kürtçe dil eğitimi için şu aşamada okul açamayacağız, ancak online bir şekilde çocuklarımıza Kürtçe dil eğitimi verecek bir proje üzerine çalışıyoruz. Kürt kültür ve folklorunun gelişimine de özel bir önem vermekteyiz. Yine Kürt gençleri ve öğrencilerine yönelik özel çalışmalarımız olacak. Özellikle yurtdışında okuyan öğrenci gençlerimiz teşvik edeceğiz ve destekleyeceğiz. Dünya Uluslararası Gençlik Meclisi’nde Kürdistan gençlerinin de bir meclis oluşturması için çalışmalarımız olacak. Kendi hedef ve programlarını belirlemeleri için diasporadaki dört parça Kürdistan gençlerinin katılımıyla bir gençlik konferansı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Kadınlar için de ayrıca çalışmalarımız olacak.

Kısacası diasporada yaşayan Kürt toplumunun tüm kesimlerine hitap edecek, onların sorununu çözecek, bulunduğu ülkeye entgre olacak ve kendi kültürüne sahip çıkacak örgütlenmelere gideceğiz.

-Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlık referandumunun 3’üncü yılına giriyoruz. Referandum sürecinde Avrupa ülkelerinin yeteri düzeyde referandumu desteklemediklerini gördük. Bu konuda Kürtlerin lobi çalışmalarının yeterli çalışma yürütmediği yönünde eleştiriler vardı. Siz Kurdish Diaspora Center olarak Kürdistan için lobi çalışmaları yürütecek misiniz?

Kesinlikle. Diasporadaki Kürtler Kürdistan’ın bağımsızlık referandumuna çok güçlü bir şekilde destek verdiler. Referandum öncesi ve sonrası Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan binlerce Kürt onlarca gösteri, yürüyüş ve birçok etkinlik düzenleyerek referandumu desteklediler.

Elbette devletler nezninde eksik kaldığımız yanlar oldu. Diasporada yaşayan Kürtler birlik ve beraberlik içerisinde hareket eder, gücümüzü ortaklaştırır, tek ses, tek yürek olursak AB’deki karar merkezleri üzerinde etkili olabiliriz. Çünkü bizim onlara ihtiyacımız olduğu gibi onların da bize ihtiyacı var. Diaspora merkezinde gücümüzü birleştirirsek eğer, Avrupa’da çok güçlü bir merkez haline gelebiliriz. Avrupalı siyasi partilerin seçim dönemlerinde Kürtlere ihtiyacı var. Bu güce ulaşırsak birçok siyasi parti ile Kürtlerin desteği karşılığında Kürdistan davasının çıkarları doğrultusunda lobi ve diplomasi yapacak düzeyi yakalayabiliriz.

Kurdish Diaspora Center adına lobi çalışmalarına başladığımız söylenebilir. Özellikle diasporada üniversite ve akademik eğitim alan gençlerimizi, siyasi partilerde, hükümet kurumlarında ve diplomatik çalışmalarda yer almaları için hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızın ürünlerini birkaç yıl sonra alacağız ve Kürdistan’ın dört parçasına destek sağlayacak bir Kürt lobisi güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Örneğin Ermeni diasporası, Ermenistan devletinin kurulmasında uluslararası düzeyde çok güçlü çalışmalar yürüttü. Yahudiler İsrail devleti için, Yunanlılar kendi ülkeleri için güçlü lobi çalışmaları yürüten uluslar arasında. Hakeza Filistin diasporasının da güçlü bir lobisi var.

Kurdish Diaspora Center’in de stratejik hedeflerinden bir tanesi, Kürdistan davasını güçlü bir şekilde destekleyecek, aktif bir Kürt lobisini örgütlemektir. Programımızda buna da yer veriyoruz.

Avrupa’daki iş insanları ve sermayedarları arasında da işbirliği oluşturma, ortaklaşmalarını sağlama ve bu temelde Kürt lobisi içerisinde aktifleştirmek gibi bir hedefimiz var. Ancak henüz merkezimiz örgütlenme aşamasında. Bu konuda da çalışmalarımız olacak.

-Kurdish Diaspora Center’ini örgütlediğiniz ülkelerin hükümet ve siyasi tarafları bu girişimlere yaklaşımı ne düzeyde?

Avrupa ülkelerinin sivil toplum kurumlarına ilişkin yasaları var. Biz de yüzde yüz bir sivil ve demokratik bir merkez olarak, hiçbir siyasi parti adına hareket etmeden örgütleneceğiz. Her ülkede, o ülkelerin belirlediği yasalar ve kanunlar çerçevesinde merkezlerimizi kuruyoruz. Hiçbir şekilde bu ülkelerin kanun ve yasaları dışında bir faaliyet içerisinde olmak istemiyoruz. Yurt dışında yaşayan her halk gibi Kürtler de diasporada yasal çerçevede örgütlenmeye hakkı var. Oluşturacağımız merkezlerde demokratik ilkeleri esas alacağız, barışçıl ve meşru bir çerçevede çalışmalarımız yürüteceğiz. Her türlü şiddet, ırkçı ve ayrımcı yaklaşımlara pirim vermeyeceğiz.

Elbette bulunduğunuz ülkedeki Kürt diasporasını o ülkenin kanunlarına uygun ve demokratik sivil bir çerçevede örgütlerseniz o ülkenin hükümetleri de memnuniyet duyar ve sizi destekler. Çünkü bizim kuracağımız merkezler sayesinde her ülkedeki Kürt diasporasının entgre olması, eğitim görmesi ve meslek sahibi olmasını destekliyoruz.

-Diasporada yaşayan Kürtlere Kurdish Diaspora Center’e katılmaları için  bir çağrınız var mı?

Diasporada yaşayan tüm Kürt kardeşlerimiz ve federasyonlara çağrımız, bizim de diğer uluslar gibi Kürdistan davası için diasporada tek ses, tek vücut olup birlik beraberlik içerisinde çalışma etme zamanı gelmiştir.

Kurdish Diaspora Center olarak, Kürdistan ulusunun davasına inanan, Kürdistan bayrağını kabul eden herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır, diasporada bu esasları tanıyan herkese yardım etmeye ve yardım almaya hazırız. Kürdistan bayrağı bizim tek sembolümüzdür. Kürdistan bayrağı altında çalışmak isteyen herkesi başımızın üzerinde tutarız.

Kürtler adına kurulan tüm diaspora kurumlarına da aynı çatı altında birleşmeye çağırıyoruz. Kürtlerin tek bir muhatabı, ulusal kongresi olsun istiyoruz. Tüm Kürdistan parçalarının kurum ve kuruluşlarına saygımız var. Ancak diasporada parçalı bir çalışma yürüterek enerjimizi tüketeceğimize, dört parçanın katılımıyla iradesini bir potada toplayacak, bir Kürdistan mozağini  oluşturmayı amaçlıyoruz. Kurdish Diaspora Center’da tüm parçaların temsiliyetini ve hiçbir Kürt bireyi ile kurumunu bu merkezin dışında kalmamasını sağlamak bizim stratejimizdir.

Bir süre sonra diasporadaki tüm Kürdistani federasyon, kongre ve merkezlerin ortaklaşacağı bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konferansta ortak bir ulusal birlik stratejisine ulaşmak, diasporadaki tüm Kürtlerin temsilini oluşturmak temel hedeflerimiz arasında. Bu konferans ile birlikte Kurdish Diaspora Center’in örgütlenmesini tamamlayarak Kürtlerin parçalı örgütlenmelerini birleştirmek, herkesi içerisine alacak bir örgütlülüğe kavuşmak istiyoruz.

Basnews
Bu haber toplam: 10344 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:12:13